ԱՆՋՐՊԵՏ

ԱՆՋՐՊԵՏ
(ի, աց կամ ից.) NBH 1-0232 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c գ. (լծ. արաբ. ճէվպէթ, միջոց.) διάστημα, διοριζόν , θριγκός, μεταξύ intervallum, distantia, disterminans septum, vallum, maeria, medium Խտրոց. միջոց. պատուար. ցանկ. հեռաւորութիւն. անկեալ ինչ ընդ մէջ որպէս որոշիչ, բաժանիչ, հեռացուցիչ, արգելիչ. ... *Որպէս ʼի մէջ մասանց շինուածոց. *Պատուարք երեք, եւ անջրպետք առ անջրպետոք երեքկին: Անջրպետ ʼի մէջ որմոց տաճարին, զի մի՛ մերձենայցեն յորմն տաճարին: Լայնութիւն որմոյն անջրպետի հինգ կանգուն: Ընդդէմ անջրպետոյն. եւ այլն. ՟Գ. Թագ. ՟Է. 4: Եզեկ. ՟Խ՟Ա. եւ ՟Խ՟Բ: *Բազում անջրպետից եւ պարսպաց պէտք են. Ոսկ. եբր. ՟Է: Եւ ʼի մէջ այլոց իրաց. *Անջրպետ ուրեմն էր խաւարն (ʼի ժամ խաչելութեան). Կոչ. ՟Ժ՟Գ: *Երեկ (այսինքն երեկոյն) զմիջին անջրպետն հասեալ ընկալաւ, ոչ յանկումն տունջեան, եւ ոչ գիշերոյ սկիզբն. Փիլ. լին.: *Այլ ինչ էր անջրպետ ընդ մէջ երկոցուն (աստուծոյ, եւ հիւղեի). Եզնիկ.: *Զայն՝ որ ոչ է յայսմ աղօթից, այլ անջրպետաւ որոշեալ. Ի գիրս խոսր.: *Ոչ կարէ ճշգրտիւ նշմարել զխորաձորոցն անջրպետսն: Ընկենու քար ընդ անջրպետսն պատենիցն: Ընդ անջրպետս վիմաց ծովու. Վեցօր. ՟Է: ԱՆՋՐՊԵՏ. Արգել. խափան. ... *Չար անջրպետ ʼի մէջ անկեալ. Եզնիկ. ՟Գ: *Ոչինչ անջրպետ ʼի մէջ արկեալ նախկի այցելութեանն. Յհ. կթ.: *Անջրպետ հզօր (մեղացն). Նար. ՟Ի՟Է: *Զոր միութիւն քրիստոնէից խրատեցաք հեթանոսաց ընդդէմ ցանկ արկանել, զայն միմեանց անջրպետ ձգեմք: Անջրպետ ձգել զթշնամութիւնն: Զխռովութիւնն անջրպետ սիրոյն ձգել: Յայս զբաղանացս անջրպետ լինի նմա բազում անգամ սատանայ. Լմբ. ատ. եւ Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. սղ.: ԱՆՋՐՊԵՏ. որպէս Խտիր. որոշումն. տարբերութիւն. ֆարգ *Անջրպետ ʼի մէջ կռոցն արկանելոյ վասն ասէ զմին: Զսրբութիւնն առանձնակի հոգւոյն տալով, անջրպետ ʼի մէջ արկանելոյ է արարչական հոգւոյն եւ արարածի. Սարգ. յկ. ՟Է: Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ա: ԱՆՋՐՊԵՏ. Որոշօղ. բաժանօղ. զատօղ. ընդ մէջ անկեալ. *Խրամատեալ զցանկն անջրպետ՝ սրոյ սրովբէին: Ընդարձակ միջոցաւ յաւէտ անջրպետ նշուլիւքն ծածկի ʼի նոցունց. Նար. խչ. եւ Նար. կուս.: *Յօրինեցեր զխորանն անջրպետ քեզ ʼի բնակութիւն. Գանձրն.: (որ հայի եւ ʼի յաջորդ նշ:) Եւ Որոշեալ, բաժանեալ, զատուցեալ. *(Աստուած առ ʼի մէնջ) յաւէտ անջրպետ, եւ յագիս մեր միշտ. Նար. գանձ եկեղ.: *Հայր եւ հոգի առընթերակաց, եւ ոչ անջրպետք. Քեր. քերթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ԱՆՋՐՊԵՏ" в других словарях:

  • ԱՄՍԱՅԻՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: 6c ա. Տ. ԱՄՍԱԿԱՆ. ամսըւան. *Երեսունն՝ ամսային է (չափ կամ թիւ), անջրպետ մեկնութեան լուսնոյն շրջանակք. Փիլ. լին. ՟Դ. 27 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆ — ( ) NBH 1 0100 Chronological Sequence: Unknown date Մասնիկ բաղադրութեան ʼի սկիզբն բառից՝ հասարակօրէն է նշանակ բացասութեան կամ պակասութեան, որպէս ʼի մեզ Ապ. յն. ա, ան, աբօ, նի. պրս. նա, պի թ.(ի վերջէ) սըզ. զորօրինակ տեսցի յայսմհետէ յաճախութեամբ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՆՋՐՊԵՏ — ( ) NBH 1 0107 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c ա. Ուր չիք անջրպետ, կամ խտրոց բաժանման՝ ըստ տեղւոյ կամ ըստ բնութեան. անբաժան. անանջատ. անմեկնելի. ... *Անանջրպետն ʼի հօրէ եւ յորդւոյ: Անանջրպետդ ʼի քէն վարժողաց. Շար.: *Բնակարան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՏՐՈՑ — ( ) NBH 1 0164 Chronological Sequence: 10c ա.մ. Ուր չիք խտրոց կամ միջոց կամ անջրպետ. անարգել. անխափան. ընդարձակ. *Սփիռ տարածանէր լիասահման եւ անխտրոց: Անխտրոց՝ ընդ Քրիստոսի գոյք փառաւորեալք. Նար. յիշ. եւ Նար. առաք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՋՐՊԵՏԱՐԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0233 Chronological Sequence: 10c գ. Գործի անջրպետօղ. անջրպետ. *Ընդարձակեցեր թշուառացելումս զառագաստն անջրպետարան: Զվարագուրացն անջրպետարան. Նար. ՟Ծ՟Բ. եւ Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՋՐՊԵՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0233 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c չ. διαστέλλω, διαχωρίζω, διορίζω discerno, distinguo, separo, distermino Անջրպետաւ որոշել. խտրոցաւ բաժանել. զատանել. հեռացուցանել. արգելուլ .... կամ Անջրպետ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՋՐՊԵՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0233 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c գ. διάστημα եւ այլն. Նոյն ընդ ԱՆՋՐՊԵՏ. որպէս Խտրոց. միջոց. հեռաւորութիւն. բաժանումն. *Անջրպետութիւն ետ տանն: Առ ʼի զլոյսն տալոյ անջրպետութեան ձողոյն. ՟Գ. Թագ. ՟Զ. 6:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱԳԱՍՏ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0281 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἰστίον, ἑπίσπαστρον, κάλυμμα , καταπέτασμα velum, velamen, tegumentum, oprimentum, aulaeum (լծ. առիգած. զգած. ագած. արմատն ամենեցուն է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԱՏ — (ի, ից, կամ աց, օք.) NBH 1 473 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 13c գ. διάστημα, διάστασις distantia, intervallum, spatium Բացեալ կամ հատեալ միջոց. հեռաւորութիւն. անջրպետութիւն. անջրպետ. խտրոց. դատարկ վայր. միջավայր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՏԱԾ — (ի կամ ոյ.) NBH 1 0717 Chronological Sequence: 8c գ. διάστημα intervallum Բացատ. անջրպետ. միջոց. խտրոց. ... *Ի ձեռն որոյ ամանակականն տեսանի զատած. Նիւս. կազմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»