ԲՈՎ

ԲՈՎ
(ու կամ ոյ. բովք, վուց, կամ վաց.) NBH 1-506 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c գ. ԲՈՎ ԲՈՎՔ. κάμινος caminus, fornax Հնոց՝ ուր հալեն զհրահալելիս. փուռն, հալոց, քուրայ. օճագ, ֆուռուն. *Որպէս փորձի ʼի բովս արծաթ եւ ոսկի, նոյնպէս ընտրէ զսիրտ Աստուած. Առակ. ՟Ժ՟Է. 3: *Զոր օրինակ ձուլեսցի արծաթ ʼի մէջ բովոց (կամ բովուց), այնպէս ձուլեսջիք ʼի միջին դորա: Յորժամ ելանէ նա ʼի բովէ անտի հրոյն. Եփր. համաբ.: *Այն ինչ ելեալ իցէ ʼի բովոյ, եւ փայլիցէ. Ոսկ. ես.: *Յետ առաջին բովացն ... Իբրեւ բովովք ոմամբք զոգին պայծառացուցանել. Նիւս. երգ.: Կամ χωνευτήριον conflatorium, fornax fusoris Վառարան եւ անօթ հալելոյ եւ ձուլելոյ. որ եւ տիրապէս Հալոց, Բութակ, Քուրայ. ... *Իբրեւ զոսկի ʼի բովս քննեաց զնոսա. Իմ. ՟Գ. 6: *Եւ կշռեցին զվարձս իմ երեսուն արծաթի. եւ ասէ ցիս տէր. ա՛րկ դու զայդ ʼի բովս, եւ քննեա՛թէ փո՞րձ իցէ ... եւ արկի ʼի տուն տեառն ʼի բովս. Զաք. ՟Ժ՟Ա. 13: Եւ χωνεία conflatra, fusio Հալումն, ձուլումն ʼի բովս. *Չափաւոր բովք սրբեն զարծաթ. իսկ առաւելն կորուսանէ զնիւթն. Նեղոս.: ԲՈՎ, ԲՈՎՔ. նմանութեամբ. *Բով է նա մեզ ʼի քննութիւն՞ Եփր. համաբ.: *Բով փորձական: Ի մաքուր բովն քո դրոշմի. ՃՃ.: *Բով էր նմա եւ փորձանքն: Մի բով չարչարանաց տեառն բաւական եղեւ ʼի սրբել. Վրդն. ծն. եւ Վրդն. երգ.: *Արկցուք զնոսա ʼի բովն Քրիստոսի, եւ նովաւ փորձեսցուք զընտրութիւնն. Լմբ. ատ.: *Ի բովսն փորձութեան կացուցանէր: Նախ զանձինս փորձեցին, եւ ապա եղեն բովք բոլոր աշխարհի: Արկանել ʼի բովս խրատու, կամ վարդապետութեան. Ագաթ.: Կորիւն.: *Մաքրել յարեգակնայինն բովս. Մագ. ՟Հ՟Բ: ԲՈՎ, ԲՈՎՔ. որպէս Անօթ հրոյ. կրակարան. բուրվառ. եւ Կրակ. *Բառնայր զբով կրակին, որով զխունկն բուրացուցանէին. Ասող. ՟Գ. 29: *Ո՞րքան գեհեն, եւ բովք հրաբորբոք տեղալ ունին զանձամբ իմով. Բենիկ.: ԲՈՎՔ. μέταλλον metallum, ut metalli fodina Մետաղք, տեղի մետաղաց. հանք. իբր վառարան՝ ուր ընդ երկրաւ գոյանան հրահալելիք զօրութեամբ արեգական. մատէն. *Թափեցին ʼի նոցանէ զբովսն, ուստի ոսկին եւ արծաթն հատանի. ՟Ա. Մակ. ՟Ը. 3: եւ Խոր. ՟Բ. 2: *Այն՝ որ արծաթոյն բովքն են եւ ոսկւոյ, երկրի (այսինքն հողոյ) է վատթարագոյն մասն. Փիլ. նխ. ՟բ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԲՈՎ" в других словарях:

  • ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — ( ) NBH 1 414 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 13c ն. ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԵՄ. որ եւ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. πολλαπλασιάζω multiplico Բազմապատիկ առնել. բազմացուցանել իւրք օրինակաւ. առաւելուլ. յաճախել. շատցնել, էւելցնել, վրայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 414 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 13c ն. ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԵՄ. որ եւ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. πολλαπλασιάζω multiplico Բազմապատիկ առնել. բազմացուցանել իւրք օրինակաւ. առաւելուլ. յաճախել. շատցնել, էւելցնել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԻՆՉ — ( ) NBH 1 0735 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ԶԻ՞ՆՉ τίς; τί; quis, quae, quid? Անուն հարցական, կամ իբր հարցական, զի՛նչ, զի՛նչ ինչ: Առընթեր ներգործական բայից է որպէս հայցական բառիս Ի՞նչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՍԿԻԱԲԱՆ — (ի.) NBH 2 0520 Chronological Sequence: Unknown date, 14c ա. χρυσολόγος chrysologus. Ոյր բանն է ոսկեղէն կամ որպէս զոսկի անապական. Տ. ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ. *Զյովհաննէս արժանապէս զոսկիաբանն պատուեսցուք. Ժմ. յն.: *Ոսկիաբանն յոհան. Տօնակ.: Ոսկիփոր.: Մարթին.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈՐՁԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0956 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c, 13c, 14c ա. Ուր իցէ փորձ կամ փորձութիւն, որպէս փորձօղ, փորձողական. փորձանաւոր. փորձիւ հաստատեալ. *Բով փորձնական է: Առ ʼի պատարագել զփորձնական զոհն զիսահակ. Ճ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»