ԵՐԵՔԿԻՆ

ԵՐԵՔԿԻՆ
(կնի կամ կնոյ, կնիք, կնաց.) NBH 1-0681 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. τρισσός, -ττός, τρισπλάσιος, τρίτος triplex, ternus, trinus, tertius Երրեակ. եռեակ. երեքնակ. երեքպատիկ. եռամասնեայ. երրորդ. *Անջրպետք առ անջրպետօք երեքկին. ՟Ա. Թագ. ՟Է. 4: *Պատուհանք բացեալք երեքկին. Եզեկ. ՟Խ՟Ա. 16: *Լեզու երեքկին զբազումս սասանեաց: Լեզու երեքկին զկանայս ժրագլուխս եհան. Սիր. ՟Ի՟Ը. 16. 19: *Յերկպատիկսն եւ յերեքկինսն: Միւս եւս՝ որ յերեքկնաց է: Երեքկինք, եւ յերեքկնէ. ՟Ա. ՟Գ. ՟Թ. ՟Ի՟Է. որ են քառասուն. Փիլ. ստէպ: *Երեքկնոյն արեգական». յն. միհրայ. Դիոն. թղթ.: *Երեքկին լուսով աստուաածութեանն պայծառացաւ. Արշ.: *Վասն սրբոցն օրհնաբանութեան երեքկին ալէլուօք. Լմբ. յայտն.: *Ունին զնոյն սքեմ, բայց եմափոր երեքկին. Մխ. դտ.: մ. ԵՐԵՔԿԻՆ. մ. τρισσῶς tripliciter, trifariam, tertio Երրակի. երեքկնակի. եռապատիկ. երիցս, կամ երրորդ անգամ. *Գրեա՛ զնոսա յանձին քում երեքկին, ի խորհուրդս, ի գիտութիւն, եւ ի հանճար. Առակ. ՟Ի՟Բ. 20: *Երեքկին ամենայն ինչ բաժանեալ է. Փիլ. լին.: *Երեքկին զնա պսակեալ. Յհ. կթ.: *Խորհրդաբար ջուրն երեքկին զսեղանովն ցնդեցաւ. Բրս. գորդ.: ա. ԵՐԵՔԿԻՆ, կնոջ կամ կնոյ. ա. τρίγαμος ter uxorem ducens Երիցս ամուսնացեալ, երիցս կանայս առօղ հետզհետէ. իրեք անգամ կարգըւօղ. *Եղիցի ապաշխարութիւն նորա երեքկնոյն. Կանոն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԵՐԵՔԿԻՆ" в других словарях:

  • ԵՐԵՔԿՈՒՂ — ( ) NBH 1 0681 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 12c ա. ԵՐԵՔԿՈՒՂ ԵՐԵՔԿՂԻ. Որոյ են երեք կուղք, ոլորք, ծալք. երեքկին մանեալ. երեք խաթ եղած. *Առասան երեքկուղ ոչ վաղվաղակի խզեսցի». ա՛յլ ձ. երեքկին. Ժող. ՟Դ. 12: Ուր Լմբ. գրէ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐԲԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0760 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. ἀγιολογία, τρισάγιον, ἀγιασμός hagiologia, trisagium, cantus ter sancti, sanctificatio. Սրբաբանութիւն. սրբերգենութիւն. երեքսրբեան երգ սրովբէից, ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼԷԼՈՒ — (ի, ից.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ԱԼԷԼՈՒ կամ ԱՂԷՂՈՒ Ալէլուիա երգն. նուագ փառաբանութեան. օրհնութիւն Աստուծոյ. *Ալէլուն նշանակեաց պատրաստ գտանել: Ալէլուն քաջահնչօղ ձայնիւ: Ա՛ղէ՛ղուին զկնի՝ Աւետարանն. Յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԷՂՈՒ — (ի, ից.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ԱԼԷԼՈՒ կամ ԱՂԷՂՈՒ Ալէլուիա երգն. նուագ փառաբանութեան. օրհնութիւն Աստուծոյ. *Ալէլուն նշանակեաց պատրաստ գտանել: Ալէլուն քաջահնչօղ ձայնիւ: Ա՛ղէ՛ղուին զկնի՝ Աւետարանն. Յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՐԱՄԱՏԵԼԻ — ( ) NBH 1 0164 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c ա. Զոր չէ մարթ խրամատել կամ պատառել ճեղքել, եւ անցանել. *Իբրեւ զպարիսպ պղնձի՝ անխրամատելի ʼի թշնամեաց. Արծր. ՟Ե. 2: *Զբովանդակն արգելուին վայր՝ անխրամատելիս գործելով. Պիտ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՋՐՊԵՏ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0232 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c գ. (լծ. արաբ. ճէվպէթ, միջոց.) διάστημα, διοριζόν , θριγκός, μεταξύ intervallum, distantia, disterminans septum, vallum, maeria, medium Խտրոց. միջոց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՍԱՆ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0292 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c գ. (պ. ար. ռէս ...) σπαρτίον, σχοῖνος, κάλως filum, restis Չուան. ճոպան. պարան. լար. թել. ... *Առասան երեքկին ոչ վաղվաղակի խզեսցի. Ժղ. ՟Դ. 12: *Արկանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՂՄԱՏ — ( ) NBH 1 0592 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ԴԱՂՄԱՏ կամ ԴԱՂՄԱՏԱՑԻ. Բնակիչ դաղմատիոյ, այսինքն լիւրիկիոյ. ռմկ. ըշկլաւօն, խըրվաթ. այլ քանզի դաղմատիա է կողմն եւրոպիոյ մերձաւոր ասիոյ, վասն որոյ ի մեզ եւրոպացիք կամ լատինք ի նոյն անուն կոչին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵՔԿՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0681 Chronological Sequence: 6c ա.գ. Երեքկին թիւն. երրեակն, եւ երեքպատիկն. τρισσός, τριπλάσιος trinus, triplus *Գոյացաւ ի քուէից, ի կրկնակէ եւ յերեքկնակէ: Ի կրկնակս եւ յերեքկնակս, միանգամայն եւ առ հասարակ ի բազմապատիկսն. Փիլ. ՟ժ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵՔԿՆԱՐՕՐ — ( ) NBH 1 0681 Chronological Sequence: Early classical ԵՐԵՔԿՆԱՐՕՐ ԱՌՆԵԼ. Որպէս երեքկին արօրադրելով խուզարկել. պրպտել, քրքրել: *Պարտ է կրկնարօր եւ երեքկնարօր առնել զբանն. Սեբեր. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»