ԻՄԱՑՈՒԹԻՒՆ

ԻՄԱՑՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0851 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. νόησις, διανόημα intellectus, intellectio, cogitatio. իմացումն. իմացողութիւն. ըմբռնումն, եւ խոկումն. *Սիրտ հաստատեալ յիմացողութիւն խորհրդոյն. Սիր. ՟Ի՟Բ. 29: *Իմացութիւն զանազանապէս ասի. զի ա՛յլ է հաւանել իմանալոյն. Լմբ. սղ.: *Ուղիղ իմացութիւն բանիցն պատրաստէ մտացն ʼի բարձր տեսութիւնս ելանեալ. Ոսկ. յհ.: *Եթէ կամեցիս, փոքր ինչ ասացից իմացութեան օրինակաւ. Կլիմաք.: ԻՄԱՑՈՒԹԻՒՆ. νόημα sensus. Իմաստ. իմացուած. միտք բանին. *Լակոնացիքն բազում իմացութեամբ, եւ ոչ բազում բանիւք վարէին. Պղատ. օրին. ՟Ա: *Բարձրագոյն իմացութիւն է այսմ խոնարհ բանին: Որ խոնարհագոյն թուի, ունի ʼի ծածուկ զբարձրագոյնն: զի՛նչ ʼի գիրս իմացութիւնք են՝ իմանալ եւ ʼի միտ առնուլ. Ոսկ. յհ.: *Ըստ կարի խուզողութեամբ եւս փեռեկել առաջի այնոցիկ, որք խնդրեն զիմացութիւն. Լմբ. պտրգ.: *Միտքս կրօղ եղեալ աստուածային իմացութեանʼʼ. այսինքն իմաստից, կամ տեսութեան մտաց. Լմբ. ժղ.: ԻՄԱՑՈՒԹԻՒՆ. νόημα, νόος, νοῦς intellectus, mens, ingenium Իմացական զօրութիւն. միտք. Ոչ չափին բանիւք կամ իմացութեամբք շնորհեալքն ʼի նոցանէն զնոյն տկարութիւն իմացութեան նոցա. Նար. երգ.: *Կայք ամենայն եւ շարժութիւն իմացութեանցն եւ անձանց՝ (աստուծոյ հոգւոց) եւ մարմնոց. Դիոն. ածայ.: Կամ յոքն. իմացութիւնք, իբր Հրեշտականք, որ միտք են բոլորովին. իմանալիք. հոգեզէնք. *Զգալեօք պատկերօք զերկնայինսն դրեաց իմացութւնսն: Յերկնայնոցն իմացութեանց քահանայապետութիւնս, որպէս կարող եմք, ʼի վեր հայեսցուք. Դիոն. երկն.: *իմացութիւնս կոչեն եւ յունաց իմաստունքն զիմանալիս եւ զհրեշտակականս զօրութիւն. Մաքս. ի դիոն.: *Պարք վերնական իմացութեանց հպագոյնք առ աստուած հանդիմանելով. Անան. եկեղ.: ԻՄԱՑՈՒԹԻՒՆ. αἵσθησις sensus Ազդումն. ըմբռնումն ʼի ձեռն զգայարանաց. զգայութիւն. *Այն որ ʼի մէնջ տեսանի՝ (կամ տեսութիւն՝) հաւատարիմ է քան զայլ իմացութիւնս. Ոսկ. յհ. 25: *Մի՛ թողուր զիս ʼի զգայարանականս իմացութիւն. Լմբ. սղ. *Մերկացի՛ր զիմացութիւն (այսինքն զքո խելս կամ զզգայութիւն), ուրացի՛ր զմարմին. Կլիմաք.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԻՄԱՑՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԻՄԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0851 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. Իմացումն. իմանալն. հասողութիւն. եւ Ըմբռնումն, կամ ըմբռնողութիւն. իմացական կարողութիւն. Վերածելն զմիտս ամենեցուն առ իմացողութիւն լուսոյն: տեսին զաստուած դասք քահանայիցս իմանալի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԻՄԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0155 Chronological Sequence: 8c, 10c, 13c գ. Գոլն ʼի վեր քան զամենայն իմացութիւն եզական. եւ մնալն անիմանալի. անհասութիւն. ἁνοησία *Միտ անիմանալի, անիմացութիւն, եւ անանունութիւն. Դիոն. ածայ. ՟Ա: *Ոչ կարի խորութեամբ զանիմանալիսն ծածկել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0850 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 13c գ. σοφία sapientia. Բարձրագոյն իմաստ եւ գիտութիւն. ծանօթութիւն աստուածային եւ մարդկային իրաց. գերագոյն հմտութիւն. եւ լայնաբար՝ Ուսումն իմաստասիրութեան կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՄԱՑՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0851 Chronological Sequence: Unknown date գ. νόησις intellectus, mens. Իմացութիւն. իմացական կարողութիւն. միտք. *Իմացուածք աստուծայնոց իմացուածութեանց ոչ են ըստ մերոց իմացուածոցս ʼի վայր խոնարհմամբ բաժանեալ. Մաքս. ի դիոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՄԱՑՈՒՄՆ — (ցման, անց.) NBH 1 0852 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. νόημα, νόησις intellectio, intelligentia, cogitatio, sensus եւն. իմանալն եւ իմանիլն. իմացութիւն. ըմբռնումն՝ մտօք. գուշակութիւն մտաց. հասկըցողութիւն, հասկընալը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱԳՈՅ — (ի.) NBH 1 0856 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 13c, 14c ա. αὑτοεῖναι ipsum esse, qui est per se ipsum որ ինքնինեւ ինքեամբ միշտ գոյ. անեղ. անստեղծ. սեպհական ստորոգելի աստուծոյ. *Ինքնագոյ եւ ինքնակեանք մի բոլորիցս գերագոյն սկիզբն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՇԱՆԱԿԱՊԷՍ — ( ) NBH 2 0435 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c, 14c մ. ՆՇԱՆԱԿԱՊԷՍ ՆՇԱՆԱԿԱՒ. Տ. ՆՇԱՆԱԿԱԲԱՐ. *Նշանակապէս՝ այսինքն այլաբանաբար զտեսիլ մարգարէիս առնու ʼի խրատ միայնակեցաց. Լծ. եւագր.: *Դրախտն՝ նշանակաւ է իմացութիւն: Այր է նշանակաւ միտք, եւ սորա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՋՈՐԵՏԵՍ — (ի, աց.) NBH 2 0676 Chronological Sequence: 13c գ. ἠμιονηγός agaso mulorum, mulio. Տեսուչ եւ դարմանիչ ջորեաց. *Զի՞նչ էր իմացութիւն կատարումն գործոյ ջորետեսին. Կլիմաք.: 1 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»