ԵՐԻՑՈՒԹԻՒՆ

ԵՐԻՑՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0685 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c գ. Երէց կամ երիցագոյն գոլն յո՛ր եւ է կարգի. մենծ ըլլալը ... τὰ πρεσβεία gradus aetatis. որպէս Անդրանկութիւն կամ առաջնութիւն հասակի. *Նստաւ առաջի նորա անդրանիկն ըստ երիցութեան իւրում, եւ կրտսերն ըստ կրտսերութեան իւրում. Ծն. ՟Խ՟Գ. 33: *Վաճառեաց թշուառականն ընդ դոյզն մի հեշտութեանն զերիցութիւնն. Փիլ. լին. ՟Դ. 14: Կամ τὰ πρωτεία, πρωτίον, πρεσβυτέριον primatus, principatus, primae partes Աւագութիւն պատուոյ. *Քեզ ետ աստուած զերիցութիւն. Դան. ՟Ժ՟Գ. 50: *Ո՛չ երիցութիւն ուրեմն ի յումեմն (յերրորդութեան). Նար. ՟Ժ՟Գ: *Զերիցութեանն հատուցանել մրցանակ: Վեհագոյն երիցութեան պատուոյ հասին. Պիտ.: *Առաքինութիւն ծեր է եւ պատուական. վասն զի երիցութեանն եւ վերին պատուոյն արժանի է. Փիլ. լին. ՟Դ. 14: Կամ πρεσβυτέριον presbyterium Քահանայութիւն, եւ Եպիսկոպոսութիւն. առաջնորդութիւն եկեղեցւոյ. *Որ տուաւ քեզ մարգարէութեամբ ի ձեռնադրութենէ երիցութեան. ՟Ա. Տիմ. ՟Դ. 14: *Երիցութեան անուամբ թուի ինձ եթէ համապատուաբար ամենայն առաջնորդք եկեղեցւոյ կոչէին. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ժ՟Ա. իմա՛, որպէս քահանայ կոչի եւ է նաեւ եպիսկոպոսն կամ քահանայապետն. զի վերին կարգն փակէ յինքեան զստորինս. այլ ոչ ընդ հակառակն. նմին իրի ի վերայ բերէ Սարգիս. *Զի ոչ եթէ երիցունք տային ձեռնադրութիւն եպիսկոպոսաց. այլ եպիսկոպոսք՝ քահանայից»:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԵՐԻՑՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱՆԴՐԱՆԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0137 Chronological Sequence: Early classical, 8c գ. Անդրանիկն գոլ. պատիւ եւ իրաւունք անդրանկի. πρωτοτοκεία, κια, κα jus primogeniturae *Վաճառեա՛ ինձ այսօր զանդրանկութիւնս քո: Առ իմէ՞ իցեն այն անդրանկութիւնք: Նա է սկիզբն որդւոց նորա, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱԳՈՅԹ — ( ) NBH 1 0387 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. Աւագութիւն. երիցութիւն. ծերութիւն. ... *Ըստ գեղեցիկ ʼի մանկութէ մինչեւ յաւագոյթ սննգեանն. ՟Բ. Մակ. ՟Զ. 23: *Ի մանկութենէ մինչեւ յաւագոյթս. Շ. ատեն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0387 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c գ. Երիցութիւն. մեծութիւն յո՛ր եւ է կարգի. *Ստացարո՛ւք փառս աւագութեան. ՟Ա. Մակ. ՟Բ. 51: *Աւագութիւն բարձի եւ պատուոյ. Ագաթ.: *Ի մեծութիւն եւ յաւագութիւնս հասուցից զձեզ. Եղիշ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՁԵՐԷՑ — ( ) NBH 1 461 Chronological Sequence: Early classical ա. Գահերէց, եւ Գահերիցական. բարձրագահ յընթրիս կամ յիշխանութեան. *Ետ քեզ զաւագութիւն, եւ զբարձերէց տեղիʼʼ. յն. մի բառ՝ զնախագահութիւն. *Որ էր մի ʼի չորից գահերէց բարձերէց տաճարին արքունի. Բուզ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԷՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0683 Chronological Sequence: Early classical ԵՐԷՑՈՒԹԻՒՆ Տե՛ս երիցութիւն. *Զերէցութիւնն այլոց մտադիւր մտօք տայր. Ոսկ. եբր. ՟Ի՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՐԻՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0873 Chronological Sequence: 6c Տ. ԵՐԻՑՈՒԹԻՒՆ: Փիլ. լին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐԳԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0345 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c գ. ἑγκώμιον, ἕπαινος, τιμή, τίμημα honor, veneratio, aestimatio, laus, laudatio, beneficium եւն. Յարգելն, իլն. յարգութիւն. մեծարանք. պատուասիրութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0386 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c գ. πρόταξις, πρότασις praepositio, praelatio եւ πρόθεσις propositio. Վերագոյնն գոլ ըստ տեղւոյ կամ ըստ պատուոյ. *Ոչ նախադասութիւ, կամ երիցութիւն. Մագ. ՟Ե: *Քրովբէականն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՀԱՆԱՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0968 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 13c գ. ἰερατεία, ἰεροσύνη sacerdotium. Քահանայութիւն՝ պաշտօն եւ գործ քահանայի. երիցութիւն. եւ Քահանայապետութիւն. (եբր. քէհհօնա, քահէն ). *Եղիցի նոցա այն՝ ինձ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»