ԲՆԱՒՈՐԻՄ

ԲՆԱՒՈՐԻՄ
(եցայ, եալ եմ.) NBH 1-498 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c - Երբեմն նոյն ընդ վերնոյն (=ԲՆԱՒՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ). այսինքն Սովորեալ եմ. սովոր եմ. այս բնութիւն է իմ. ʼի բնէ ունիմ զայս ինչ, կամ զայս բոյս բարուց. *Խաղաղութիւն եմ, եւ խաղաղութիւն շնորհեմ, զի զոր ինչ բնաւորացայն՝ զայն տաց ձեզ. Ոսկ. նոր կիր.: *Բնաւորեալ եմ ոչ ʼի մարդկան հայել փառս: Զոր (զշունչն) բնաւորեալն եմք արտաքուստ ոռոգանել. Փիլ.: *Ըստ որում բնաւորեալ է՝ սիրաբար բացատրելով. Պղատ. տիմ.: *Ես բնաւորեալ եմ ʼի խրատուէ ոչ խուսափել: Ես բնաւորեալ եմ ʼի մանկութենէ՝ ոչ զաստուածեղէն մատեանս յաշխարհական բանաստեղծութիւնս բերել. Մագ. ՟Դ. ՟Ժ՟Ա: Եւ երբեմն՝ Ստանալ զբուն. բուսանիլ. ծնանիլ. գոյաւորիլ. ʼի վեր երեւիլ. հնարիլ. հաստիլ. եղանիլ. ծագիլ. գտանիլ. ʼի բնէ կարգիլ. φύω, φύομαι (ուստի φύσις եւ fio.) gino, nascor (ուստի natura ) *Ճանաչես զիմ սերումն, եւ թէ ուստի բնաւորեցայ. Պտմ. աղեքս.: *Տանէին ʼի հայրենի գեօղն, ուստի բնաւորեալ էր երանելին. Ճ. ՟Ա.: *Բիծ յետոյ ʼի հիւանդութենէ բնաւորեալ. Փիլ. քհ.: *Ստուգապէս փայտ բնաւորեցար կենաց. Անյաղթ բարձր.: *Ասես, որ ʼի հօրէ բնութիւն է, նոյն բնաւորեալ է ʼի սուրբ կուսին: Եթէ յարգանդի կուսին բնաւորեցաւ, ապա ʼի հօրէ ոչ էր բնաւորեալ. Յհ. իմ. երեւ.: *Առաւել պարտ է զարմանալ հրաշիւք ընդ եղեալ սքանչելիսն, որ ʼի քեզ բնաւորեցաւ. Շ. բարձր.: Արուեստք ʼի պէտս մարդկան բնաւորեցան. Յճխ. ՟Ե: *Արդարութիւն առանց ողջախոհութեան ոչ բնաւորի. Պղատ. օրին. ՟Գ: *Ի ձեռն որոյ բնաւորի կեանք եւ խաղաղութիւն. Մաշկ.: *Կայանք կրօնաւորաց յանապատի բնաւորեցան. Մագ. ՟Ծ: դիմազ. ԲՆԱՒՈՐԵՑԱՒ, ցան, եալ է, են. դիմազ. πέφυκα, πέφυκεν (Ի φύω ), εἵωθε natus est, innatus est, solet Սովոր է ʼի բնէ, բնութիւն է. կամ սեպհական է, կամ ընդաբոյս է նմին. արմատացեալ է. սովորեալ է. *Բնաւորեցաւ իմն աստուածասէրն՝ անդէն վաղվաղակի գոլ եւ մարդասէր: Միապէս բնաւորեցաւ դէպ լինել: Որով ոգիքն բնաւորեալ են լաւանալ. Փիլ.: *Բնաւորեցան գոլ յանհատսն: Յանբան կենդանիսն բնաւորեցաւ տեսանիլ: Ամենայն սահման բնաւորեցաւ ʼի սեռէ եւ ʼի բաղկացուցիչ զանազանութեանց լինել: Տղայքն բնաւորեցան յեօթներորդում ամսեանն հանել ատամունս, եւ յութն ամին փոփոխել. Սահմ.: *Արբուցանել եւ ողողել բնաւորեցան: Հրոյն բնաւորեալ է սրբել զնիւթս. Շ. իմ. եղակ. եւ Շ. բարձր.: *Որպիսի ինչ եւ ʼի հուր բնաւորեալ է լինել. Նիւս. կազմ.: *Անուսումնութիւն բնաւորեցաւ շփոթս յարուցանել: Քաջուսումնութիւն բնաւորեալ ... բնաւորեցելովք. եւ այլն. Պիտ.: *Սիրոյ սահման եւ չափ ոչ է, այլ օր ըստ օրէ առ բաղձալին զաճելն է բնաւորեալ. Լմբ. պտրգ.: *Ոչ եթէ յանձնէ ունի զբնաւորեալ օգուտ: Արտաքոյ բնաւորեալ սովորութեան. Վրդն. ծն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "ԲՆԱՒՈՐԻՄ" в других словарях:

  • ԱՌԲՆԱՒՈՐԻՄ — ( ) NBH 1 0301 Chronological Sequence: 8c Տ. ԲՆԱՒՈՐԻՄ: Նիւս. բն. ՟Ի՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՆԱՒՈՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 498 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c ն. ԲՆԱՒՈՐԵՄ ԲՆԱՒՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἑμφυτεύω inseruo եւն. Ի բնէ կամ ʼի բնութեան տնկել. տալ բնաւորիլ. բուսուցանել. արմատացուցանել. պտղաբերել. արտադրել. *Զթոքին տեսակն բնաւորեցին նախ իսկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»