ԶՐՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ

ԶՐՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0754 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c գ. συκοφαντία calumnia ἑπήρια injuria, mulcta Զրկանք՝ զուր պարտաւորութեամբ. հարստահարութիւն. անիրաւութիւն. լլկանք. զուլմ. *Զրպարտութիւն տնանկի, եւ զյափշտակութիւն իրաւանց եւ արդարութեան. Ժող. ՟Ե. 7: Տե՛ս եւ ՟Դ. 1: ՟Է. 8: *Փրկեա՛ զիս ʼի զրպարտութենէ մարդկան. Սղ. ՟Ճ՟Ժ՟Ը. 134. ուր Լմբ. *Զրպարտութիւն ասի, քանզի ոչինչ յանձանց նոցա կամ՛ի կամաց ունէր նիւթ մարտին, այլ ʼի զուր պարտաւորէր եւ չարչարէր զերանելիսն: Փրկեա՛ զիս ʼի զրպարտութենէ մարդկան. այսինքն ʼի չարչարանացն, զոր՝ ʼի զուր պարտաւորեալ զմարդկային բնութիւնս, յարուցանէ թշնամին ʼի վերայ մերʼʼ: Որպէս եւ Ագաթ. *Ոչ զի զմարմինս իւրեանց ʼի տանջանաց երկրակոխաց ʼի զրպարտութենէս ապրեցուսցենʼʼ: ԶՐՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ. որպէս Չարախօսութիւն. ընդվայրհարութիւն. թշնամանադրութիւն. ... *Մի՛ առ զրպարտութեան, այլ յիրաւի ամբաստան առնել. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Սո՛ւտ է դարձեալ առ ʼի ձէնջ զրպարտութեանդ բանդ. Կիւրղ. գանձ.: *Մի՛ եւ մեք զրպարտութեան պատճառս տացուք զրպարտչացն. Խոսր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԶՐՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԶՐՊԱՐՏ — ( ) NBH 1 0754 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. συκοφάντης delator Զրպարտիչ. որ ʼի զուր պարտաւորէ զայլս. ... *Յափշտակօղն եւ շնացօղն եւ զրպարտն: Նոքա զրպարտք, եւ սուտք, եւ չարախօսք. Ոսկ. մ. ՟Ա. 24: ՟Բ. 9: գ. գ. συκοφαντία… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՔԻՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0300 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c ա. εὑγενῶς, γενναίως, ἁνδρικῶς generose, viriliter, fortiter Առաքինի կարգօք. արիաբար. անմեղկելի սրտիւ. քաջութեամբ. անվեհեր. առաքինի կամ կտրիճ կերպով. *Ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՃԻՃ — (արճըճոյ կամ արճըճի.) NBH 1 0368 Chronological Sequence: 14c տե՛ս ԿԱՊԱՐ. պ. *Արճիճ սեաւ, որ է կապար. Ոսկիփոր.: ԱՐՃԻՃ (2 1046) *Զրպարտութիւն ծանր է քան զարճիճ եւ քան զերկաթ: Շալկեցի արճիճ եւ երկեթ. չէր ծանր քան զպարտքն. Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՋԱՂԻՄ — (եցայ.) NBH 1 439 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c ձ. Երազաբանել. ցնորս բարբառել. բանդագուշել. առասպելել. ստութեամբ յօդել. ... *Որդի Սանատրկոյ ... զմար ոմն տղայ բաջաղի (Սմբատ). Խոր. ՟Բ. 35: *Զի՞նչ ունիք առ այս՝ զրպարտութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՈՒՐ — (մանաւանդ ԲԱՐՈՒՐՔ, րուրս.) NBH 1 468 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c, 15c ԲԱՐՈՒՐ մանաւանդ՝ ԲԱՐՈՒՐՔ. πρόφασις , αἱτία, ὐπόθεσις, σκήψις, περίστασις, ἁφορμή praetextus, causa, ocasio, ansa,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՐԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0751 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 12c, 14c գ. ԶՐԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ որ եւ ԶՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ. Ընդունայն խօսք. բաջաղանք. եւ զրպարտութիւն. փճախօսութիւն. ... *Զնոցա զրաբանութեանն ʼի բաց մերժել զվնաս. Պրպմ.: *Կարկատեն զրաբանութեամբ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0752 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c գ. φλυαρία nugae Զրաբանութիւն. բաջաղանք. բարբաջանք. եւ զրպարտութիւն. խենդուխելառ խօսք. ... *Դադարեցաւ ընդդէմ Քրիստոսի ʼի զրախօսութենէ: Բե՛ր անցուսցուք ʼի մէջ զՆեստորի զրախօսութիւնսն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՐՊԱՐՏԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0754 Chronological Sequence: Unknown date գ. Զրպարտութիւն, որպէս զրպարտողութիւն. *Գայթակղեցաւ ʼի վերայ սարկաւագին զրպարտանաց. Վրք. հց. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0917 Chronological Sequence: Unknown date գ. ἑπήρεια injuria, insultatio, calumnia. Խաղ. կատակ. թշնամանք. խաղք ընելու բանք, զրպարտութիւն. *Մի՛ ոք ʼի հրէական խաղութենիսն կործանեսցի, որք ասեն՝ եթէ ոչ կոյս, այլ՝ երիտասարդուհի ասացաւ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՓՇՏԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0352 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 13c գ. ՅԱՓՇՏԱԿՈՒԹԻՒՆ ՅԱՓՇՏԱԿՈՒՄՆ. Յափշտակելն, եւ իլն. կապտումն. շորթումն. եւ Ինչքն յափշտակեալ. *Զրպարտութիւն տնանկի, եւ յափշտակութիւն իրաւանց եւ արդարութեան: Յափշտակութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»