ԹԱՓԱՆՑԻԿ

ԹԱՓԱՆՑԻԿ
(-) NBH 1-0801 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c - Տ. ԹԱՓԱՆՑԱՆՑ. *Որ յամենեսին է, եւ ընդ ամենայն թափանցիկ: Թափանցիկ է ընդ ամենայն հրաշափառաբար: Թափանցիկ մինչեւ ցորոշումն շնչոյ եւ ոգւոյ. Կիւրղ. գանձ.: *Լոյս է թափանցիկ ամենայն կուրացելոց աչացʼʼ. այսինքն թափ անցանօղ եւ ընդ աչս կուրաց. Մամբր.: *Անմարմին բնութիւն (դեւն), եւ սրընթաց, եւ թափանցիկ յամենայնի. Խոսր.: *Եւ թափանցիկ բնութիւնն անսահման՝ եկն ʼի սահման ժամանակական. Գանձ.: *Լուսափայլին, եւ դարձեալ ʼի յազգակիցսն զիւրեանցսն թափանցիկ առնենʼʼ. այսինքն փոխանցեն. Դիոն. ածայ.: *Ի սիրտն թափանցիկ առնէ զխոցուածնʼʼ. այսինքն միջամուխ առնէ. Կլիմաք.: ԹԱՓԱՆՑԻԿ ԼԻՆԵԼ. Տ. ԹԱՓ ԱՆՑԱՆԵԼ. *(Բեւեռքն) թափանցիկ լինէին ընդ ներբանս ոտից նորա. Ճ. ՟Ա.: *Շեշտ ընդ մէջ թիկանցն թափանցիկ լեալ՝ յերկիր անկանի սլաքն. Խոր. ՟Ա. 10: *Թափանցիկ եղեալ ընդ երկինս՝ յանմատոյց տեսիլն մերձեցուցանէ. Եղիշ. ՟Ե: *Թափանցիկ եղեալ բարերարականն նորա նախախնամութիւն յամենայն էսս. Դիոն. երկն.: *Ի վայրկենի ընդ ամենայն խորհուրդս լինի թափանցիկ (միտքն): Հոգւոյն սրբոյ շնորհքն ընդ մաքուր միտսն թափանցիկ լինի: Եւ նորա յղկելովն թափանցիկ լինի ընդ նորին անօսրութիւնն պայծառութեամբ մտացն. Լմբ. սղ. եւ Լմբ. ժող.: *Դիւրին սահմանեցեր զթափանցիկն ընդ անձուկ ծակ ասղան լինել մալխոյ. Սկեւռ. աղ.: ԹԱՓԱՆՑԻԿ. իբր ռմկ. ըստ յն. διαφανής (անդր կամ յայնկոյս երեւելի). diaphanus, pellucidus այսինքն Թափանցելի ʼի լուսոյ, անդիմահար, լուսանցոյց, (որպէս ապակի, օդ). ի սուրբ գիրս թարգմանի Երեւելի, կամ Պայծառ: Կան եւ քանի մի վկայութիւնք՝ որք յայս միտս թերեւս ձգեսցին, բայց մարթին եւ ʼի բուն նշանակութիւն վերածիլ. *Թափանցիկ հրածին ամպոյն սիւն գործեալ յայրին. Շար.: *Իբրեւ կայծակամբք թափանցիկ սուզեալ. Մագ. ՟Զ: *Զաստուածային գիտութեանն ճառագայթս ʼի բոլոր լրումն եկեղեցւոյն թափանցիկ փայլեցուցանել. Լմբ. պտրգ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԹԱՓԱՆՑԻԿ" в других словарях:

  • ԹԱՓԱՆՑԱՆՑԱԼՈՅՍ — ( ) NBH 2 1053 Chronological Sequence: 6c ա. Որ ունի զլոյս թափանցանց. թափանցիկ. պայծառ. անաղօտ. *Նշանակ է խլայն երեւելի (որպէս շղաշատեռն թափանցիկ՝) թափանցանցալոյս առաքինութեան. Փիլ. լին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԼՔ — (ալից, որ եւ ալուց.) NBH 1 0014 Chronological Sequence: 6c, 12c, 14c գ. μυχός, ἅδυτον penetrale, intimus locus, recessus, adytm, profundum Ներքին եւ խորագոյն վայրք անմատչելիք. խորք. խորշք. խոր տեղ .... *Զերկրի ներքին ալսն. որ մինչ յանդունդս եւ ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԱՅՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0125 Chronological Sequence: 6c, 7c, 8c, 13c գ. Անգայտն գոլ. անօսրութիւն. նօսրութիւն. ցանցառութիւն. ... μανότης, ἁραιότης raritas, laxitas *Ունել հրոյ՝ սրութիւն, անգայտութիւն, շարժութիւն. երկրի՝ բթութիւն, խտութիւն, կայս: Արտաշնչութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՐԱՆԿԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0136 Chronological Sequence: 6c, 8c ա. Երիցագոյն. աւագագոյն. գերագոյն. πρεσβύτερος, πρεσβύτατος *Բնութեամբ անդրանկագոյն եւ երիցագոյն է ըստ իւրաքանչիւր առաքինութեանցն ներգոծութիւն. Փիլ. լին. ՟Դ. 172: *Ի վերնոցն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՄԲՌՆԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0147 Chronological Sequence: 8c, 12c մ. որ եւ ԱՆԸՄԲՌՆԱԲԱՐ. ἁκαταλήπτως, ἁσχέτως Անըմբռնելի գոլով, վասն արագութեան կամ ազատութեան կամ անհասութեան յերեսաց եզականաց. ձեռք չինկնալով, չամփոփւելով. *Աստուածպետական զօրութիւնն յամենեսեան եկեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆԴԴԻՄԱՀԱՐ — ( ) NBH 1 0147 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c ա. Որում չէ մարթ ʼի դիմի հարկանիլ. անվանելի. *Անընդդիմահար զօրութիւն. Խոսրովիկ.: եւ Լմբ. սղ.: Եւ անարգել. անխափան. աջող. *Յուղարկելոցն ըմբոշխնել անընդդիմահար դիպուածով զստացուածոցն առաւելութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱԿԻ — (կւոյ, կեաց.) NBH 1 0271 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c գ. պ. ապկիւն, ապկիւնէ, ապկինէ, այսինքն ջրագոյն. ὐάλος vitrum Նիւթ թափանցիկ եւ փայլուն՝ դիւրաբեկ եւ հալելի. եւ ամենայն անօթ կամ հայելի կազմեալ ʼի նիւթոյ անտի. որոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՋԱՍՊ — (ոյ, ով.) NBH 1 0375 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 13c, 14c, 15c գ. ԱՐՋԱՍՊ գրի եւ ԱՌՋԱՍՊ, կամ ԱՐՋԱՍՊՆ, ի. χάλκανθον կամ χάλκανθος, θη chalcanthum, atramentum sutorium, vitriolum Մետաղ թափանցիկ իբրեւ ապակի շառագոյն՝ լաւն կանաչագոյն, ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱՇՆՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0378 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 9c, 11c գ. ἑκπνοή exspiratio, exhalatio Արտաքս կամ ʼի դուրս տալն զշունչ կամ զոգի. որպէս Սփռումն շոգեաց կամ գոլորշեաց ʼի ձեռն բնութեան. *Զայն՝ որ ընդ եթերն շնչեն շունչքն ʼի չորոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՐԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 457 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c ա.գ. εὑεργέτης, εὑεργετήσας, ἁγαθοποιῶν, ἁγαθός benefactor, benemeritus, bonus Արարօղ զբարիս. բարի եւ բարեսէր եւ բարեգործ առ այլս. մարդասէր եւ երախտաւոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»