ԱՃԱՌ

ԱՃԱՌ
I. (ի, աց. եւ ոյ, ոց.) NBH 1-0049 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c, 13c գ. ԱՃԱՌ որպէս ՕՃԱՌ, որ գրի ԱՒՃԱՌ. σμῆγμα, πόα smegma, pigmentum, herba Սապոն. օշնան. բոյս, եւ զանգուած իւղախառն՝ փրփրեցուցիչ ջրոյ ʼի պէտս լուանալոյ. սապուն, չօղան. *Տալ նոցա իւղ եւ աճառ (կամ աւճառ): Բերէ՛ք ինձ իւղ եւ աճառ: Եթէ լուասցիս բարակաւ, եւ յաճախեսցես քեզ աճառս: Իբրեւ զաճառ լուանալեաց. Եսթ. ՟Բ. 3: Դան. ՟Ժ՟Գ. 17: Երեմ. ՟Բ. 27: Մաղ. ՟Գ. 2: *Լուասցուք բարիոք աճառովն զոգւոցն աղտն եւ զշաղախմունս. Ածաբ. աղք.: *Ոչ վերջնականօք աճառովք հերքի. Նար. ՟Ղ՟Գ: *Լուացողական աճառօք (կամ աճառովս). Լմբ. պտրգ.: *Ոչ լուացման կարօտի, եւ ոչ ազգի ազգի աճառաց. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Դ: *Մի՛ զմարմնոյ եւ զաճառաց կարծիցես զլուացումն. Մխ. երեմ.: *Աճառ. լուալի, կամ ճրագու, կամ սապոն. Հին բռ.: II. ԱՃԱՌ 2 (-) NBH 1-0049 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical - որպէս νεῦρον : ἷς, ἱνός nervus, fibra Նեարդ. ջիղ. ձգանք. կռճիկ, կռճուկ. ... *Ձգմամբք եւ խզմամբք աճառոց դաժանս երկունս առնէ ծնողացն: Ատամանցն կափկափումն, աճառացն պրկմամբ. Բրս. սղ. ՟Ճ՟Ժ՟Դ. եւ Բրս. ʼի ՟խ. մկ: *Միանգամայն կազմին զոսկերօքն չորացելովք միսքն եւ ջիղքն եւ աճառքն. Ագաթ.: III. ԱՃԱՌ 3 (-) NBH 1-0049 Chronological Sequence: Early classical - իբրեւ վերարկեալ զարդ ձիոց. Տե՛ս եւ ՕՃԱՌ, եւ ՕՃԱՆ. *Ձի վարիցէ ոսկւովք զինուք, եւ ականակապ աճառօք երիվարօք. Ոսկ. եբր. ՟Զ: IV. ԱՃԱՌ 4 (-) NBH 1-0049 Chronological Sequence: Unknown date, 8c - որպէս ռմկ. ոճորք, առիք. Մարդակ կամ մանր գերանք յարկաց առաստաղաց. *Առաստաղ կապել գործով ողորմութեան, եւ ʼի վերայ աճառս արկանել՝ որ է համբերութիւնն. Հց. աթ. կիւրղ.: *Աճառ. առաստաղ, առիք, ոճորք. Լծ. նար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԱՃԱՌ" в других словарях:

  • Ա — ( ) I. NBH 1 0001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c մջ. Ա՛. Ա՛յ, ո՛վ. է՛յ. եա՛, հա՛, պրէ. *Ա՛, դու աստուած իմ ես. Ոսկիփոր.: *Ա՛ թշուառական. Ճառընտ.: մջ. Ա՛ Ա՛. մջ. Oimoi, Hei mihi! եբր. ա՛ա՛: Ո՛ո՛. ո՛հ ո՛հ. օ՛օ՛, ա՛յ ա՛յ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒՃԱՌ — 2 ( ) NBH 1 0049 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՃԱՌ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՂՃԱԽՈՒՂՃ — (ճք.) NBH 1 0916 Chronological Sequence: Unknown date, 8c գ. χόνδρος cartilago. Աճառ. կրճուկ, կրճիկ. ... (ըստ յն. խօ՛նտռօս, որ է որպէս խճային. ուստի եւ խաղճախուղճ, իբր խիճախուճ. խիճ եւ խոչ.) *Քոնտրոս, խաղճախուղճ. Գաղիան.: *Որ մերձ ʼի պարանոց է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱԼԱՔԱՐ — ( ) NBH 1 1033 Chronological Sequence: Unknown date, 18c գ. ԿԱԼԱՔԱՐ կամ ԿԱԼԷՔԱՐ Մոխիր խոտոյ իրիք՝ քարացեալ որպէս աղ. վարի իբր աճառ, եւ դեռ խածուածոյ օձից. աղ ալքալի, ղալլի, խալիա, կէլէքէր, քարէքար, շիխար: Բժշկարան.: լտ. ալքա՛լի, քա՛լի. իտ. սօ՛տա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱԼԷՔԱՐ — ( ) NBH 1 1033 Chronological Sequence: Unknown date, 18c գ. ԿԱԼԱՔԱՐ կամ ԿԱԼԷՔԱՐ Մոխիր խոտոյ իրիք՝ քարացեալ որպէս աղ. վարի իբր աճառ, եւ դեռ խածուածոյ օձից. աղ ալքալի, ղալլի, խալիա, կէլէքէր, քարէքար, շիխար: Բժշկարան.: լտ. ալքա՛լի, քա՛լի. իտ. սօ՛տա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐԱՒԱՆԴՔ — ( ) NBH 1 1065 Chronological Sequence: Early classical գ. ὐποχόνδριον, ια hypochondria, pars quae prope jecur, praecordia. Կա՛մ է Կարուած եւ զօդ զրահից ըստ դրից մարմնոյն զկողիւք, եւ կամ է բառ յն. խօ՛նտրօս, աճառ. յորմէ իբօխօնտրիոն, իբր ենթաճառ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՃՈՌ — ( ) NBH 1 0049 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՃԱՌ 4 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՊՈՆ — (ի կամ ոյ.) NBH 2 0694 Chronological Sequence: 10c, 13c գ. ռմկ. սապուն. տ. սա՛բօ. իտ. սաբօ՛նէ. Տ. ԱՃԱՌ, որպէս Օճառ. եւ ՕՇՆԱՆ. *Զսապոնին գինսն, որով լուացաք զարիւնաթաթախ զգեստս քո զօրացդ. Մամիկ.: *Յամէն շաբաթ գիր մի սապոնով լուանալ. Մաղաք. աբեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՃԱՌ 2 — ( ) NBH 2 1027 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ՕՃԱՌ կամ ԱՒՃԱՌ. Տ. ԱՃԱՌ. որ եւ ՕՇՆԱՆ. սապոն, չօղան: Եսթ. ՟Բ. 5: Դան. ՟Ժ՟Գ. 17: *Օճառաց լուանալեաց, սապոնն, կամ մոխրջուրն. Լծ. նար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՃԱՌ 3 — ( ) NBH 2 1027 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ՕՃԱՌ 3 կամ ԱՒՃԱՌ 3. Տ. ԱՃԱՌ 2, որպէս Կռճուկ. կռճիկ. *Ոսկր, ատամն, աւճառք. գեղձք. Նիւս. բն.: *Օճառք, հրճըրճուկք, այն՝ որ պատեալ է զխռչափողն. Լծ. նար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»