ԲԱԺԱԿ

ԲԱԺԱԿ
(ի, աւ, աց, օք.) NBH 1-421 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. ποτήριον poculum, calix Ըմպանակ. սկահ. սկիհ. ճաշակ. աման ըմպելոյ՝ փոքրիկ, որով առնու ոք զբաժին գինւոյ, եւս եւ ջրոյ. գաւաթ. ... *Բաժակ՝ աման գինւոյ բաժնիչ ասի. Վրդն. սղ.: *Բաժակ մի ջուր ցուրտ. Մտթ. ՟Ժ. 42: *Ի հացէ նորա ուտէր, եւ ʼի բաժակէ նորա ըմպէր. ՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Բ. 3: *Բաժակն փարաւոնի ʼի ձեռին իմում: Առնուի զխաղողն, եւ ճմլէի ʼի բաժակն փարաւոնի. Ծն. ՟Խ. 41: *Բաժակ քո որպէս անապակ արբեցոյց զիս. Սղ. ՟Ի՟Բ. 5: ԲԱԺԱԿ. Ըմպանակն հանդերձ ըմպելեաւն, կամ պարզապէս գինին որ ʼի նմա. *Յանուն անօթոյն՝ եւ զգինին սովոր եմք կոչել բաժակ՝ գոհացաւ. Մտթ. ՟Ի՟Զ. 27: *Այս բաժակ է նոր ուխտ՝ իմով արեամբ վասն ձեր հեղլոյ. Ղկ. ՟Ի՟Բ. 20: Նմանութեամբ է նշանակ չարչարանաց, վշտաց, բարկութեան, որպէս եւ փրկութեան, ուրախութեան, սիրոյ, եւ այլն. *Կարէ՞ք ըմպել զբաժակն՝ զոր ես ըմպելոցն եմ: Հա՛յր իմ, եթէ հնար է, անցցէ բաժակս այս յինէն: Բաժակ փրկութեան ընկալայց: Բաժակ ցասմանն Աստուծոյ. եւ այլն: *Որք զբաժակ մահու ընդ քեզ արբին: Զփրկականն ըմպեալ զբաժակ: Բաժակ հոգեւորական՝ լցեալ աստուածային ուրախութեամբ: Անմահարար բաժակ հեղեալ յերկնից սուրբ հոգի. եւ այլն. Շար.: Անսովոր են հոլովքս. *Խնդրէր անցանել զնովաւ բաժակոյն. Եփր. համաբ.: *Մատռուակք բաժակոյն կենաց: Զգինին մատուցանէր բաժակով. ՃՃ.: ԲԱԺԱԿ՝ որպէս յն. νάμα latex որ է Խոնաւուտ հոսանք. ըմպելի. եւ իբրու Բաժանողական. *Բերանոյս մերոյ՝ բանիցն բաժակն արտաքս հոսելով, վեհագոյն քան զամենայն տեսակ բաժակաց. Պղատ. տիմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԲԱԺԱԿ" в других словарях:

  • ՀԵՂԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 2 0085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical Իբր Հեղօղ. որ հեղու կամ եհեղ. *Արեան ծառայից քոց ... հատուցման ʼի վերայ հեղլեաց նորա. Ճ. ՟Ժ.: Իսկ Ղկ. ՟Ի՟Բ. 10. *Այս բաժակ է նոր ուխտ իմով արեամբ վասն ձեր հեղլոյʼʼ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0108 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա.գ. ἅκρατος, ον merus, um որպէս պրս. նապ, պապէի նապ: Անջուր. գինի անխառն. ... *Բաժակ քո որպէս անապակ արբեցոյց զիս: Բաժակ ʼի ձեռին Տեառն՝ գինի լի անապակ արկեալ: Ա՛ռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՌՆԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0927 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 13c գ. ԽԱՌՆԱՐԱՆ κρατήρ crater. որ եւ ԽԱՌՆԵԼԻՔ ասի. անօթ կամ ընդունարան, յոր լինի զըմպելի ինչ կամ զըմպելիս խառնել, կամ արկանել լնուլ, հեղուլ. որպէս կարաս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՌԵՄ — (եցի.) NBH 1 1127 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ն. τύπτω, λατομέω caedo, incido, tundo եւն. Կռանաւ կու՛ռ առնել. կռանալ. կոփել. կոկել. բախել. տաշել. ծեծել. շինել. եւ Պնդել. *Կռել կոփել, ուռն հարկանել. Ես. ՟Խ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱՒԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0406 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. πλοιάριον navicula. Փոքրիկ կամ միջակ նաւ ծովակաց եւ ծովեզերեայց. ... տե՛ս եւ ՆԱՒ, եւ ՄԱԿՈՅԿ, ԿՈՒՐ, եւ ՎԱՐՔԱ: *Նաւակ մի պատրաստական. Մրկ. ՟Գ. 9: *Տատանեալ հոգիս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԿԻ — (սկւոյ կամ սկոյ, կեաց.) NBH 2 0721 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 11c, 12c, 14c գ. ՍԿԻ եւ ՍԿԻՀ. σκύφος, κύλιξ, κόνδη, σπονδεῖον scyphus, calix, poculum, libatorium. Սկահ. ըմպանակ. բաժակ. նուիրանոց. ճաշակ. գաւաթ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑՈՒՐՏ — (ցըրտոյ կամ տի.) NBH 2 0917 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ՑՈՒՐՏ ψυχρός frigidus. որ եւ ՑՐՏԻՆ. Հակառակն ջերմի կամ տաքի. հով. զով. ... *Ջուր ցուրտ անձին ծարաւոյ ախորժելի է: Բաժակ մի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՈՐԺԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0016 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Տ. ԱԽՈՐԺ. *Ախորժակ բանիւ: Քաղցր եւ ախորժակ բարբառ Փրկչին. Փարպ.: *Որով զպտղոյն դառըն ճաշակ՝ փոխեաց մեզ քաղցր եւ ախորժակ: Կնդրուկ հաշտութեան՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՊԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 11c գ. Այպանելն, իլն. որ եւ այպն. ծաղր. խաղ. կատականք. անարգանք. թշնամանք. ... παιγνία lusus, ludibrium *Այպանութիւն քո արար քեզ զայդ. Երեմ. ԽԹ. 16: *Այպանութեան բաժակ, քացախ ընդ լեղւոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԹԱՓԵԼԻ — ( ) NBH 1 0151 Chronological Sequence: 9c, 10c, 13c ա. Որ ոչ թափի ʼի ձեռաց, կամ ձեռամբ այլոյ. անզերծանելի, եւ անկապտելի. *Կրկնադատ, եւ անթափելի. Նար. ՟Ի՟Զ: *Բաժակ բերկրութեան, եւ անթափելի ցնծութեան. Վահր. յար. որ հայի եւ ʼի յաջորդ նշ: *Անթափելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»