ԱՅՆՔԱՆ

ԱՅՆՔԱՆ
(ոյ) NBH 1-0092 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ԱՅՆՔԱՆ կամ ԱՅՆՔԱՆԻ. Ունօղ զայն՝ զնոյն քանակ. նոյնքան. այնչափ. այնպէս մեծ կամ փոքր. անքան, անչափ. ... *Այնքան բարեացն: Զարծուսցէ յայնքան վնասուց. Յճխ. ՟Գ. ԺԹ: *Յայնքան բարկութիւն շարժեալ. Պիտ.: *Առաջի այնքանոյ թագաւորի. Խոր. ՟Գ. 65: *Որքան վիրացն հարուածք անբժշկականք, այնքանեօք չափովք կրկին առ սմին եւ իմաստք արուեստից բարձրեալ բժշկիդ. Նար. ՟Թ: մ. ԱՅՆՔԱՆ. մ. Այնու քանակաւ կամ հաւասարութեամբ կամ համեմատութեամբ. այնչափ. *Ո՛չ ʼի պարգեւսն ես այնքան հռչակեալ, որքան յողորմութեանն. Նար. ԻԳ: *Զի եղէց այնքան Աստուած, որքան նա մարդ. Շ. թղթ.: *Որքան ոք յաւելուլ ʼի մեծութիւնն, յաւելու այնքան ʼի ցաւս անձին իւրոյ. Սարգ. յկ. ՟Բ: *Գիշեր ոչ այնքան զժամանակն որքան թէ զհրէական զանհաւատութիւնն անուանելով. Յհ. իմ. ատ: *Զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք՝ այնքան, մինչ զի ... Պիտ.: *Այնքան ծարաւես իմում փրկութեան, մինչ զի ... Նար. ԼԴ: *Այնքան յաչաղանքն գրաւեալ զառաջնորդական զմիտս, որպէս զի զայսքան իմ զվէրս թողեալ եւ այլն. Լմբ. ատ.: *Այլ որչափ անկցուք, այնքան կանգնեսցո՛ւք, մեծայո՛յս լիցուք. Գանձ.: մ. ՑԱՅՆՔԱՆ. մ. Նոյն ընդ վ. (=ԱՅՆՔԱՆ) եւս եւ՝ մինչեւ ցայնչափ ժամանակ. *Ցայնքան կրթեալ, մինչ սիրելիք կարի քաջ՝ թագաւորացն եղանիլ: Ցայնքան, որ զի եւ զինքն իբրեւ զզօրավար նշանակէր: Զիւրեանցն հանէին յաջորդս՝ ցայնքան, մինչ ʼի սպառել չուոյն: Զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ հանէին խօշիւն, մինչեւ ... Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԱՅՆՔԱՆ" в других словарях:

  • ՅԵՂՅԵՂՈՒՄ — (յեղի, յե՛ղ.) NBH 2 0354 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 9c, 11c, 12c, 13c Տ. ՅԵՂՅԵՂԵԼ, ըստ ՟ա. նշ. *Բազում անգամ զ՝որովն եւ ʼի ձեռն նորա՝ յեղյեղուն: Ստէպ վեր ʼի վայր զայն յեղյեղումք: Քաղցր ճառիս՝ զոր ստէպ ոչ դադարեմք յեղյեղուլ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՂԻՂ — (ղղի, ղով, ղաց.) NBH 2 0461 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 14c գ. σάρξ, κρέας caro τετελευτικώς mortuum. Միս կենդանւոյ հու. մարմին զենեալ կամ յօշեալ, գիշատեալ. եւ Գէշ. մեռելոտի. միս, եւ սատակ .... *Է՞ր վասն այնչափ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓՈՔՐԿԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 2 0962 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 14c ն. μικρύνω, σμικρύνω parvum reddo, imminuo καταλύω tollo. Փոքրիկ առնել կամ կացուցանել. փոքրկացուցանել. նուաստացուցանել. նուազեցուցանել. կարճել. պզտըկցնել. ... *Կարիք տկարութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԳԱՀ — (ի, աց.) NBH 1 0002 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 14c ա. πλεονέκτης, ἅπληστος avarus, avidus Սաստիկ ցանկացող ընչից ʼի ստանալ կամ ʼի պահել. արծաթասէր. աւելաստաց. ընչաքաղց. աջ կէօզլիւ, դամա՛գեար: *Ոչ ագահք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0030 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c գ. Ահաւորն գոլ. ահեղութիւն, եւ ահարկութիւն. *Քաղցր աչացն ահաւորութիւն առ թիւրս. Խոր. ՟Գ. 68: *Ի խորութենէ ահաւորութեան սորա զահի հարեալ. Արշ.: *Միւսանգամ գալուստն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՊԱՏԿԱՌ — ( ) NBH 1 0065 Chronological Sequence: 10c ա. Լի պատկառանօք ամօթոյ. ամօթալից. խիստ սեւերես. *Ո՛վ անձն իմ թշուառ ամենապատկառ. Նար. ՟Թ: Կամ լի պատկառանօք յարգանաց, եւ մեծարանաց. *Այնքան ամենապատկառ պատուասիրութեամբ Իսրայէլ տօնէր. Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՕԹՈՅ — ( ) NBH 1 0078 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 11c ԱՄՕԹՈՅ եւ ԱՄՕԹՈՅՔ. Սեռականն բառիս ամօթ. որպէս ա. եւ գ. ամօթալի. ամաչելի. եւ ամօթալիք. ամօթանք. առականք. որ եւ ԱՄՕԹ ասի. խպնելու բան կամ տեղ, ամօթը. ... ἁσχήμων, τὰ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՆՉԱՓ — ( ) NBH 1 0092 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c ա. Որ ինչ է այնու չափով. նոյնաչափ. այնքան, եւ այնպիսի՝ մեծ կամ փոքր, շատ կամ սակաւ. ա՛նչափ. ... τοσοῦτος tot եւ tantus, τηλικοῦτος *Յայնչափ քաջութենէ սրտի: Զայնչափ տարապարտուց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՆՔԱՆԻ — (նւոյ, նիք, նեաց) NBH 1 0092 Chronological Sequence: Unknown date ա. Տ. ԱՅՆՔԱՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԳԱՆՈՒՍՈՒՄՆ — ( ) NBH 1 0101 Chronological Sequence: Unknown date, 5c ա. ὁψιμαθής sero discens, vel doctus Անագան ուսանող. ʼի հասուն հասակի կրթեալ յուսումն. մենծուստ սորվօղ. *Յորս թէպէտեւ այնքան անագանուսումն էր, յոյժ սաստկութեամբ քան զնախաժամանեալսն զօրանայր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»