ԸՆԴԱՐՁԱԿ

ԸՆԴԱՐՁԱԿ
(ի, աց.) NBH 1-0765 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. εὑρύχωρος spaciosus, latus, amplus եւն. Արձակ ամենայնիւ ընդ ամենայն կողմն. լայն. բաց. մեծատարած. լայնարձակ, լանուարձակ. ... *Երկիր, կամ քաղաք, դուռն, տեղի ընդարձակ: Գործ մեծ եւ ընդարձակ. եւ այլն: *Ընդարձակ հեռաւորութիւն, միջոց տեղւոյ եւ ամաց, ծոց, եւ այլն. Նար.: *Ընդարձակ տէգ նիզակի. Խոր. ՟Ա. 28: *Եւս հրաշափառագոյն եւ ընդարձակ խորհրդով. Արշ.: *Կայր ընդարձակ (կամ ընդ արձակ) ժամս անկեալ. Վրք. հց. ՟Դ: ԸՆԴԱՐՁԱԿ. որպէս Համարձակ. ազատ. անխափան. դիւրին. անդորր. եւ Թուլամորթագոյն. *Զի իւր ամենայն հարկաւոր պիտոյքն ընդարձակ է, եւ աւելորդն է խափանեալ: Յորժամ Աստուած ողորմի, զամենայն ինչ ընդարձակ առնէ այնոցիկ՝ որոց ողորմի. Լմբ. սղ. եւ Լմբ. պտրգ.: *Ընդարձակ թուի լինել Պօղոս, (այսինքն ազատ ʼի կապանաց,) յորժամ զթուղթս զայս գրեաց. Ոսկ. տիտ.: *Ընդարձակ կեանք. Փիլ.: *Ուսաք ʼի նոցանէ միա՛յն զընդարձակ կեանս եւ զքաղաքավարութիւն. Լմբ. պտրգ.: ԸՆԴԱՐՁԱԿ. որպէս Համբերօղ. երկայնամիտ. լանսիրտ. ... *Դաւիթ ʼի նեղութիւնս ընդարձակն. Սարգ. յկ. ՟Գ: *Զամենեսեան ընդարձակ սրտիւ եւ անյիշաչարութեամբ սիրեսցուք. Լմբ. ի գր. պապ.: մ. ԸՆԴԱՐՁԱԿ. մ. Արձակաբար. լայնաբար. դիւրաւ. լիագոյն. ճոխաբար. եւ Ցոփութեամբ. *Զդաւելն ... ընդարձակ մարթեցուցանեն վարժել. Խոր. ՟Ա. 26: *Ընդարձակ ուսուցին հաւատացելոց ոչ միայն բանիւք, այլ եւ գրովք. Բրսղ. մրկ.: *Ընդարձակ եւ յայտնապէս վերաճառին: Ընդարձակ գնալ. Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. սղ.: մ. ՅԸՆԴԱՐՁԱԿԻ մ. Ընդարձակութեամբ. ազատօրէն. ազատ գոլով ʼի կապանաց. *Շրջեսցի ʼի նմա յընդարձակի. Վրդն. ծն.: *Տարի եւ կէս յընդարձակի շրջեցաւ Յովհաննէս, եւ ապա մատնեցաւ. Տօնակ.: *Գրեաց՝ մինչդեռ յընդարձակի էր. Ոսկ. տիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ԸՆԴԱՐՁԱԿ" в других словарях:

  • ԱՆԴՈՐՐ — (յանդորր, յանդորրու.) NBH 1 0134 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c գ. Տ. ԱՆԴՈՐՐՈՒԹԻՒՆ. եւ ԴԻՒՐՈՒԹԻՒՆ. πλατυσμός, εὑρυχωρία dilatatio, latitudo ... *Ի նեղութեան ինձ անդորր արարեր: Անդորր արար սրտի իմոյ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԱՐՁԱԿԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0765 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 11c, 12c ա. Առաւել ընդարձակ. լայնագոյն. երկայնագոյն. ճոխագոյն. դիւրագոյն. *Ընդարձակագոյն բանիւ բարբառեալ. Յհ. իմ. երեւ.: *Ոչ ունի ընթացս՝ բանք աղօթիցս՝ ընդարձակագոյն. Լմբ. սղ.: Իսկ Ղկ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԱՅՆԱԾԱՒԱԼ — ( ) NBH 1 0878 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c, 13c ա. Լայնատարած. ընդարձակ. համասփնիւռ. *լայնածաւալ տեղի. Շար.: *Ի լայնածաւալ ծփանաց աշխարհիս ծովու. Նար. ՟Ձ՟Բ: *եդեմականաղբերնբղխիչ լայնածաւալ ընթացիւք. Երզն. լուս.: իսկ Փարպ. *Ընդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԱՅՆԱՁԻԳ — ( ) NBH 1 0878 Chronological Sequence: 10c, 14c ա. Ձգել ընդ լայն. լայնատարած. *լայնաձիգ հեռաւորութեամբ, եւ ընդարձակ միջոցաւ. Նար. կուս.: գ. ԼԱՅՆԱՁԻԳՔ. գ. Ընդարձակ տարածութիւն. *Սոփոկղէս ասէ, մի է աստուած, որ արար զերկինս, եւ զլայնաձիգս երկրի, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԻԱՍԱՀՄԱՆ — ( ) NBH 1 0886 Chronological Sequence: 10c ա.մ. Ընդարձակ սահմանաւ. որ իցէ շարունակեալ անընդհատ. *Ընդարձակ եւ մակագաւիթ կանոնաւ սփիռ տարածէր լիասահման եւ անխտրոց. Նար. յիշ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ἑλεύθερος , liber, εὑγενής , nobilis, generosus. Նոյն եւ պրսկ. տճկ. ազատ, էզատ, ազատէ Անկախ զայլմէ, որպէս որ չէ ընդ այլով իբրեւ ծառայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԱՐԱՍՏՈՒՆ — ( ) NBH 1 0053 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 13c գ. Նոյն ընդ ԱՄԱՐԱՆՈՑ. *Լուսաւորէ զամենայն նրբափողոցս եւ զամարաստունս. Վեցօր. ՟Զ: որ առ Շիր. գրի, *Զամենայն նուրբ փողոցս, եւ զամրաստանս (կամ զամարստանս)ʼʼ. եւ ʼի Հին բռ. Ամարաստուն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԲԱՒ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: 11c ա. որպէս ամենաբաւական, եւ անբաւ. *Աստուած ամենաբաւ ընդարձակ զօրութեամբ առնէր. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 41 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՅԱՂԹ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c ա. ԱՄԵՆԱՅԱՂԹ եւ ԱՄԵՆԱՅԱՂԹՈՂ. Յաղթօղ ամենայնի եւ յամենայնի. ամենազօր, եւ քաջայաղթ. εὕνικος, καλλίνικος victor egregius, invictissimus որ ամմէնուն կըյաղթէ. *Ի փառս ամենայաղթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԸՆԴԱՐՁԱԿ — ( ) NBH 1 0069 Chronological Sequence: 10c ա. Կարի յոյժ ընդարձակ. ամբաւելի. ամենառատ. *Կամք ամենընդարձակ. Նար. ՟Լ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»