ԱՂՕԹՔ

ԱՂՕԹՔ
(թից.) NBH 1-0047 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c, 14c գ. Աղաչանք առ Աստուած. (որպէս լինի եւ յամաչելոյ՝ ամօթ. ʼի ճանաչելոյ՝ ծանօթ. յարածելոյ արօտ.) մաղթանք. խնդրուածք. պաղատանք. խօսք ընդ Աստուծոյ. եւ ուխտ սրտի առ Աստուած. որպէս եւ յն. եւխէ է աղօթք, եւ ուխտ. εὑχή, προσευχή, δέησις, ἰκετεία preces, precatio, oratio, petitio, supplicatio ... *Աղօթք՝ ընդ Աստուծոյ խօսք, ցանկալեացն խնդիր, տեսութիւն իմանալեացն. Ոսկ. հռ.: *Աղօթքն՝ խօսք ընդ Աստուծոյ թարգմանի, կամ ստուգաբանի. Վրդն. յաւետ.: Տօնակ.: *Աղօթք՝ հայցումն բարեաց առ ʼի յԱստուծոյ. Ոսկիփոր.: *Աղօթքն խօսք է ընդ Աստուծոյ, եւ յամենայն իրս պիտանացու: Աղօթքն՝ խնդրուածք բարեաց են ʼի նմանէ. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Է: *Աղօթքն՝ յաղագս յուսացելոցն մաղթանք եւ պաղատանք. Լմբ. սղ.: *Դու Աստուած լուար աղօթից իմոց: Տաց քեզ զաղօթս իմ օր ըստ օրէ: Ուղիղ եղիցին աղօթք իմ: Աղօթիւք եւ պահօք: Յարուցեալ յաղօթիցն՝ եկն առ աշակերտսն: Էին հանապազորդեալ միաբան յաղօթս: Իմ կամք սրտի, եւ աղօթք առ Աստուած՝ վասն նոցա են ʼի փրկութիւն. եւ այլն: Իսկ ՟Բ. Մակ. ՟Գ. 20. *Աղօթից բարբառովʼʼ: ԱՂՕԹՍ ԱՌՆԵԼ, ՅԱՂՕԹՍ ԿԱԼ, ԿԱՆԽԵԼ ՅԱՂՕԹՍ. Այսպէս դնի միշտ ի սուրբ գիրս ՝ փոխանակ բայիդ ԱՂՕԹԵԼ. εὕχομαι, προσεύχομαι oro *Աղօթս առնեմ: Աղօ՛թս արարէք: Պա՛րտ է յամենայն ժամ յաղօթս կալ: Յորժամ կայցէք յաղօթս: Կացից յաղօթս հոգւով, կացից յաղօթս եւ մտօք: Կանխեմք մեք յաղօթս մեր վասն ձեր. եւ այլն: Կամ ոճով. *Կալ առ քեզ յաղօթս զաղօթս զայսոսիկ: Զի զոր կամքն յաղօթս, որպէս արժանն իցէ, ոչ գիտեմք: Զգոյն իսկ եւ աղօթս առնեմք վասն ձեր յամենայն ժամ: Յոր եւ աղօթս առնեմք վասն ձեր. եւ այլն: *Եւ մեզ աղօթս արասջիք: Խաչահանուացն աղօթս առնէի. Ագաթ.: Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Որ զմեծ աղօթսն յաղօթս եկաց. Փիլ. այլաբ.: ԱՂՕԹՍ ԱՌՆՈՒԼ. Առնուլ զօրհնութիւն եւ զբարեմաղթութիւն աղօթական. *Եւ այնպէս աղօթս առեալ ʼի նմանէ՝ գնացաք. Վրք. հց. ՟Ի: ՅԱՂՕԹՍ կամ ՅԱՂՕԹ ԱՆԿԱՆԻԼ. Յաղերս անկանիլ. աղաչել. ողոքել. *Յաղօթս անկեալ՝ նոքա ուրանան զգոյն (այս ինքն զունելն ինչ ʼի տալ). Ոսկ. հերոդ.: Եզականս ԱՂՕԹ, է անսովոր. բայց նշմարի ուրեք ʼի բանս Ոսկ. եւ Յհ. իմ. եւ Սարկ. եւ ʼի Գանձ. ստէպ: ԱՂՕԹՔ. որպէս ուխտ կամ իղձ սրտի. փափաքանք. աղերս. ... *Զի եւ այս իսկ էին աղօթք նորա, զի յաղթահարեսցի ʼի գեղոյ նորա. Եփր. թագ.: *Աբգար ետ տանել առ նմա թուղթ աղօթից. Եւս. պտմ. ՟Ա. 12:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՂՕԹՔ" в других словарях:

  • ՄԱՂԹԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0199 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c գ. ἰκετηρία, ἰκεσία, ἰκετεία supplicatio, preces. որ եւ ՄԱՂԹՔ. Աղաչանք. աղերս. պաղատանք. աղօթք. միջնորդութիւն. բարեխօսութիւն. *Մաղթանք նախարարաց կամ եպիսկոպոսաց՝ առ մեծն ներսէս, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒԽՏ — (ի, ից.) NBH 2 0541 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c գ. (լծ. այլազգ՛՛. ագթ. ահթ. ուհտէ. ուհտէն, վատ, վասիէթ. յն. էւխի՛ . որ եւ աղօթք. լտ. բա՛քդում ). Խոստումն հաստատուն. խօսք հաւատարիմ իբր երգմամբ չափ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՉԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. ἁξίωμα preccatio, preces Խնդրուած. աղերս. աղօթք, պաղատանք, մաղթանք. ... *Աղաչանք իմ եւ խնդրուածք իմ այս են: Բան աղաչանացս իմոյ ընդունելի քեզ լիցի: Զի՞նչ են… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍԱԼԻ — ( ) NBH 1 0038 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. ԱՂԵՐՍԱԼԻ ԱՂԵՐՍԱԼԻՑ. Աղերսական. եւ լի աղերսանօք. թախանձագին. *Անդ աղօթք աղերսալիք, եւ խնդրուածք հաշտեցուցիչք. Կորիւն.: *Աղերսալի հառաչանօք եւ մաղթանօք զԱստուած հաշտեցուցանէին. Եփր. պհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍԱԼԻՑ — ( ) NBH 1 0038 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. ԱՂԵՐՍԱԼԻ ԱՂԵՐՍԱԼԻՑ. Աղերսական. եւ լի աղերսանօք. թախանձագին. *Անդ աղօթք աղերսալիք, եւ խնդրուածք հաշտեցուցիչք. Կորիւն.: *Աղերսալի հառաչանօք եւ մաղթանօք զԱստուած հաշտեցուցանէին. Եփր. պհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0038 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. Աղերս. աղաչանք. աղօթք. ... *Անառակ որդին աղերսանօք աղաչէր զքեզ. Շար.: *Զաղի եւ զողորմ եւ զաղերսանաց բանս խօսիցի. Ոսկ. մ. ՟Բ. 8: *Զձեռն շարժեաց ʼի պատճառս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԵՐՍԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0038 Chronological Sequence: 10c գ. Աղերս արկանելն. աղերսանք. աղօթք, եւ բարեխօսութիւն. *Երջանկացն փառատրական աղերսարկութիւն: Աղօթանուէր աղերսարկութիւն: Մաղթողական աղերսարկութեամբ մեծին ʼի ծնունդս կանանց. Նար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕԹԱԼԻ — ( ) NBH 1 0046 Chronological Sequence: Unknown date ԱՂՕԹԱԼԻ կամ ԱՂՕԹԱԼԻՑ արտասուք. Ճառընտ. ՟Բ. ՟Գ. Ճառընտ. ՟Բ. ՟Գ. ընթերցի՛ր ըստ ՟Ա. *Արտասուալի աղօթքʼʼ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕԹԱԼԻՑ — ( ) NBH 1 0046 Chronological Sequence: Unknown date ԱՂՕԹԱԼԻ կամ ԱՂՕԹԱԼԻՑ արտասուք. Ճառընտ. ՟Բ. ՟Գ. Ճառընտ. ՟Բ. ՟Գ. ընթերցի՛ր ըստ ՟Ա. *Արտասուալի աղօթքʼʼ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕԹԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0046 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ա. δεητικός precatorius Սեպհական աղօթից. որ ինչ հայի յաղօթս. մաղթողական. *Պարգեւէ աղօթական բանիցն զվճիռ մահուն. Փիլ. յովն.: *Աղօթական է բանս, եւ յուսոյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»