ԲԱՐՈՒԹԻՒՆ

ԲԱՐՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-467 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c գ. ἁγαθωσύνη bonitas Իսկութիւն բարւոյ՝ հակակայ չարութեան եւ վատթարութեան. լաւութիւն յինքեան եւ առ այլս. առաքինութիւն. բարեգործութիւն, եւ բարերարութիւն. աղէկութիւն. ... *Քաղցրութիւն, բարութիւն, հաւատք: Պտուղ լուսոյ ամենայն բարութեամբ է: Զամենայն հաճութիւն բարութեամբ: Յամենայն բարութիւնս արդարութեամբ: Սիրեաց զչարութիւն քան զբարութիւն: Ըստ ամենայն բարութեանն՝ զոր արար Իսրայէլի: Զգթութիւնս քո, եւ զբազում բարութիւնս՝ զոր ետուր մեզ. եւ այլն: *Մեծ գետն՝ որոյ չորք վտակք են՝ սեռական առաքինութիւնն է՝ զոր բարութիւն անուանեն: Գետն՝ սեռական առաքինութինն է՝ բարութիւն. Փիլ. այլաբ.: *Չկամեցան զիւրեանց բարութիւնսն ծանուցանել անմտացն. Փարպ.: *Կարգեաց ստանալ զբարութիւն, եւ ոչ զգեղեցկութիւն. զի գեղեցկութեանն տուիչ ինքն է, եւ բարութեամբն զանձնիշխանութիւնն արար բարութեան. Եզնիկ.: ԲԱՐՈՒԹԻՒՆ. եւ ԲԱՐՈՒԹԻՒՆՔ. Բարին. բարիք. բարի իրք. ստացուածք կամ իրք վայելելիք. բարիքներ, աղէկ բաներ. ... *Բարութիւն ամենայն երկրիս եգիպտացւոց ձեզ լիցի: Տաց ձեզ յամենայն բարութեանց եգիպտացւոց: Ո՞ ցուցցէ մեզ զբարութիւն: Անձն նորա ʼի բարութեան անձինք ձեր: Կեցցեն ʼի բարութեան անձինք ձեր: Զքաղցեալս լցոյց բարութեամբ: Տունս լի ամենայն բարութեամբք: Զբարութիւնս երկրի կերջիք: Անձն ունիս բազում բարութիւնս: Այր զօրութեան ես դու, եւ բարութիւնս աւետարանես. եւ այլն: *Բազմաց յինէն հանդիպեսցիս բարութեանց. Խոր. ՟Գ. 34: *Բաշխօղ բարութեանց. Շար.: *Բարութիւնք յուսոյն կենացն յաւիտենից: Վայելել ʼի բարութիւնսն անպատում. Յճխ. ՟Ը: ԲԱՐՈՒԹԵԱՆ. (յատկացուցիչ, փոխանակ ածականիս՝ բարի.) *Երկիր բարութեան. գանձ բարութեան. շնորհք բարութեան. օր բարութեան. տօնք բարութեանց. գրգռութիւն բարութեանց. եւ այլն: Մանաւանդ ասի *Գործք բարութեանցʼʼ. այսինքն գործք բարիք, կամ բարեգործութիւնք, ստէպ ʼի նոր կտʼʼ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԲԱՐՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԲԱՐԻ (րւոյ, րեաց.) — I. NBH 1 459 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c, 14c ա. եւ գ. ἁγαθός, θή, θόν bonus, na, num Լաւ. ազնիւ. պատուական. գովելի. սիրելի. բաղձալի ըստ ինքեան (ոք, կամ իմն). աղէկ. ... (սանս. վարա. ընտիր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՅՐԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 1005 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἅκρος, ἁκραιφνέστατος, ὔψιστος summus. Որ է ʼի ծայրն առաջին, մերթ նաեւ վերջին. բարձրագոյն. գերագոյն. գերազանց. ծայրացեալ. կատարեալ. քաջ. ծարը եղօղը կամ հասած,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՆԴԱՆԱՐԱՐ — (ի, աւ.) NBH 1 1086 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 14c ա. ԿԵՆԴԱՆԱՐԱՐ ζωοποιός, ιοῦν vivificus, cans. որ եւ ԿԵՆԱՐԱՐ. Որ կենդանի առնէ զմեռեալս. անմահարար. կենդանացուցիչ. կենսատու. կենագործ, պատճառ կամ առիթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՋԱԲԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0982 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. καλοκαγαθία, εὑήθεια probitas, integritas, innocentia, simplicitas. Անստգիւտ բարութիւն. բարութիւն. քաջալաւութիւն. բարելաւութիւն. լաւաբարոյութիւն. *Զքաջաբարութիւն՝ պատուեցին՝ (առաքինիք): Աստուածոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԳԱՀՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0002 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c գ. πλεονεξία Avaritia. Անկարգ բաղձանք ընչից՝ ʼի ստանալ կամ ʼի պահել. արծաթսիրութիւն. ընչասիրութիւն. աւելաստացութիւն. դամա՛, խասիսլիք. *Սիրտ քո չէ ʼի բարութիւն, այլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱԿԱՆԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. Մերձաւորագոյն ազգաւ. եւ Նմանագոյն, ընտանեգոյն. *Նաեւ ո՛չ դուք ազգականագոյն ինչ էք քան զտունն Եփրեմի. Մխ. երեմ.: *Ի վերայ դրութեանցն յազգականագունիցն հպիմք, քանզի ընտանեգոյն է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶՆՈՒԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0011 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c գ. εὑγένεια nobiitas, generositas Պատուականութիւն կամ պայծառութիւն ազգի. բարետոհմութիւն ազատ. ... *Զազնուականութիւն փառաւորէ, (կամ ըստ ազնուականութեան փառաւոր է). Իմ. ՟Ը. 3: *Որոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՃԵՄ — (եցի.) NBH 1 0049 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c չ. αὑξάνομαι cresco, augeor Զարգանալ. մեծանալ եւ առաւելուլ իրաց իրաց, տնկոց եւ կենդանեաց՝ քանակաւ կամ հասակաւ. աճիլ, մենծնալ, երկննալ. ... *Սերմանիքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԼԻՑ — ( ) NBH 1 0060 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c ա. Ամենայն բարեօք լցեալ, եւ լցուցիչ. բազմածախ եւ առատ. շէն. ὀ πλήθων, πολυτελής repletus, refertus, omnino plenus, et lautus, sumtuosus եւն. եւ ըստ յն. ամենալաւ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՊԱՏԻԿ — (տկի, կաց.) NBH 1 0065 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. πανποικήλος, παντοῖος, παντοδαπός omnigenus, omnis generis, multiplex Ամենազան. ազգի ազգի. բիւրազգի. բիւրապատիկ. բազմապատիկ. եւ մեծաշուք կամ բազմագունի. ամմէն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»