ԼՈՒՌ

ԼՈՒՌ
(լռի, լռաց.) NBH 1-0896 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 14c ա. ἠσυχάζων, σιώπων, σίγων silens, tacitus. Արմատ Լռելոյ. որպէս Լռեալ. լռիկ. անխօս. անբարբառ. հանդարտ (անձն, կամ բերան). սու՛ս. ... *Իբրեւ լուռ էր ինքն՝ արար զջուրսն գինի. Եփր. համաբ.: *Եթէ լուռ, զխօսելն եւ զայլս ուղղել խրատուն եւայլն. Լմբ. սղ.: *Նոցա գոլ բանիւ լռացն՝ բնախօսութիւն է սիրելութիւն. Պիտ.: *հաւատացէ՛ք յերրորդութիւնն՝ լուռ հաւատով. Ագաթ.: *Փառաւորէ զաստուած լուռ բերանով. Ճ. ՟Գ. *Յորժամ միայն իցէ ճարտարն, լուռ բերանով կազմէ. Վեցօր. ՟Թ: *Զիա՞րդ զմեծն հրաժարեցուցեալ՝ զփոքրն լու՛ռ անց եկաց. Բրս. թղթ. (իբր մ. այսինքն լռութեամբ): ԼՈՒՌ ԼԻՆԵԼ. ԼՈՒՌ ԿԱԼ. ἠσυχάζω, σιωπάω taceo, quiesco. Լռել. անբարբառ կալ. հանդարտել. ... *Մեղաւոր, լու՛ռ լեր: Լուռ լեր ... դու լու՛ռ լեր: Լու՛ռ լեր, եւ լու՛ իսրայէլ: Լուռ եղէ: Լուռ եղեն, եւ ոչ ինչ ետուն պատասխանի: Եւ նոքա լուռ լինէին: Եւ այրն միտ դնէր նմա, եւ լուռ կայր: Եւ նա լուռ եւեթ կայր. եւայլն: *Մինչ լուռն կայր, զմարմինս նոցա բժշկէր. Շ. մտթ.: *Գիտաց, եթէնմալուռ ոչ կայ երանելին կոստանդիանոս. Խոր. ՟Բ. 85: *Զասելիսն լուռ լինելով, եւ զլուռ լինելիսն ասելով. Փիլ. լին.: *Զի զայլսնլուռ եղէց: *Լու՛ռ լիցին յաստիճանէ քահանայութեան. Կանոն.: *Ի լու՛ռ լինէր երեսուն ամ. Ոսկիփոր.: ա.մ. ԼՈՒՌ ԼՈՒՌ. ԼՈՒՌ ՄՈՒՌ. ա.մ. Ամենայնիւ լռեալ. իսպառ լռօղ. եւ Լռիկ մնջիկ. անշշունջ. սուս փուս. *Զհակառակութիւնցածուցանէ լուռ լուռն. Առակ. ՟Ժ՟Ը. 18. յն. լռականն, կամ ցանունն: *Զմանկունս լուռ լուռ ուսուցանիջի՛ր. Եւագր. ՟Ժ՟Է: *Շրջէր կայէն զօրէն շնչաւորի իբրեւ զարձան գնայուն լուռ մուռʼʼ. յն. լռեալ. Ոսկ. ապաշխ. ՟Բ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԼՈՒՌ" в других словарях:

  • ԱՆՇՇՈՒՆՋ — ( ) NBH 1 0215 Chronological Sequence: Early classical, 6c ա. ἅφωνος, ἑνέος, κωφέων voce destitutus, mutus, surdus, silens Ուր չիք շշունջ կամ շշնջիւն. անձայն. անբարբառ. անխօս. լուռ. համր. *Պայթուսցէ զնոսա անշըշունջս ուռուցեալս: Զանշըշունջ կուռսն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՌԵՄ — (եցի.) NBH 1 0904 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 9c, 10c, 12c չ. σιωπάω, παρασιωπάω sileo, taceo. Լուռ լինել. լուռ կալ. չխօսել. չհանել ձայն. ձեւանալ որպէս չլսօղ. համբերել. ներել. ... *Ոչ լռեցից վասն նորա: որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0905 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. σιωπή silentium. Լուռ կալն. լուռ լինելն. ... տե՛ս Ամովս. ՟Ը. 3: Երգ. ՟Դ. 1: ՟Զ. 6: *Չափ դնիցէ բանի եւ լռութեան. Խոր. ՟Գ. 68: *Յոմանց բանիւ, եւ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈՒՌ 2 — ( ) NBH 2 0300 Chronological Sequence: Unknown date Տե՛ս եւ ԼՈՒՌ (ԼՈՒՌ ՄՈՒՌ): JJSW. Not a separate entry …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԿԱՌՈՏ — (ի, աց.) NBH 2 0612 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c, 13c ա. ἅγνος pudicus. Պատկառող. ամօթխած. ամըչկոտ, խպընկոտ. ... *Առաքինութիւն լուսատեսիլ է եւ հաստատուն, եւ բնութիւն պատկառոտ ամօթագեղ: Ի պատկառոտս շառագունութիւն է: Այնպէս կացցես՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԵՒՈՒԹԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0140 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c մ. ԱՆԵՐԵՒՈՅԹ կամ յԱՆԵՐԵՒՈՅԹՍ. եւ ԱՆԵՐԵՒՈՒԹԱԲԱՐ. Աներեւոյթ օրինակաւ, (ըստ ամենայն առման). անտեսաբար. անյայտաբար. յանծանօթս. ծածկապէս. լռիկ. խորհրդաբար. ἁοράτως,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼՈՒՌ — ( ) NBH 1 0157 Chronological Sequence: 5c, 9c, 12c ա. Որ ոչ լուռ կայ, կամ ոչ լռէ. ... *Որք անլուռ բերանով բողոք բարձեալ յանդիմանէին. Փարպ.: *Զանլուռ բերան բազմախօսին. Յիսուս որդի.: *Աշակերտքն անլուռ լեզուօքն քարոզեցին. Համամ առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄՌՈՒՆՉ — (մռնչի կամ չոյ, ից, կամ ոց.) NBH 1 0205 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. ἅφωνος, ἅλογος voce carens, irrationalis Որ ոչ մռնչէ. անձայն. անբարբառ. անբան. լուռ. մունճ. ... *Իբրեւ զորոջ առաջի կտրչի անմռունչ կայ. Ես. ՟Ծ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՏԱՍԽԱՆԻ — ( ) NBH 1 0226 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 10c, 12c, 13c ա. ἁναπαλόγτος inexcusabilis Որ չունի տալ պատասխանի ʼի ջատագովութիւն անձին. ափիբերան. կարկեալ. ամօթապարտ. *Անպատասխանի եմ յամենայնի. Շար.: *Եղեալ անպատասխանի յաստուածային… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՁԱՅՆ — (ի, ից.) NBH 1 0271 Chronological Sequence: 10c ա. Անձայն. լուռ. պապանձեալ. *Տեսեալ զազդողականացն գործի՝ ապաձայն. Նար. ՟Կ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»