ԺՈՒԺԿԱԼՈՒԹԻՒՆ

ԺՈՒԺԿԱԼՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0839 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. καρτέρησις, καρτερία tolerantia, patientia, constantia. Ժուժկալելն. ժոյժ. տոկ. համբերութիւն. պնդութիւն. արութիւն. . *Զօրացո՛ զիս ʼի ժուժկալութեան պնդութեան նեղութեանս. Ագաթ.: *Ժուժկալութեամբ տարաւ ընչիցն նուազութեան. Ոսկ. հռ.: *Եկաց մնաց ժուժկալութեամբ (յն. ժուժկալապէս) ʼի սկզբունս ձմերանցն. Աթ. ՟Ը: *Վասն քո ամենայն նեղութեանց եւ վշտաց ժուժկալութեամբ տարաք: Տարեալ ժուժկալութեամբ համբերեցին տանջանաց: Ժուժկալութիւն ʼի չարչարանս: Միատեւակն ժուժկալութեամբ կրելով զերաշխէպ վշտաց. Խոսր.: Շար.: Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ժ: Նար. կուս. *Որ պատերազմն. ժուժկալութեան պէտք են. Նեղոս.: Կամ կարողն լինել տանել, բաւական լինելն. հանդարտելն. *Առեալ նմանութիւն վասն ժուժկալութեան արարածոցս. Ագաթ. այս ինքն զի կարասցեն հանդուրժել հայել ʼի նա: ԺՈՒԺԿԱԼՈՒԹԻՒՆ. ἑγκράτεια temperantia, continentia, abstinentia Առաքինութիւն կամաւ հրաժարելոյ ʼի հեշտալեաց մարմնոյ եւ որկորոյ. պարկեշտութիւն. պահացողութիւն. ճգնութիւն. ... *Ժուժկալութիւն է առաքինութիւն ցանկականին, ըստ որուոմ արգելու մտօք զցանկութիւնն դիմեալ առ ʼի վատթարագոյն հեշտութիւնսն. Արիստ. առաք.: *Արդ է ժուժկալութիւն (այսինքն գործ ժուժկալութեան) մեղաց ʼի բաց ջնջումն, ախտից օտարութիւն, մարմնոյ մեռուցումն. Բրս. հրց.: *Պահոց պնդութիւնք, եւ յորկորըստութեանց ժուժկալութիւնք. Մանդ. ՟Գ: *Ժուժկալութեան սահման այս ինչ է. յամենայնէ՝ յորոց օրէնք հրաժարեցուեանեն զմեզ՝ պարտ է ժուժկալ լինել. առաջին՝ խորհրդոցն վատթարաց ընդդէմ կալ ժուժկալութեամբ. . . զնոյն ժուժկալութիւն պարտ է եւ աչացն դնել պահապան. Շ. թղթ.: *Ժուժկալութիւն, եւ ամենայն մարմնական չարչարանք առ ինչ պիտանացու ունի. . . եւ հնազանդութեանն վարձ մեծագոյն է քան զժուժկալութեան ուղղութիւնն. Բրս. ճգն.: *Կրօնաւորութիւնն է. . . ժուժկալութեամբ զկեանս իւր տնօրինել. Սարգ. յկ. ՟Ե: ԺՈՒԺԿԱԼՈՒԹԻՒՆ. Անսովոր առմամբ որպէս Բեղնաւորութիւն. արգասաւորութիւն. որ է ըստ յն. εὑκαρπία , վրիպակաւ գրեալ, ἑγκρατία. *Խորշակս եւ թօնս, ժուժկալութիւնս կենդանեաց եւ տնկոց. Փիլ. քհ. ՟Ե: Տե՛ս եւ զյաջորդ բառն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԺՈՒԺԿԱԼՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԿՐՕՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1139 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c գ. θρησκία religio, vita monastica ἑγκράτεια temperantia. կրօնաւորն գոլ. հրաժարական կեանք. ժուժկալութիւն. առաքինի քաղաքաւարութիւն. ճգնութիւն. կրօնք. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՂՋԱԽՈՀՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0513 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 11c, 12c գ. σωφροσύνη sobrietas, prudentia, sapientia եւ temperantia, castitas. Ողջախոհն գոլ (ըստ ամենայն առման), որպէս Զգօնութիւն. զգաստութիւն. ողջմտութիւն. *Սովով եւ նուազութեամբ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴԱՏԱՊԱՐՏ — (ի, ից.) NBH 1 0131 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c ա. ἁκατάκριτος indemnis, irreprehensibilis Զոր չէ օրէն դատապարտել. անպարտ. անմեղ. եւ անստգիւտ. անպարսաւ. անարատ. ... *Զանդատապարտսն իբրեւ զդատապարտ վարեալք. Յհ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԺՈՒԺԿԱԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0153 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c գ. որ եւ ԱՆԺՈՒԺՈՒԹԻՒՆ. Չունելն զժուժկալութիւն. անհամբերութիւն. կարճմտութիւն՝ որպէս տղայոց եւ կանանց. ... *Զտղայս հրահանգէ՝ յանօգուտն ոչ զբաղնուլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԵՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0245 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἁορασία coecitas, non videre Չտեսանելն. պակասութիւն տեսութեան. եւ Շլացութիւն. կուրութիւն. ... *Յեփթայի կափոյց զաչս մտացն յանտեսութիւնն. Եղիշ. դտ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑՈՓՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0251 Chronological Sequence: 11c գ. Հեռի լինելն ʼի ցոփութենէ. պարկեշտութիւն. ժուժկալութիւն. զգաստութիւն. *Հեզութիւն եւ անցոփութիւն հոգեւոր. Սիսան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԻԹ — (առթի, թաց.) NBH 1 0304 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ.ա. προμνήστωρ pronubus, ὀ, ἠ πρόξενος concilians, conciliator, trix Իբր Առիչ, առօղ եւ բերօղ. պատճառ առաջի կամ միջնորդական. բարեխօս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՏԱԿ — ( ) NBH 1 0334 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 13c, 14c ա. (լծ. տոկ. տոկուն.) Կարող. ատիկօղ ... եւ Զօրաւոր. դիմացկուն. ... *Կրօնաւորութիւն եւ ատակ ժուժկալութիւն. Փիլ. քհ. ՟Ժ՟Բ: ԱՏԱԿ ԼԻՆԻՄ, կամ ԱՏԱԿ ԵՄ. որ եւ ԱՏԱԿԵԼ. ռմկ. ատիկել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԳԵԼԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0344 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c գ. ԱՐԳԵԼԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ որ եւ ԱԲԳԵԼԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ. Արգելականն գոլ կամաւ. միայնակեցութիւն. կրօնաւորութիւն. խստակրօնութիւն. *Վասն հնութեան բազմամեան արգելաւորութեան կենաց քոց. Եւագր. ՟Ժ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 447 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c գ. εὑκρασία bona temperies Բարւոք խառնուած՝ բնական չափակցութեամբ յի՛նչ եւ իցէ իրս. ... *Ըստ օդոյ եւ տարեւորականաց ժամանակաց բարեխառնութեան. Փիլ. իմաստն.: *Յայսպիսում բարեխառնութեան օդոց. Խոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»