ԲԱՐԵՐԱՐ

ԲԱՐԵՐԱՐ
(ի, աց.) NBH 1-457 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c ա.գ. εὑεργέτης, εὑεργετήσας, ἁγαθοποιῶν, ἁγαθός benefactor, benemeritus, bonus Արարօղ զբարիս. բարի եւ բարեսէր եւ բարեգործ առ այլս. մարդասէր եւ երախտաւոր. աղէկութիւն ընօղ. ... *Պարզապէս զԱստուծոյ ասի, որ միայն է պարգեւատու ամենայն բարեաց ամենայն արարածոց. *Օրհնեցից զտէր զբարերարդ իմ: Աղաղակեցի առ Աստուած բարձրեալ, առ Աստուած բարերար իմ: Տէր բարերար՝ քաւիչ լեր ամենայն սրտից ուղղոց: Բարերա՛ր է Աստուած ʼի վերայ համբերւղաց իւրոց: Զի գոյ ʼի նմա հոգի մտաւոր, սուրբ, բարեսէր, բարերար: Եւ զհոգի քո սուրբ զբարերար ետուր նոցա իմանալ զօրէնսն. եւ այլն: *Բարերար եւ բազումողորմ Աստուած: Տէր բարերար. եւ այլն. Ժմ.: Բարերար ամենայն բնութեան մարդկան. Ագաթ.: *Արարիչն բոլորեցուն եւ բարերար: Որպէս բարերարն է ւ քաղցր, այսպէս եւ ահագին է. բարերար է՝ ըստ որում Աստուած է. ահագին է՝ վասն զի տէր է. Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Փիլ. լին.: Եւ զմարդկանէ ասի պէսպէս օրինակաւ. *Եւ զբարերար քաղաքին՝ իբրեւ զվնասակար իրաց արքունի կշտամբելով. ՟Բ. Մակ. ՟Դ. 2: *Եւ եթէ բարի առնէք բարերարաց ձերոց, ո՞ր շնորհ է ձեր: Եւ որ իշխենն նոցա՝ բարերարք կոչին. Ղկ. ՟Զ. 33: ՟Ի՟Բ. 25: *Ի խորհրդոց իւրոց ուղղեսցի այր բարերար. Առակ. ՟Ժ՟Դ. 14. յն. բարի. որպէս ռմկ. աղէկ մարդ: Նոյնպէս իմա՛ եւ ʼի սոսին. *Ոչ միայն բարերարացն եւ հեզոցն, այլեւ կամակորացն. ՟Ա. Պետ. ՟Բ. 18: *Բարւոյ եւ բարերարի առն որդի. Տոբ. ՟Է. 7: *Յիշեա՛ տէր ... զչարարարս, զբարերարս. Ժմ.: *Փոխել զբարերար անուն մեր ʼի չարարար. Խոր. ՟Գ. 66: Լայնաբար ասի եւ զայլոց իրաց, որպէս Բարի ինչ, եւ առիթ բարւոյ, յորոյ ʼի լաւութեան լինի վայելել. *Պատուիրանն սուրբ եւ արդար եւ բարերար. Հռ. ՟Է. 12: *Վճարիլ ʼի բարերար լուսոյն. Փարպ.: ԲԱՐԵՐԱՐ. ըստ որում Բարեգործ, որ ըստ ինքեան առնէ զբարին. *Ի բարերար արարչէն չար ինչ չիք լեալ: Չլսել բարերարին պատուիրանի. Եղիշ. ՟Բ: *Տէր եւ հատուցանօղ բարերարացն՝ բարիս, եւ չարարարացն՝ չարիս. Ագաթ.: ա. ԲԱՐԵՐԱՐ. ա. որ եւ ԲԱՐԵՐԱՐԱԿԱՆ, ի, աց. ἁγαθός, ἁγαθώτατος bonus, -a; benignus, benignissimus Որ ինչ սեպհական է բարերարի կամ բարերարութեան. մարդասիրական. *Ի մարդասիրութենէ բարերար կամաց քոց. Ագաթ.: *Բարերար բարբառովն կոչէ. Յճխ. ՟Բ: *Բարերար բնութիւն. Գանձ.: *Յերկնայնոցն էութեանց մինչեւ յետինս երկրի թափանցիկ եղեալ բարերարականն նորա նախախնամութիւն յամենայն յէսս. Դիոն. երկն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "ԲԱՐԵՐԱՐ" в других словарях:

  • ԲԱՐԵՐԱՐԱԿԱՆ — (ի, աց) NBH 1 457 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c ա. ԲԱՐԵՐԱՐ. ա. որ եւ ԲԱՐԵՐԱՐԱԿԱՆ ἁγαθός, ἁγαθώτατος bonus, a; benignus, benignissimus Որ ինչ սեպհական է բարերարի կամ բարերարութեան. մարդասիրական. *Ի մարդասիրութենէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՐԱՐԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 457 Chronological Sequence: 8c մ. ἁγαθουργῶς benefice, clementer Որպէս բարերար. բարերարութեամբ. մարդասիրապէս. *Զմերս զամենայն առ հակառակ բարերարապէս փոխեաց: Առ ինքն զմիացուցիչ կցորդութիւնս մեր բարերարապէս իրագործեաց. Դիոն. եկեղ.: մ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻԲՐՈՒ — ( ) NBH 1 0843 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c նխ. Տ. ԻԲՐ, ԻԲՐԵՒ. պէս .... *Ես ընդ ձեզ իբրու զմի ի ձէնջ խնդրեցից զձեր օգուտ. Ագաթ.: *յիրաւի կոչեցան մանկտին որդիք հռաքելի, իբրու ծնունդք բենիամենի. Շ. մտթ.: *Եթէ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՏՈՅԳ — (ստուգի, գաց.) NBH 2 0747 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 11c ա. Հակառակն ստոյ. (որպէս թէ՝ յար եւ նման ըստ ոգելոյն. լծ. եւ յստակ, եւ շիտակ. կամ ըստ եբր. արաբ. սատըգ, որ է արդար.) որպէս յն. ἁληθής, ἁληθινός verus, certus… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՂՑՐ — (ցու, ու, ցունք, ցունց, ուք. (գտանի եւ քաղցրի կամ քաղցուի. քաղցրունք.)) NBH 2 0973 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. γλυκύς dulcis ἠδύς, χρηστός suavis, jucundus, frugalis, utilis, probus, opimus …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Nar-Dos — Նար Դոս Born 1 March 1867 Tiflis, Tiflis Governorate, Russian Empire Died 13 July 1933 Tiflis, Transcaucasian SFSR, Soviet U …   Wikipedia

  • ԱԶՆՈՒԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0011 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c գ. εὑγένεια nobiitas, generositas Պատուականութիւն կամ պայծառութիւն ազգի. բարետոհմութիւն ազատ. ... *Զազնուականութիւն փառաւորէ, (կամ ըստ ազնուականութեան փառաւոր է). Իմ. ՟Ը. 3: *Որոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՉԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. ἁξίωμα preccatio, preces Խնդրուած. աղերս. աղօթք, պաղատանք, մաղթանք. ... *Աղաչանք իմ եւ խնդրուածք իմ այս են: Բան աղաչանացս իմոյ ընդունելի քեզ լիցի: Զի՞նչ են… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՅՆ — (ի, իւ. ամենայնք, այնց կամ այնից, նիւք.) NBH 1 0064 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Ամէն. համայն. համօրէն. համակ. հանուր. բնաւ. ամէն. ... (որպէս եւ լտ. օ՛մնիս, օ՛մնէ.) πᾶς omnis, σύμπας… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՄԲԱՐՏԱՒԱՆ — ( ) NBH 1 0105 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c ա. Հեռի յամբարտաւանութենէ. ցածուն. հեզ. ... *Որ միայնդ ես բարերար եւ անամբարտաւան. Էր ընդ եղբ.: *Հոգի անամբարտաւան՝ նուաստ եւ խոնարհ. Ոսկ. յհ.: *Անամբարտաւան միտ. Նար. ԻԹ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»