ԱՅԼԱԶԳԻ

ԱՅԼԱԶԳԻ
(գւոյ, գեաց.) NBH 1-0085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 14c ա.գ. Երբեմն՝ որ էր յայլմէ ազգէ եւ ʼի կրօնից արտաքոյ եբրայեցւոց. եւ այժմ՝ որ չիցէ քրիստոնեայ. օտարազգի. օտարոտի. այլասեռ. բարբարոս. հեթանոս. դրսի ազգէ, այլազգ. ... եւն. ἁλλογενής, ἁλλόφυλος, ἁλλότριος, βάρβαρος aliegena, alienus, extraneus, barbarus *Հանել զամենայն կանայս այլազգիս: Արարաք զկանայս յայլազգեաց երկրիս այսորիկ: Յամենայն հեթանոսաց երկրի եւ ʼի կանանց այլազգեաց: Յամենայն որդւոցն այլազգեաց: Առ ժողովուրդս այլազգիս: Ամենայն այլազգի մի՛ կերիցէ ʼի նմանէ: Զայլազգիսն՝ որ եկեալ յեցեալ իցեն ʼի տէր: Ինձ այլազգիք հնազանդ եղեն. եւ այլն: *Չխառնակել յայլազգիս. Ագաթ.: *Ի ձեռս օտար մարդկանս եւ այլազգեաց գրաւելով. Պիտ.: *Ոչ միայն առ հաւատակից քրիստոնեայս, այլ եւ առ այլ ազգիս: Ի քրիստոնէից ոք ընդ այլազգւոյ իշխանութեամբ. Շ. ընդհ.: Կամ որ է յայլմէ ցեղէ. եւ կամ օտարական եւ անծանօթ ոք. ղարիպ *Այլազգի ոք՝ որ չիցէ ʼի զաւակէ Ահարոնի: Օտար համարեցան զիս, այլազգի թուէի առաջի նոցա. Թուոց. ԺԶ. 40: Յոբ. ԺԹ. 15: *Այլազգիք յայլ օր տօնեն (այս ինքն այլք ʼի քրիստոնէից). Ոսկիփոր.: Իբր այլազգ. այլագունակ. այլափոխեալ. եւ տարբեր. ἑξηλλαγμένος immutatus, diversus *Աննման են այլոց կեանք նորա, եւ այլազգի շաւիղք նորա. Իմ. ՟Բ. 15: *Այլազգի համարձակութիւն ունիմ առ տէր իմ. Ճ. ՟Բ.: Եւ այլաբուն. այլագոյ. կամ այլացեղ. ἕκφυλος *Ոչ որոշեմք յերիս այլազգիս եւ օտարոտիս, զի մի՛ զԱրիոսին մոլիցիմք. Առ որս. ՟Բ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԱՅԼԱԶԳԻ" в других словарях:

  • ՕՏԱՐԱՍԵՌ — (ի, ից.) NBH 2 1029 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա. ՕՏԱՐԱՍԵՌ ՕՏԱՐԱՍԵՐ. Որ է յօտար տարածին. օտարազգի. այլասեռ. այլազգի, եւ այլազգ. *Մերասեռաց, եւ օտարասեռից: Ի մէջ օտարասեռ ազանց: Ի մեր չար գործոցս՝ հայհոյի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՏԱՐԱՍԵՐ — (ի, ից.) NBH 2 1029 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա. ՕՏԱՐԱՍԵՌ ՕՏԱՐԱՍԵՐ. Որ է յօտար տարածին. օտարազգի. այլասեռ. այլազգի, եւ այլազգ. *Մերասեռաց, եւ օտարասեռից: Ի մէջ օտարասեռ ազանց: Ի մեր չար գործոցս՝ հայհոյի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԹՈՌԱԿԱԼ — (ի, աց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c գ. διάδοχος successor Որ կալեալ ունի զաթոռ իշխանութեան նախորդին իւրոյ. աթոռաժառանգ. գահակալ. յաջորդ. նոյն աթոռը անցնօղ, տեղը բռնօղ. ... առաւել սեպհական կաթուղիկոսաց. *Խնդրեցին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԶԳԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0084 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c մ. Նոյն ընդ վ. (=ԱՅԼԱԶԳ) ուրիշ կերպով. ἅλλως, ἐτέρως aliter, alio modo *Այլազգաբար զրոյցս մատենից տային. Խոր. ՟Ա. 5: *Առ այլս այլազգաբար պատմի. Յհ. կթ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԶՆ — (զին, զինք.) NBH 1 0085 Chronological Sequence: 13c ա.գ. Այլազգի. եւ այլազգ. տարբեր. անմիաբան. *Զօտարացեալսն եւ զայլազինսն կարծեալ կարգ բանից. Սկեւռ. լմբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԿՐՕՆ — (ի, ից.) NBH 1 0086 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 14c ա. ԱՅԼԱԿՐՕՆ ԱՅԼԱՀԱՒԱՏ. Որ է յօտար կրօնից կամ ʼի հաւատոց. այլազանդ. այլակդեն. այլազգի. եւ այլափառ. ուրիշ հաւատքի կամ դաւանանքի տէր. ... *Զվայրենաբարոյ ազգս եւ զայլակրօնս նշանակէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՀԱՒԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0086 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 14c ա. ԱՅԼԱԿՐՕՆ ԱՅԼԱՀԱՒԱՏ. Որ է յօտար կրօնից կամ ʼի հաւատոց. այլազանդ. այլակդեն. այլազգի. եւ այլափառ. ուրիշ հաւատքի կամ դաւանանքի տէր. *Զվայրենաբարոյ ազգս եւ զայլակրօնս նշանակէ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՍԵՌ — (ի, ից.) NBH 1 0088 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ա.գ. Որ է յայլմէ սեռէ առ մարդիկ. օտարազգի, եւ այլազգի հեթանոս. իբր ἁλλογενής alienigena, ex alia gente oriundus ... *Ի տունս բարեկամաց սիրով ընթանամք այլասեռքս քրիստոնեայք. Լմբ. ատ.: *Երեք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՓՈԽ — ( ) NBH 1 0089 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 13c, 14c ա. Յայլ ինչ փոխեալ. այլայլեալ. այլազան. այլագունակ. տարբեր. *Այլափոխ՝ այլաձայն մոլորեալք. Ագաթ.: *Անունն այլափոխ է, եւ արարածն այլազգի. Վեցօր. ՟Գ: *Այլափոխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԻ — I. (րւոյ, րեաց, եւ րից.) NBH 1 0116 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ἅνανδρος non virilis, ignavus Ոչ արի, անմասն յարիութենէ. երկչոտ. վատասիրտ. վատ. վախկոտ, անսիրտ. ... *Յառաջ կոչել զանարիս ʼի քաջ արանց. Եղիշ. ՟Բ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»