ԱԽՈՐԺԱԿ

ԱԽՈՐԺԱԿ
(ի, աց.) NBH 1-0016 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Տ. ԱԽՈՐԺ. *Ախորժակ բանիւ: Քաղցր եւ ախորժակ բարբառ Փրկչին. Փարպ.: *Որով զպտղոյն դառըն ճաշակ՝ փոխեաց մեզ քաղցր եւ ախորժակ: Կնդրուկ հաշտութեան՝ նմին ախորժակ: Մաքուր եւ ախորժակ է լուացեալն ... Մեղր զքաղցր եւ զախորժակ վարդապետութիւնս կոչէ. Շար.: Նար. խչ. եւ Նար. երգ.: *Ընդ ախորժակացն եւ հակառակքն ... Չի՛ք ինչ յախորժակաց եւ սիրելեաց՝ սմին (երանութեան) արտաքոյ: Ոչինչ կրելով յախորժակացս՝ որ աստ: Ախորժակս յիւր լսելիսն զպիղծ հայհոյութիւնսն ամբարեալ. Լմբ. սղ.: Ոսկ. յհ. ՟Բ. 41: Յհ. կթ.: Յօժարակամ. մտադիւր. ... *Լուեալ խնդութեամբ եւ ախորժակ ունկնդրութեամբ: Որ ընդ լծովն Քրիստոսի ախորժակ կամօք մտեալ եղաք: Գուցէ վրիպեսցիս յախորժակ խոստմանց քոց որ առ Տէր. Փարպ.: Նար. Երգ.: Մաշտ.: մ. ԱԽՈՐԺԱԿ. մ. Ախորժելով. *Արդ մի՛ ըմբեր խիստ ախորժակ՝ զանցաւորիս սիրոյ բաժակ. Շ. այբուբ.: գ. ԱԽՈՐԺԱԿ. գ. προαίρεσις, πόθος, ἕγκλισις voluntas, desiderium, inclinatio, affectus Ախորժք. ախորժանք նախայօժարութիւն. կամք. բերումն. հաճոյք. իղձ. փափաք. բաղձանք, սրտին ուզածը .... *Որ եւ սիրելի իմոց իսկ ախորժակացս է: Զախորժակս մտացն յայտնել բանիւք ... Մարդկան է սովորութիւն՝ զկատարումն ախորժակացն՝ հանգիստ կոչել: Ըստ ախորժակի իւր եւ աջողակ զինուորութեանն: Ըստ իւրեանց ախորժակացն զբանս եւ զխորհուրդս այլոց դատին. Խոր. ՟Ա. 1: Խոսր.: Յհ. կթ.: Վրք. ոսկ.: *Մարտնչելով ընդ մարմնոյ՝ հոգւոյն ախորժակօք: Ո՛չ թէ ʼի տկարութենէ վերջացար կատարել զբանս օրինացն, այլ կամաւ ինքնայօժար ախորժակացդ. Շ. թղթ.: Լմբ. սղ.: Գործ եւ պարապումն ախորժելի գտեալ ումեք. հեշտալի թուեցեալ արարք բարի կամ չար, արուեստ, մարզք, վարժք. ուզած սիրած բանը գործը ... որպէս յն.. ἑπιτήδευμα studium, institutum bonum vel malum, quod studiose sectamur *Ամենայն գաւառ եւ ազն եւ քաղաք՝ չար ախորժակօք վարուց լի լինէր: Զէնս շարժեալ յաջողակաբար, եւ այլ պատերազմականս ուսեալ ախորժակս. Փիլ. իմաստն.: Խոր. ՟Բ. 76: *Ձեռագործականն բոլոր ախորժակք, եթէ զինուորականն, եւ եթէ մշակականն իցէ, եւ կամ նաւաստականն տեղեկութիւն: Յի՛նչ եւ ձեռնարկիցէ ոք վարժելոցն եւ հրահանգելոց յանցնիւր ախորժակս: Զկենցաղ օգտակարագոյնս ախորժակացն: Քերթողականս ախորժակ: Ընդդէմ ամենաբարի ախորժակի. եւ այլն: Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ԱԽՈՐԺԱԿ" в других словарях:

  • ԱԽՈՐԺԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0016 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c գ. Ախորժք. ախորժակ. ախորժումն. ... *Ախորժանք կերակրոցն երեւեցուցանեն, եթէ որովայնապարարք եմք. Ճ. ՟Ժ.: Եւ ախորժակ, ախորժեալ սովորութիւն ἑπιτήδευμα. *Ոչ անկեալք ʼի չար եւ ʼի դժնեայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՈՐԺ — ( ) NBH 1 0015 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἠδύς, ἁρεστός, χρηστός suavis, iucundus, placitus Ախորժելի. ախորժական. հաճոյական. հեշտալի. զուարճալի. քաղցր. ... *Ախորժ բանք: Ախորժ եւ ցանկալի է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԲԱՐԻ — (րւոյ, րեաց.) NBH 1 0058 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c ա. Որպէս ծայրագոյն բարի, մի միայն բարի քան զամենայն ինչ. (սեպհականեալ Աստուծոյ եւ աստուածայնոց.) βέλτιστος optimus ... *Ամենաբարի թագաւոր. Պիտ.: *Ոչ յաստուածուստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԳԵՂ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c ա. ԱՄԵՆԱԳԵՂ եւ ԱՄԵՆԱԳԵՂԵՑԻԿ. πάγκαλος pulcherrimus Ամենեւին գեղեցիկ. չքնաղ. վայելչագեղ. գովելի. ցանկալի. խիստ աղուոր, շատ աղէկ, ըռինտ. ... *Ամենագեղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԳԵՂԵՑԻԿ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c ա. ԱՄԵՆԱԳԵՂ եւ ԱՄԵՆԱԳԵՂԵՑԻԿ. πάγκαλος pulcherrimus Ամենեւին գեղեցիկ. չքնաղ. վայելչագեղ. գովելի. ցանկալի. խիստ աղուոր, շատ աղէկ, ըռինտ. ... *Ամենագեղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆԱԽՐՈԽՏ — ( ) NBH 1 0193 Chronological Sequence: 6c ա. Խրոխտ անձամբ. յանձնապաստան. անվեհեր. ... *Յայսպիսի իմն ձգին ախորժակ՝ անձնախրոխտն լինել. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԼԱՒ — ( ) NBH 1 447 Chronological Sequence: 6c ա. καλοκάγαθος bonus, optimus, probus Բա՛րի եւ լաւ. քաջալաւ. ընտիր յոյժ. աղէկ ու լաւ, շատ աղէկ. ... *Ճանաչել զշահս ճշմարիտ բարելաւ կենդանեացս: Բարելաւ կատարումն կենաց: Բարելաւ ունակութիւն, կամ ախորժակ. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՐ — (ԻՐԻ, իրք, իրաց.) NBH 1 0870 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. πράγμα res, negotium, opus ինչ մի որ ասի եւ Բան. գործ. էակ. գոյք ոչ անձնաւորք. խնդիր իմն. պետք ինչ. որ ինչ եւ իցէ. իրք. իք. բան մը .... *Առնել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԻ — (լիոյ, ոց.) NBH 1 0884 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 17c ա. πλήρης, μέστος, γέμων plenus. (լծ. յն. բլի՛րիս. լտ. բլէնուս. դղմ. բօ՛լնի. որպէս եւ լիու, է լնում.) ռմկ. լիք, լեցուն. թ. տօլու …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐՍՈՐԴԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0538 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c, 13c ա. Սեպհական որսորդաց եւ որսորդութեան. որսական. որսող. իսկ ՈՐՍՈՐԴԱԿԱՆՆ՝ է Արհեստ որսորդութեան. *Նեբրովթ՝ եթէովպացի թարգմանի, իսկ արուեստն՝ որսորդական: Որսորդականն ո՛րչափ օտարացեալ է ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»