ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0072 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c գ. γάμος nuptiae matrimonium, conjugium Պսակ. օրինաւոր լծակցութիւն ընդ այր եւ ընդ կին ʼի մի մարմին՝ անմեկնելի մինչ ʼի մահ. կարգուիլը. ... *Վասն ամուսնութեան, եւ որդւոց, եւ ստացուածոց: Եւ ո՛չ զամուսնութիւն սուրբ տակաւին պահեն: Պատուական է ամուսնութիւն. Իմ. ՟Ժ՟Գ. 17: ՟Ժ՟Դ. 24: Եբր. ՟Ժ՟Գ. 14: *Արդ յաղագս ամուսնութեանց այսպէս ճշգրտագոյն ասացեալ է քահանայապետին, մինչ զի եւ ոչ զայրին թողութիւն տալ նմա յամուսնութեան. Փիլ. քհ. ՟Թ: *Որք յամուսնութիւն անդր գայցեն, յարժանաւոր տեղիսն զնոսա պսակեսցեն. Յհ. իմ. ատ.: *Յողջախոհն ամուսնութենէ: Ոյք զամուսնութեանցն պահեցին զհարազատութիւնս: Ընդ որում բազմաժամանակեայն զուգեալ իցէ ամուսնութեամբ. Պիտ.: *Տե՛ս թէ որպէս ʼի հինն եւ ʼի նորս սուրբքն եւ հաճոյքն Աստուծոյ ընտրեցան յամուսնութենէ անտի. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: Եւ գալն լծակցաց առ միմեանս ամուսնաբար. մերձաւորութիւն. խառնք. γάμος connubium, συνουσία, ὀμιλία congressus, consuetudo, concubitus *Ոչ յամուսնութիւն, այլ ընդ քեզ անդրէն ʼի տան բնակել: Ասաց՝ եթէ ʼի Հոգւոյն է, եւ առանց ամուսնութեան. Ոսկ. մ. ՟Ա. 4: *Յաղագս ամուսնութեան հրաման ետուն: Վասն անյարմար եւ անարժան որդւոցն ընդ մարսն ամուսնութեան (առ պարսիկս). Փիլ. ՟ժ. բան.: *Հրոյ ընդ խոտոյ ո՛չ ամուսնութիւն լինի, այլ ծախումն: Միումն եւեթ մարթ եղեւ ʼի կուսէ ծնանել առանց ամուսնութեան. Եզնիկ.: *Հնար էր կուսի առանց ամուսնութեան ծնանել. Կոչ. ՟Ժ՟Բ: *Ո՛չ յամուսնութենէ էառ յանձն զայն, այլ ʼի պարկեշտ կուսէ եւ յանփորձ ամուսնութեան. Պրպմ. ՟Լ՟Թ: *Յո՞ր ժամանակս ծնաւ արգանդ ամուսնութեան. Կոչ. ՟Ժ՟Բ: Վեցօր.: եւ ՃՃ.: *Յարմարական կարգիւ դասու գան յամուսնութիւն. Պիտ.: Պէսպէս նմանութեամբ ասի. *Յամուսնութիւն ջուրցն՝ բղխելոց էր ամենայն ինչ. Եփր. ծն.: *Բնաւորելով գիջին խոնաւ եւ հիւթական (լուսինն), միաւորեալ յամուսնութիւն կիզողական (արեգականն). յորոց խառնից գոլ համայնից ծընընդական՝ բուսոց տնկոց եւ ըզգայնոց որք շնչական. Շ. իմ. եղակ.: *Յայսքան չարիս շաղախեալ՝ ամուսնութեամբ՝ օտարոտի օրինաց՝ պոռնկեցան յԱստուծոյ: Ստեցին նոքա ամուսնութեան Աստուծոյն իւրեանց՝ պաշտել զկուռսն Բահաղու, եւ ստէր երկիրն նոցա՝ ամուսնութեան իւրեանց, եւ հնազանդի թշնամեացն. Լմբ. ովս.: ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ. իբր ամուսին. լծակից. *Որ արդ եւս նորոգ ամուսնութիւնք ʼի միմեանս հասեալ (յն. ʼի նոր ամուսնութիւնս). ՟Գ. Մակ. ՟Դ. 5: *Զամուսնութիւն նախանձայոյզ առն կաշկանդեաց (օտարն): Անջատելով զամուսնութիւն այլոյ. Պիտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱՆԿՈՂԻՆ — (ղնի, նաց կամ նից, եւ ղնոյ, ոց.) NBH 1 0175 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 14c (որպէս թէ ԸՆԿՈՂԻՆ, ընկողմանելի՝ հանգիստ կողին. կամ ուր անկեալ դնի ոք.) κοίτη cubile, στρωμνή, στρῶμα stragulum, stratum,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՅՐԵՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0202 Chronological Sequence: 14c գ. Անհարթ թարգմանութիւն լատին ձայնիս. մատրիմօնիում որ է ամուսնութիւն, պսակ. *Մայրենութիւն. որ է ամուսնութիւն, իցէ օրհնեալ. Մարթին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱՊՂԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0008 Chronological Sequence: Early classical, 14c գ. Անարժան խառնակութիւն ընդ ազգականի: *Ազգապղծութիւնն՝ հանապազ պոռնկութիւն է, եւ ոչ ամուսնութիւն. Կիր. ՟ը. խորհ.: Կանոնք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈՒՍՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0072 Chronological Sequence: 8c Տ. ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ. *Զօրէնս եւ զկարգ ամուսնաւորութեանն. Յհ. իմ. ատ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0105 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 11c, 12c, 14c գ. ἁγαμία innuptum vel innuptam esse, caelibatus Ոչ գոլն ամուսնացեալ. կուսակրօն կեանք. ազապութիւն. ... *Ի տկարութեան՝ զօրութիւն. յանամուսնութեան՝ գեղեցկորդութիւն. Առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՍՏԳՏԱՆԵԼԻ — ( ) NBH 1 0150 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ա. ԱՆԸՍՏԳՏԱՆԵԼԻ ԱՆՍՏԳՏԱՆԵԼԻ Անստգիւտ. որ ինչ ոչ ստգտանի յայլոց կամ ʼի խղճէ անձին. *Զայս հարցեալ փորձեալ Աղէքսանդրու, եւ գտեալ անըստգտանելի զբժիշկն Փիլիպպոս. Պտմ. աղեքս.: *Ամուսնութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՏՐԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0228 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἁκατασκεύαστος, ἁπαρασκεύαστος, ἁπαράσκευος incompositus, incomparatus, imparatus Որ չէ պատրաստ կամ պատրաստեալ. ուր չկայցէ պատրաստութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0326 Chronological Sequence: 6c գ. Բառ հեթանոսական, Ամուսնութիւն չաստուածոց. θεογαμία deorum matrimoium, vel connubium *Ոչ ընդունել աստուածամուսնութիւնս եւ աստուածանութիւնս, եւ որք զհետ երթան երկոցուն՝ անբաւ եւ դժնակ աղէտք. Փիլ. ՟ժ. բան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԺԱՄԱՆԱԿԵԱՅ — (կէի, ից, կամ եայց.) NBH 1 405 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ԲԱԶՄԱԺԱՄԱՆԱԿԵԱՅ որ եւ ԲԱԶՄԱԺԱՄԱՆԱԿ. πολυχρόνιος longaevus, longum tempus durans, diuturnus Որ կեայ կամ կայ տեւէ ընդ ժամանակս բազումս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՐՇ — (ի, ից.) NBH 1 0531 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c ա. βδελυκτός, ἑβδελύγμενος Abominabilis, foedus Խորշելի. զզուելի. զազիր. տգեղ. խիղծ. աղտեղի. գանէլու, գէշ. փիս, մէքրուհ, մէնքուր. *Այր գարշ եւ անսուրբ. Յոբ. ՟Ժ՟Է.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»