ԳԵՏՆԱՓՈՐ

ԳԵՏՆԱՓՈՐ
(-) NBH 1-0541 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c, 14c ա. ὐπόγαιος, γλαφυρός subterraneusm cavus Փորեալ ընդ գետնով. ստորերկրեայ. *Գետնափոր տուն. Երեմ. ՟Ը. 11: Ճ. ՟Զ.: Զենոբ.: *արգելանոցս իւրեանց արարին գետնափորս դարիւք. Ճ. ՟Բ.: *Փորէր փոս մի, եւ ծածկէր (սուրբն Մեսրոպ զսուրբ խաչն) ʼի գետնափոր կայանի: Ի վերայ գետնափոր կայանի խաչին շինէ մատուռն մի. Կաղանկտ.: *Բնակելով յայրս գետնափորս. Պղատ. օրին. ՟Գ: Իսկ Ոսկ. փիլիպ. ՟Է. *Որ գետնափոր (գուցէ՝ գետնափորձ) գտանիցէ քան զնոսա (զմեղուս) իմաստունʼʼ. յն. երկրաչափ: գ. ԳԵՏՆԱՓՈՐՔ. գ. Գետնատուն. ստորերկրեայ յարկք, կամ օթեւանք. դարանք, անցք. ական. լուալիք. *Քագինք շինեալք էին ʼի գետնափորս, եւ ʼի խաւարին տունս. Ոսկիփոր.: *Անդ տեսանիցես տաղաւարս եւ գետնափորս. Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ժ՟Դ: յն. καταγώγιον diversorium *Անյայտ ընդ գետնափորսն մերձ էին ʼի քաղաքն մտանել. Վեցօր. ՟Ը. յն. ὐπόνομοι cuniculus, cloaca ԳԵՏՆԱՓՈՐՔ. (2-1049) *Ջանայր որսալ զվախթանգ. եւ ʼի գիշերին արար գետնափորս ʼի դրան քաղաքին ծածուկս, եւ թաքոյց ʼի ներքս տասն այր ընիր. Պտմ. վր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ԳԵՏՆԱՓՈՐ" в других словарях:

  • ԲԱՆՋԱՐԻԿ — ( ) NBH 1 437 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. Բանջար սակաւ կամ աղքատիկ. յն. λάχανον բանջար. *Բանջարիկ ինչ, կամ հաց լոկ: Եւ որ ե՛ւս տկարագոյնք իցեն, բանջարիկ եւս խառնեն. Ոսկ. եփես. ՟Ժ՟Գ. եւ Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ժ՟Դ: ԲԱՆՋԱՐԻԿ (2… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՏՆԱՏՈՒՆ — (տան.) NBH 1 0541 Chronological Sequence: Early classical գ. Ստորին յարկ տան գետնափոր. ... եւ Ստորին կողմն ʼի բջիջս մեղուաց. *Զանկիւնս կողմանց գետնատանցն սիւնս եւ մոյթս հաստատեալ ընդ նեցուկս յերկրորդն յարկաց. Վեցօր. ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՐԱՓՈՐ — (ի, ից.) NBH 1 0604 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c ա.գ. Նոյն ընդ վ. (=ԴԱՐԱՓՈՍ) Խորափիտ. գետնափոր վայր. քարանձաւ. ծերպ. մազարայի պէս տեղ. ... *Ոչ գոյին փապարք կամ ծերպք դարափորք. Վեցօր. ՟Դ: *Անդ էին դարափոր խցկունք նոցա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿՐԱՓՈՐ — ( ) NBH 1 0701 Chronological Sequence: 13c ա. Գետնափոր. փորեալ ի մէջ հողոյ. *Երկրափոր խորխորատ. Վրդն. ծն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԵԼՈՒԶԱՆԵՄ — (ուզի, զեալ.) NBH 1 0770 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c ն. καθυφαίνω connecto, contexo ἑμπλήκω implico συνείρω, ἁγείρω colligo եւն. Ագուցանել ընդ միմեանս կամ ʼի մի շար. յեռուլ. յերիւրել. հիւսել. յարել. շարունակել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՆԻՐ — (նրոյ կամ րի.) NBH 1 0818 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 13c գ. Հնոց կամ փուռն գետնափոր, ուր լինի եփել կերակուր, խորոված, հաց. վր. թոնրէ. եբր. թաննուր. թ. թանտըր, թէննուր. Ել. ՟Ը. 3: Ղեւտ. ՟Բ. 4: ՟Ժ՟Ա 35: ՟Ի՟Զ. 26: Ովս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՄԵՏՐԻԱՅ — (ի.) NBH 1 1083 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. ԿԵՄԵՏՐԻԱՅ Գրի եւ ԿԻՄԷՏԷՐ, տէրք. եւ ԿՈՒՄԱՏՐՈՎՆ, ի. Բառ յն. κοιμητήριον, ια coemeterium, ia. Քնարան. ննջարան. դասբարան. գետնափոր գերազմանատեղի՝ մանաւանդ նահատակաց. *Մի՛ եղիցի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԿՈՒՂ — (ի, ից.) NBH 2 0430 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. ՆԿՈՒՂ διόρυμμα fossa, profundum. որ եւ ՆՂՄՈՒՆՔ. պ. նուղուլ. Խորք. գետնափոր վայրք. խորափիաք. դարափոս. ... եւ Իջեվան կարաւանի. քէրվան գօնաղը, խան. *Եդից զնինուէ յապականութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՕՏՈՒՌՈՒՄ — ( ) NBH 2 0667 Chronological Sequence: 14c գ. Բառ ռմկ. որ է գետնափոր նկուղ. այլ ի գիրս Մարթինի ասի. *Գօլօզէոս՝ բոլորակ եւ աստիճանօք թէատրոն, զոր հայք պօտուռում կոչեն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐԲԱՇԷՆ — ( ) NBH 2 0760 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա. Սուրբ եւ մաքուր շինուածով. մաքրաշէն. *Կանգնէր խորանն սրբաշէն: Շինեալ վիրապ գետնափոր եւ սրբաշէն. Գանձ.: Ուռպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»