ԱՆԿՈՂԻՆ

ԱՆԿՈՂԻՆ
(ղնի, նաց կամ նից, եւ ղնոյ, ոց.) NBH 1-0175 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 14c - (որպէս թէ ԸՆԿՈՂԻՆ, ընկողմանելի՝ հանգիստ կողին. կամ ուր անկեալ դնի ոք.) κοίτη cubile, στρωμνή, στρῶμα stragulum, stratum, lectus Խշտիք մարդոյ. մասն մահճաց՝ մազեղէն, բրդեղէն, խոտեղէն, յորոյ վերայ լինի ննջել կամ ընկողմանիլ. ... *Առնուցուն զանկողինս, որ ընդ կողիւք քովք կայցեն: Կշտամբեաց զնա հիւանդութեամբ անկողնի: Յարեաւ Դաւիթ յանկողնէ իւրմէ: Ի սենեակս անկողնացն: Յանկողնի իւրում: Արտասուօք իմովք զանկողինս իմ թացի. եւ այլն: *Ոչ էր հանգուցեալ ʼի վերայ անկողնոյ. Փարպ.: *Գետնատարած անկողնօք, կամ անկողնոց. Կորիւն.: *Զծածկարան անկողնոյս: Մահճացս անկողնի. Նար.: *Գիշերային անկողնացն պատրաստութեամբ հանգչել. Յհ. իմ. ատ.: *Փոխանակ թագաւորական անկողնացն. Իսիւք.: *Լալով թանայր զմահիճս անկողնի. Գանձ.: Լայնաբար, սպասք անկողնոյ կամ մահճաց, բարձ, եւ այլն. ... *Անկողինս ծիրանի՝ ոսկեհուռ անկեալս. Փիլ. տեսական.: *Անկողնի կարասիք. Արիստ. աշխ.: *Անկողինն՝ որ կայր ʼի ներքոյ գլխոյ նորա. Եւս. պ. դ. 15: ԱՆԿՈՂԻՆ, կամ ԱՆԿՈՂԻՆՔ. Առագաստ ամուսնացելոց. ամուսնութիւն. մերձաւորութիւն. *Պատուական է ամուսնութիւն, եւ սուրբ անկողինք: Մի՛ խառն անկողնովք: Զաւակ անօրէն անկողնոց: Ելեր յանկողինս հօր քո: Յայնժամ պղծեցեր զանկողինս՝ յոր ելեր. եւ այլն: *Պղծել զնուիրեալ սուրբ անկողինս ընկերի իւրոյ: Հարազատ ամուսնութեանն պարկեշտ անկողինքն պահին: Պատուական անկողնեացն միաւորութիւն. Պիտ.: *Ի սուրբ անկողնոյ ծնեալ. Ոսկիփոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԱՆԿՈՂԻՆ" в других словарях:

  • ՄԱՀԻՃՔ — (հճաց, ճօք.) NBH 2 0198 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. κλίνη, κλινίδιον lectus, lectulus, lectica. (որպէս թէ մահու անկողին.) Որ ինչ դնի ʼի ներքոյ անձին ընկողմանելոյ. անկողին. անկողնակալ. գահոյք. դագաղք. ... *Զօրացաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԿՈՂԻՆ — ( ) NBH 1 0781 Chronological Sequence: Early classical, 10c Տ. ԱՆԿՈՂԻՆ. *Ընկողինք նորա տէգք սրեալ: Ի սենեկի ընկողնոց. Յոբ. ՟Խ՟Ա. 21: ՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Ա. 2. (յորս այլ օրինակք գրեն Անկողին): *Անկեալ կամ չարեօք ʼի մահիճս ախտից ընկողնոց մեղաց. Նար. ՟Ժ՟Ը.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ա — ( ) I. NBH 1 0001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c մջ. Ա՛. Ա՛յ, ո՛վ. է՛յ. եա՛, հա՛, պրէ. *Ա՛, դու աստուած իմ ես. Ոսկիփոր.: *Ա՛ թշուառական. Ճառընտ.: մջ. Ա՛ Ա՛. մջ. Oimoi, Hei mihi! եբր. ա՛ա՛: Ո՛ո՛. ո՛հ ո՛հ. օ՛օ՛, ա՛յ ա՛յ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՆԿՈՂԻՆ — ( ) NBH 1 0106 Chronological Sequence: 6c ա. Ոյր չիք անկողին. գետնախշտի. գետնի վրայ պառկած. ... *Անվերարկուք, եւ անանկողինք. Եղիշ. ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳՈՂԻՆ — ( ) NBH 1 0127 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՆԿՈՂԻՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՀՈՅՔ — (ոյից.) NBH 1 0523 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c, 13c գ. θρόνος thronus Գահ, իբր Աթոռ արքունի, իշխանական, եպիսկոպոսական, եւս առաւել աստուածական. թախտ, մէսնէտ, կեահ. *Գահոյքն բազմոց է թագաւորի, ուր երբեմն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՏՆԱՏԱՐԱԾ — ( ) NBH 1 0541 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c ա. χαμαικληνής, χαμαιλεχής humi prostratus Ի մերկ գետին տարածեալ, կամ ընկողմանեալ. գետնախշտի. *Փոխանակ անկողնոց գետնատարածք լինէին. Փարպ.: Եւ իբր Գետնանախանձ. *Կէսք ʼի ծառոց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՏՆԱՏԱՐԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0541 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c ԳԵՏՆԱՏԱՐԱԾ ԱՆԿՈՂԻՆ. ԳԵՏՆԱՏԱՐԱԾՈՒԹԻՒՆ. χαμεύνη, χαμευνία stibadium humi stratum, humilis et vilis lectus, humi cubatio Տ. ԳԵՏՆԱԽՇՏՈՒԹԻՒՆ. *Զանձն տուեալ գետնատարած անկողնոց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԳՈՂԻՆ — ( ) NBH 1 0764 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՆԿՈՂԻՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՌՆ — (ի, ից.) NBH 1 0925 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. (յորմէ թ. գառըլըգ. եւ յն. քեռաօ՛, խառնել). μικτός, συμμιγής mistus, mixtus, commixtus. Բաղադրեալ կամ խառնեալ ʼի զանազանից. ոչ պարզ, այլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»