ԸՄՊԵԼԻ

ԸՄՊԵԼԻ
(լւոյ, լեաց.) NBH 1-0764 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c ա. πότιμος potabilis Զոր լինի ըմպել. խմելու, խմւելու. ... *Ըմպելի ջուր բղխելով. Փիլ. լին.: *Եւ գինի յոյժ (եւ անոյշ՝) արքայի ըմպելի. Եսթ. ՟Ա. 8: *Չճաշակել ʼի սեղանոյ թագաւորին, եւ ոչ ʼի գինւոյ ըմպելւոյ նորա. Դան. ՟Ա. 8: *Եւ ոչ գոյր ըմպելի (այսինքն առ ʼի ըմպել) միում աւուր. Յուդթ. ՟Է. 11: Եւ որպէս πίνων bibens Ըմպօղ. որ ըմպէն. խմօղ. ... *Դառնացաւ ցքի ըմպելեաց. Ես. ՟Ի՟Դ. 9: *Գինին զեղծէ զըմպելիսն. Եզնիկ.: գ. ԸՄՊԵԼԻ. գ. πότος, πότον potus Իր ըմպելի. մանաւանդ գինի, ցքի. եւ Արբումն. արբեցութիւն. գիներբուք. կոչունք. խրախունք. խմելիք, խում, ուտել խմել. ... *Որ ըմպէ զանօրէնութիւնս հանգոյն ըմպելւոյ. Յոբ. ՟Ժ՟Ե. 16: *Ի տուն ըմպելեաց մի՛ մտանիցես՝ նստել ընդ նոսա՝ ուտել եւ ըմպել. Երեմ. ՟Ժ՟Զ. 6: *Մարմին իմ ճշմարիտ կերակուր է, եւ արիւն իմ ճշմարիտ ըմպելի է՛. Յհ. ՟Զ. 56: տե՛ս եւ Հռ. ՟Ժ՟Դ. 17: Եբր. ՟Թ. 9: ՟Ա. Կոր. ՟Ժ. 4: Սղ. ՟Ճ՟Ա. 10: Դան. ՟Ա. 16: *Զի՞նչ է գինի, զոր կոչեն ըմպելի Աստուածոց, առ ճաշակումն քո՝ Քրիստոս. Եփր. աւետար.: *Քամահել տան զկերակրօք եւ զըմպելօք (եօք): Ասի առ մանկունս բժշկաց, զի ըմպելւոյ պէտք՝ ո՛չ է կերակուր, այլ՝ կառք կերակրոց. Փիլ. լին.: ԸՄՊԵԼԻ. ποτήριον poculum, parvum calix որպէս Ըմպակ. բաժակ. *Ուր կային թակոյկք եւ ըմպելիք թագաւորին ոսկեղէնք եւ արծաթեղէնք. Եսթ. ՟Ա. 7: *Յաւար էառ զսուրբ սպասս պաշտամանցն, եւ ետ որդւոց իւրոց եւ հարճից անմաքուր խրախճանութեանցն ըմպելիս. Լմբ. ատ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԸՄՊԵԼԻ" в других словарях:

  • ԱՐԲՈՒՆ — I. (բունք, բունց, բամբք.) NBH 1 0342 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c գ.ա. ἠβή, ἑφηβότης, ἁκμή pubes, pubertas, maturitas, vigor, firma aetas Որպէս Այր բուն, կամ արբեալ ըստ բաւականին, այսինքն ոռոգեալ. իբրու Առոյգ հասակ. տիք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՏԱՂՏ — ( ) NBH 1 0044 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c ա. ԱՂՏԱՂՏ ԱՂՏԱՂՏԻՆ. ἀλυκός salsus Ունօղ զաղտ՝ ըստ որում աղ. աղի. աղեհամ. աղի, լեղի. ... *Յերեւել խաղողոյ յորթոյ՝ ջուր թթու եւ աղտաղտ ունի. Վեցօր. ՟Ե: *Ոչ եւս քաղցուն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՒԵԼԻ — ( ) NBH 1 0117 Chronological Sequence: 6c ա. Որ չունի աւելի ինչ եւ յաւելուած. անշուք. պարզ. ... *Անպաճոյճ կերակուր (է՝) անաւելի հաց, եւ ըմպելի՝ ջուր. Փիլ. ել. ՟Բ. 18 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՈՀԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0134 Chronological Sequence: Unknown date, 14c ձ. Վարանիլ. տագնապիլ. նեղիլ. դողալ. անդոհիլ, սիրտը նետել. ... *Յորժամ երազ տեսանես, եւ անդոհիս. Ախտարք.: *Ա՛ռ սակաւ մի ըմպելի կամ շաքար, որ լեարդդ չանդոհի (կամ չանտոհի). Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅԱԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0206 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 12c գ. ἁπληστία, τὸ ἁκόρεστον insatiabilitas, aviditas inexplebilis Չյագելն. որկորստութիւն. եւ անյագ լինելն. անգահութիւն. եւ Սաստիկ տենչ. անչափ կարօտ. ... *Տանջանք անյագութեան՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԼԻ — ( ) NBH 1 0306 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Կարի լի. առլցեալ. եւ Առատ. անպակաս. լեփլեցուն. ... *Ամենայն առաքինութեամբ պայծառացեալ, եւ ամենայն բարութեամբ առլի. ՃՃ.: *Ըմպելի աղքատին ջուր, եւ նա առլի՛ է. Մծբ. ՟Ժ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԸՄՊԵԼԻ — (լւոյ.) NBH 1 0332 Chronological Sequence: 6c գ. νέκταρ nectar Աստուածավայելուչ ըմպելի. գինի ազնիւ, դիւցազան կամ դից եւ ուրուականաց մեռելոց արժանի. *Սփռեալ եհեղ ʼի վայելչութիւն օգտակարագոյն՝ աստուածըմպելւոյն, եւ այլն. Փիլ. բագն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԲՈՒՄՆ — (բման.) NBH 1 0342 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c գ. πότος potus, potatio Ըմպելն. խմելը. եւ Ըմպելի ինչ. խմելու բան. ... *Արբմամբն ʼի ձմեռնային նուազութիւն իջուանելով. Խոր. ՟Բ 12: *Տան նմա արբումն. անդ. 89: *Վա՛յ ինձ առ արբումն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԲՈՒՑՈՒՄՆ — (ցման.) NBH 1 0343 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c գ. Արբուցանելն. եւ Արբուցանելն. եւ Արբումն. եւ Ըմպելի. *Բղխեցին մեզ յարբուցումն: Բա՛ց ըզբերան իմ յարբուցումըն քո արեան կենարարին. Շար.: *Պասքեալս ընդ հոգեւոր արբուցմանն խրատու:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԺԱԿ — (ի, աւ, աց, օք.) NBH 1 421 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. ποτήριον poculum, calix Ըմպանակ. սկահ. սկիհ. ճաշակ. աման ըմպելոյ՝ փոքրիկ, որով առնու ոք զբաժին գինւոյ, եւս եւ ջրոյ. գաւաթ. ... *Բաժակ՝ աման գինւոյ բաժնիչ ասի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»