ԵՐԱԳ

ԵՐԱԳ
(ի, երագք կամ գունք.) NBH 1-0664 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c ա. ὁξύς velox κοῦφος, ἑλαφρός celer, levis γοργός acer Արագ. փոյթ. շոյտ. թեթեւ. սո՛ւր. սրընթաց. շուտ, չուստ. ... *Երագ երիվար, կամ ոտք, ընթացք, սլացումն, եւ հրեշտակք, կամ թեւք, կամ Ի թռիչս երագունք. Ես. ՟Ժ՟Ը. 2. ՟Լ. 16: Եզեկ. ՟Ա. 7: Հռ. ՟Գ. 15: Նար. եւ այլն: *Թեւք երագունք են թռչնոց, զի նոքօք ի վերայ օդոց փառաւորին. Եփր. ծն.: *Արասցէ ելս երագունս փորձութեանս ձերոյ, զի համբերել կարասջիք. Եփր. ՟ա. կոր.: *Երագ դպիր». իբր երագագիր. Լմբ. սղ. ՟Խ՟Դ: *Մտօք երագունք». իբր արագամիտք, սրամիտք. Կիւրղ. գանձ.: մ. ԵՐԱԳ, ԵՐԱԳՍ, ԵՐԱԳՈՒՆՍ. ԵՐԱԳ ԵՐԱԳ. մ. εὑθέως cito, citius, celeriter եւն. Արագապէս. փութով. ճեպով. հետզհետէ անընդհատ. ի կարճոյ. շուտ մը, շուտով, չո՛ւստ չո՛ւստ, շո՛ւտ շո՛ւտ. ... *Երագ ընթացար. Նար. կուս.: *Եկդ վահանայ երագ. Փարպ.: *Երագս ընթանային. Եզեկ. ՟Ա. 14: *Զպատմութիւնն երկրորդեաց երագ երագ ի վերայ վեցօրեայ ժամանակին. Եփր. ծն.: *Հանգոյց զիս երագ երագ. Սղ. ժմ.: *Երագունս ընթացեալ: Երագ երագն քան զվաղվաղակին ե՛ւս հեզագոյն է ի փոյթ ինչ գործոց. Ոսկ. մ. ՟Ա. 25:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԵՐԱԳ" в других словарях:

  • ԵՐԱԳԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0665 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c մ. Արագ. երագ երագ. փութապէս. եւ Ի սուղ կամ յետ սուղ ժամանակի. *Երագապէս եւ բազում ճակատս տուեալ: Երագապէս վարդապետեցին զկողմն արեւմտեայ. Խոր. ՟Բ. 79: ՟Գ. 58: *Ոչ յերկիր աւետեացն, ուստի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԻՐ — (ժիրք, ժրաց.) NBH 1 0835 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 12c ա. ἁνδρεῖος, καρτερός, ἁγαθός virilis, fortis, robustus, patiens, optimus Արի ʼի գործ, կորովի. կարօղ. քաջ. տոկուն. փոյթ. աշխոյժ. ընտիր. կտրիճ. բան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՂԳԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 2 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c ա.մ. βραδύτερος, τατος segnior եւն. Առաւել կամ կարի հեղգ. պղերգագոյն. յամրագոյն. ծանրաշարժ յոյժ. ծուլին ծուլը, ծանտր. ... *Զհեղգագոյնդ ʼի կենդանեաց էշ. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 2 0203 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c ն. νήθω (լծ. նիւթել). διανήθω, πλέκω , συμπλέκω, νέω neo, necto, plico, fila traho, complico, compono κλώθεω glomero, contorqueo ἑριθύομαι lanificium exerceo եւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՌԱՋԱԴԷՄ — ( ) NBH 2 0333 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c ա. προκόπτων proficiens βελτίων melior. եւ բայիւ προκόπτω , προβαίνω proficio, progredior διοδεύω permeo, transeo եւն. Որ յառաջ դիմէ կամ դիմեալ է. լաւագոյն լեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՐԱՀԻՐԱԲ — ( ) NBH 2 0903 Chronological Sequence: 10c մ. Երագ երագ. ճեպընթաց. վազելով. *Րահիրաբ հասի՛ք, հրաւէր՝ ողջո՛յն տուք սիրելւոյն. Նար. տաղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՇԽԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0108 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c, 14c ա. ἁκάματος indefessus, infatigabilis Անխոնջ. անվաստակ. ... *Անաշխատ եւ կենսաբեր բնութիւն. Առ որս. ՟Է: *Անաշխատ զօրութիւն, կամ հրաման. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՇԽԱՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0108 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c ԱՆԱՇԽԱՏ մ. ԱՆԱՇԽԱՏԱԲԱՐ ԱՆԱՇԽԱՏԱՊԷՍ. Առանց աշխատութեան եւ տարժանման. դիւրաւ. հեշտեաւ. ձրի. քիչ աշխատանքով. ... ἁκόπως, ἁκινδύνως, ἁμογητί sine labore, indefesse, nullo… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՇԽԱՏԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0108 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c ԱՆԱՇԽԱՏ մ. ԱՆԱՇԽԱՏԱԲԱՐ ԱՆԱՇԽԱՏԱՊԷՍ. Առանց աշխատութեան եւ տարժանման. դիւրաւ. հեշտեաւ. ձրի. քիչ աշխատանքով. ... ἁκόπως, ἁκινδύνως, ἁμογητί sine labore, indefesse, nullo… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»