ԱՄԵՆԱԲԱՐԻ

ԱՄԵՆԱԲԱՐԻ
(րւոյ, րեաց.) NBH 1-0058 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c ա. Որպէս ծայրագոյն բարի, մի միայն բարի քան զամենայն ինչ. (սեպհականեալ Աստուծոյ եւ աստուածայնոց.) βέλτιστος optimus ... *Ամենաբարի թագաւոր. Պիտ.: *Ոչ յաստուածուստ ամենաբարի գանձուցդ չարիս. Նար.: *Կամք ամենաբարի: Կամք Աստուծոյ ամենաբարիք են: Ամենաբարին Յիսուս. Սարգ.: Լաւ ինչ ʼի լաւաց. ամենալաւ. πάγκαλος omnino bonus, pulcherrimus ... *Ամենաբարի տունկ, կամ իր, իրագործութիւն, ախորժակ, երանութիւն. Պիտ.: *Սեղան ամենաբարի. ՃՃ.: *Ամենաբարի էին միտք, ամենաբարի բարբառք: Ո՛վ ամենաբարւոյ եւ աստուածավայելուչ կարգի: Զկարգն իբրեւ զամենաբարի եւ զգովելի ընդունի: Սքանչելեացն եւ ամենաբարեաց ընծայիցն. Փիլ.: մ. մ. Որպէս ամենաբարւոք. կարի քաջ. խիստ աղէկ. ... παγκαλῶς, βελτίστως, ἅριστα optime, perpulchre *Ամենաբարի՛, ոչ զբերեալսն, այլ որք մատուցանէին զպատարագսն, յառաջ քան զպատարագելիսն՝ տեսանել ասէ զԱստուած. Փիլ. լին. ՟Ա. 61:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԱՄԵՆԱԲԱՐԻ" в других словарях:

  • ԱԽՈՐԺԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0016 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Տ. ԱԽՈՐԺ. *Ախորժակ բանիւ: Քաղցր եւ ախորժակ բարբառ Փրկչին. Փարպ.: *Որով զպտղոյն դառըն ճաշակ՝ փոխեաց մեզ քաղցր եւ ախորժակ: Կնդրուկ հաշտութեան՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՉԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. ἁξίωμα preccatio, preces Խնդրուած. աղերս. աղօթք, պաղատանք, մաղթանք. ... *Աղաչանք իմ եւ խնդրուածք իմ այս են: Բան աղաչանացս իմոյ ընդունելի քեզ լիցի: Զի՞նչ են… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԲԱՐՒՈՔ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c որպէս ա. եւ մ. որ եւ ԱՄԵՆԱԲԱՐԻՈՔ. Ամենաբարի, եւ յոյժ բարւոք. *Յաղագս ամենաբարւոքն վարել օրինօք. Պիտ.: *Ընծայեցոյց ʼի միտ ընդունողացն իբրեւ զամենաբարւոքս եւ զպիտանիս. Սարգ. յկ. ՟Թ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՇԱՏ — ( ) NBH 1 0065 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical Տ. ԱՄԵՆԱԼԻՑ. πολυτελής, εὑθαλής opiparus, floridus *Սեղան ամենաբարի ամենաշատ: Այնպէս ծաղկալի եւ ամենաշատ վայրքն էին. Ոսկ. ղկ. եւ Ոսկ. ՟ա. թես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 1 0329 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ա. φιλόθεος, θεόφιλος dei amans, pius Սիրօղ Աստուծոյ. ջերմ յաստուածապաշտութեան. բարեպաշտ. *Ցանկասէրք մանաւանդ՝ քան աստուածասէրք. ՟Բ. Տիմ. ՟Գ 4:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾՈՒՍՏ — ( ) NBH 1 0332 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 11c մ.ա. մանաւանդ ՅԱՍՏՈՒԱԾՈՒՍՏ. θεόθεν divinitus Առ ʼի յԱստուծոյ. յԱստուծոյ անտի. եւ Որ ինչ է յԱստուծոյ. ... *Երկնաւոր աստուածուստ պսակօք պատուեալ: Յերկնից աստուածուստ վկայեալ. Կիւրղ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԽՕՍ — ( ) NBH 1 448 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Որպէս Քաղցրաբան. անուշ լեզու. ... *Քա՛ղցր լեր ʼի խօսել ... դաշն ʼի պատասխանելն, եւ բարեխօս յամենայնի. Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ: ա. ԲԱՐԵԽՕՍ ի. ից կամ աց. ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԳԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0672 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c ն. ᾅδω cano, canto եւն. Նուագել զերգս. եղանակել. օրհնել ձայնիւ. յօրինել եւ ասել զերաժշտական բանս. բան կարդալ. ... *Երգեաց մովսէս եւ որդիքն իսրայէլի զօրհնութիւնս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՍՏՈՒԱԾՈՒՍՏ — ( ) NBH 2 0338 Chronological Sequence: 8c, 10c, 11c մ. θεόθεν divinitus. տե՛ս եւ ʼի բառն ԱՍՏՈՒԱԾՈՒՍՏ. Յաստուծոյ. առ ʼի յԱստուծոյ. յԱստուածակոյս կողմանէ. աստուծմէ, աստուծով. ... *Յաստուածուստ առեալ հրաման. Նիւս. ի սքանչ.: *Ո՛չ յԱստուածուստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱՀԱՅՐ — (հօր, հարց.) NBH 2 0390 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c գ. πρωτοπάτωρ, προπάτωρ primus pater, generis pater, patriarcha եւ avus եւ auctor. Նախնի հայր. Ադամ, եւ նահապետք. *Պարտեաց զնախահայրն: Ըստ պարտեաց նախահօրն. եւ այլն. Շար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»