ԼԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

ԼԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0889 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. ζεῦγος jugum συζυγία conjugium, conjunctio. Ամոլակիցն լինել. ձգելն զնոյն լուծ. լուծք. զոյգք. *միաբանելն՝ իբրու երիվարաց ոմանց լծակցութիւնք ʼի միասին. Պղատ. օրին. ՟Է: *Անասնայինն լծակցութեամբ երկրասիրաբար գետնակոխ սայլիւք. Նար. ՟Հ՟Ե: ԼԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ. Ամուսնութիւն. պսակ. *Հերայ որպէս վերատեսուչ գոլով լծակցութեան. Նոննոս.: *Մարմնակցութեանն լծակցութեամբ օրինադրեալ անլուծանելի: Զլծակցութիւնն ոչ արձակեաց: Աղտեղացուցանեն զգործ ամուսնութեան, եւ զլծակցություն առնեն իւրավի. Մխ. դտ.: *Բարձրագոյն քան զլծակցութիւն ամուսնութեանն ամբարձելո. Պիտ.: ԼԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ. Որպիսի՛ եւ է կապակցութիւն: ընտանութիւն. գործակցութիւն. կապ, եւ ընկերութիւն. միաբանութիւն. *Ի բաց պատառեսցէ ʼի խաւարային լծակցութենէս: Զլծակցութիւնս, եւ զերկպառակութիւնս (կամ զսիրելութիւնս). Առ որս. ՟Բ. ՟Ժ՟Գ: *Մախսաւորն ընդ անօրէնութիւն լծակցեալ՝ յառաջագոյն ժամանեաց եւ անց զփարիսեցւոյն լծակցութիւնն. Ոսկ. ղկ.: *Ընչասիրութիւն լծակցութիւն է կռապաշտութեան. Եզնիկ.: *Սովաւշրջէին առաքելականացն լծակցութիւնք. Նար. ՟Ղ՟Գ: *Լծակցութիւն իմանալեաց կամ զգալեաց ʼի մարդն. կամ սրտի ընդ բերանոյ, կամ հոգւոյ ընդ մարմնոյ. Լմբ. իմ. եւ Լմբ. սղ.: Երզն. մտթ.: *Համոզեալ ʼի մէջ նոցա՝ զվայելուչ եղբայրական լծակցութիւն պատրաստեալ ʼի մէջ նոցա, ջանահնար լինէի Յհ. կթ.: ԼԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ. Ըստ քերականաց՝ Լծորդութիւն բայից, կամ լծորդ գոլն տառից, որք փոխանակեն զտեղի իրերաց ʼի յունական բայս. (զոր հայ թարգմանն եւ մեկնիչք յայլ եւ այլ միտս ձգեն.) *Առաձին լծակցութիւնն, որ է՝ բ, մ, պ, փ: Երկրորդ լծակցութիւնս դարձեալ զառաջնոյն ունի զօրութիւնս. Երզն. քեր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ԼԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱՄՈԼ — (լոյ կամ լի կամ ամլոյ. մանաւանդ ամոլք, ամոլաց, կամ լից, կամ լեաց.) NBH 1 0071 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 10c, 11c, 13c ա.գ. ԱՄՈԼ մանաւանդ ԱՄՈԼՔ. (ʼի համ, եւ ուլն.) Լծորդ, լծակից. զոյգ արջառոց՝ որք ուլամբք զնոյն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0072 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c գ. γάμος nuptiae matrimonium, conjugium Պսակ. օրինաւոր լծակցութիւն ընդ այր եւ ընդ կին ʼի մի մարմին՝ անմեկնելի մինչ ʼի մահ. կարգուիլը. ... *Վասն ամուսնութեան, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՆՋԱՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0107 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c մ. ἁδιαιρέτως, ἁμερίστως sine divisione Առանց անջատելոյ. անբաժանաբար. *Զանանջատաբար լծակցութիւն նոցա նշանակելով. Դիոն.: *Յաւէտ անանջատաբար. Սարկ.: *Միաւորեալ անանջատաբար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈԲՂԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 0565 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ԳՈԲՂԱՅ կամ ԳՈՒԲՈՂԱՅ, ԳՈԲՈՂԱՅ կամ ԳՈԲԱՂԱՅ. Թուի բառ եբր. կէպուլ, սահման, եզր. եւ կէպուլա, սահման նորա. կէպուլօ, սահման իւր. ուստի ʼի մեզ զայս անուն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՌՈԶԱԿԱՆ — (ի, աց,) NBH 1 0572 Chronological Sequence: Unknown date ա. Բռնաւորական. եւ Ամբարտաւանական. *Գոռոզական լծակցութիւն. Ճ. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԳԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0747 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c գ. Լծակցութիւն. եւ Կցորդութիւն. կապակցութիւն. եւ Ազգակցութիւն. համագոյութիւն. (ըստ զօրութեան յարակից բանին). *Ագռաւք երամանեան, եւ յոլովակի ʼի բաց զատանին ըստ զուգակցութեանն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0749 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 13c գ. ἱσότης aequalitas ῤυθμός proportio Հաւասարութիւն. չափակցութիւն. միաբանութիւն. միաձայնութիւն. համեմատութիւն. *Արդար այն ասի, որ զզուգաւորութիւն համեմատ էակացն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0750 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. (յածականէս Զոյգ.) ἱσότης aequalitas Հաւասարութիւն. հանգիտութիւն. եւ Միաբանութիւն. համաձայնութիւն. որ եւ ԶՈՒԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ասի. ... *Երրեակն առաջին հաստատ եցոյց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԹԱՑՈՂԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0777 Chronological Sequence: 10c Տ. ԸՆԹԱՑԱԿԱՆ. *Ընթացողական լծակցութիւն երկոցունց ոտիցդ. Նար. ՟Լ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆՉԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0783 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 12c գ. φιλοχρηματία pecuniae cupiditas, avaritia Սէր ընչից. արծաթսիրութիւն. ագահութիւն. *Ի ձեռն ընչասիրութեան եւ իշխանասիրութեան յամբարտաւանութիւն վարեցար. Ածազգ. ՟Ժ՟Գ: *Ագահութեանն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»