ԱՂՕՏ

ԱՂՕՏ
(ի, ից կամ աց.) NBH 1-0048 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. ἁμυδρός, μικρός hebes, subobscurus, parvus, tenuis, exiguus Նսեմ. մեղմ. բութ. նուազ. դոյզն. տկար. թոյլ. մշուշ, մթնշաղ, թուլ. ... *Որպէս մեծի յուսոյ աղօտ նշոյլք. Առ որս. ՟Ե: *Օրինակք լուսաւորագոյնք՝ աղօտից. Փիլ.: *Աղօտիւք պատկերօք ճշմարտութեանն. Դիոն. եկեղ. ՟Դ: *Աղօտ է խառնեալ կեղծաւորութիւն. Եփր. աւետար.: *Որչափ ʼի բացեայ է ձայնողն, աղօ՛տ է (ձայնն, կամ լսողութիւնն). Շ. մտթ.: *Աղօտ աղօտ կերպարան տպաց. Փիլ.: ԱՂՕՏ. Ըստ քերականաց՝ սո՛ւղ վանկ կամ ձայնաւոր, որ եւ կարճ. βραχύς brevis *Սուղ փաղառութիւն լինի, յորժամ ունիցի եզ ինչ ʼի բնէ աղօտիցն: Աղօտի եւ աղօտացելոյ ձայնաւորի: Յաղօտէ եւ ն՛երկայնէ. ն՛երկուց աղօտաց. ն՛աղօտէ եւ ն՛երկայնէ. ն՛երից աղօտաց. Թր. քեր.: *Ունիցի զմի ինչ ʼի բնէ աղօտիցն, այս ինքն ʼի բնակաւոր նուազիցն, կամ բնութեամբ նուազիցն. Երզն. քեր. եւ Նչ. քեր.: մ. ԱՂՕՏ, ԱՂՕՏՍ, ԸՆԴ ԱՂՕՏ. մ. Տ. ԱՂՕՏԱԲԱՐ. ἁμυδρῶς, λανθανόντως, ἁδρανές obscure, subobscure, remisse *Մտօք միայն նկարագրեալ, եւ այսոքիկ յո՛յժ աղօտ եւ չափաւորապէս. Ածաբ. ծն.: *Մեղմով ընդ աղօտ յայտնէ զանձն բժիշկ: Ընդ աղօտ տակաւին զանձն մեղմով ակնարկէ, թէ ինքն է տէր պարգեւացն. Ոսկ. մ. ՟Բ. 5. 7: *Ճառել զանեղէն եւ զպարզագունէն, եւ այն՝ աղօտ եւ չափաւորապէս Շ. հրեշտ.: *Ոչ թէ աղօտ տուաւ Հոգւոյն շնորհ եկեղեցւոյ: Ոմն զչուելն յերկինս աղօտ ակնարկեալ. Լմբ. սղ. եւ Լմբ. համբ.: *Խօսեսցիս նուաղս եւ աղօտս: Խօսիւ նուաղս եւ աղօտս, եւ լսող ոչ ոք. Բրս. մկրտ.: Մաշկ.: Իսկ ՟Ա. Պետ. ՟Ա. 12. *Զոր ցանկային տեսանել գոնեա ընդ աղօտ հրեշտակքʼʼ. այս ինքն յառիլ, կամ կարկառեալ հայել: *Գոնեա ընդ աղօտ աղօտ մերձենալ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1: ԸՆԴ ԱՂՕՏ. անխտիր իբր մկ. եւ ածակ. *Ոգւոցն աչօք ընդ աղօտ տեսանելով (այս ինքն բութ տեսութեամբ): *Յորժամ ʼի վերայ հասցէ տեսութիւնն, ընդ աղօտ երեսք (այս ինքն աչք նուազատես) լինին, եւ ականջք դժուարալուրք: Ընդ աղօտ աղօտ անյայտ է. Փիլ.: *Եկաց լոյս շողապէս ընդ աղօտ՝ նշան խաչի. Խոր. ՟Գ. 67: *Ըստ կարգի ընդ աղօտ տեսութեանս. Պիտ.: *Ընդ աղօտ ակնարկութեամբ նկատել. Լմբ. ստիպ.: *Թէպէտ եւ ընդ աղօտ է միտքս. ՃՃ.: *Աղբիւրանան միտք իմ, այլ սուղ է լեզուս, եւ ընդ աղօտ բանս. Բրս. ծն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՂՕՏ" в других словарях:

  • ԸՆԴ — ( ) NBH 1 0764 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c (նախդիր). εἱς, πρός, ἑπί, ἑν ad, super, in Ի տրականն, որպէս Առ. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. ʼի վերայ. շուրջ. զոյգ, եւ այլն, պէսպէս ոճով. զոր օրինակ ասի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐԳԵՒ — (ի, ից.) NBH 2 0416 Chronological Sequence: 6c, 13c, 14c ա. λεπτός tenuis, gracilis. (լծ. արուգ.) որ եւ ՆԵՐԳԵՒԵԱԼ. նուազ նուազ. աղօտ յոյժ. տկար. հիւծեալ. վտիտ: Ասի զեռավանկ բառից անգայտագունից, որոց երեքին վանկքն իսկ են աղօտ կամ սուղ. (որում… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԻՊ — (տպի, աւ, աց, օք. կամ ոյ, ոց, ովք.) NBH 2 0875 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. որ եւ յն. դի՛բօս. τύπος typus, nota. Նշան կնքոյ. օրինակ դրոշմեալ. նմանութիւն գաղափարեալ ʼի սկզբնատպէ. նիշ. տեսակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0026 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. νεύμα nutus Ակնարկելն ըստ ՟Ա. նշ: Նշան կամաց. ազդումն. հրաման անձայն. ... *Զգովութիւնն՝ ակնարկութեան աչօք, քան գլխոյ՝ ազդելով. Փիլ. տեսական.: *Ակնարկութեամբ զամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՋԱՄՂՋԵԱԼ — ( ) NBH 1 0043 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 14c ա. Մթագնեալ. միգապատ արարեալ, եւ եղեալ. նսեմ. աղօտ. *Խճողեն զորովայն, եւ աղջամղջեալ թմբրեցուցանեն բազում անմտութեամբ զանձինս իւրեանց. Ոսկ. ապաշխ.: *Բիւրապատիկ չարեօք զկեանս մարմնոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՔԱՏԻՄԱՍՏ — ( ) NBH 1 0046 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ԱՂՔԱՏԻՄԱՍՏ ԱՂՔԱՏԻՄԱՑ Տկար եւ փանաքի իմաստիւք կամ իմացուածովք. անճարակ խելքով. *Աղքատիմաստ բնութիւնք մարդկայնոցս. Աթ. խչ.: *Աղքատիմաստ իմոց խոհարանաց շարժումն: Իմով …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՔԱՏԻՄԱՑ — ( ) NBH 1 0046 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ԱՂՔԱՏԻՄԱՍՏ ԱՂՔԱՏԻՄԱՑ Տկար եւ փանաքի իմաստիւք կամ իմացուածովք. անճարակ խելքով. *Աղքատիմաստ բնութիւնք մարդկայնոցս. Աթ. խչ.: *Աղքատիմաստ իմոց խոհարանաց շարժումն: Իմով …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0048 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 12c մ. եւ ա. Ընդ աղօտ. աղօտս. նսեմաբար. մեղմով. նուազաբար. թերապէս. դոյզն ինչ. մթնշաղ կերպով, քիչ մը. λανθανόντως, ἁμυδρῶς obscure, subobscure *Համառօտաբար եւ արդէն իսկ լուծաք, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕՏԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0048 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c, 12c ա. Առաւել կամ յոյժ աղօտ. նսեմագոյն. մթագոյն. նուազագոյն. ἁμυδρότερος, ἁμαυρότερος obscurior *Աղօտագոյն ունի զբաշխողականն երեւումն: Լուսափայլութիւնք՝ ոմանց յայտնագոյն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՕՏԱԾԱԳ — ( ) NBH 1 0048 Chronological Sequence: Unknown date ա. Աղօտ ծագմամբ. նսեմ նշուլիւք. *Եւ ամենայն իսկ մարգարէքն աղօտածագ լուսոյ երեւութիւք տեսանէին զաստուածայայտնութիւնսն. Տօնակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»