ԱՆՄՌՈՒՆՉ

ԱՆՄՌՈՒՆՉ
(մռնչի կամ չոյ, ից, կամ ոց.) NBH 1-0205 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. ἅφωνος, ἅλογος voce carens, irrationalis Որ ոչ մռնչէ. անձայն. անբարբառ. անբան. լուռ. մունճ. ... *Իբրեւ զորոջ առաջի կտրչի անմռունչ կայ. Ես. ՟Ծ՟Գ. 7: Գծ. ՟Ը. 32: *Անմռունչ անբարբառ. ՟Բ. Մակ. ՟Գ. 29: *Պաշտէին զանմռունչ սողունս. Իմ. ՟Ժ՟Ա. 16: *Առ կուռսն անմռունչս. ՟Ա. Կոր. ՟Ժ՟Բ. 2: *Զայլ աստուածսն կոչեցեր անշշունջս եւ անմռունչս: Քարինք անմռունչք. Զոհիւքն զոր անմռընչոցն մատուցանէին: Անմռնչովքն բարկացուցէք զաստուած ձեր. Ագաթ.: *Անշնչոց եւ անմռնչից արարածոցն. Եզնիկ.: *Զանմռունչսն իբրեւ զկենդանիս. Նար. ՟Կ՟Գ: Իբրեւ Անմռնչական, եւ Անպատմելի, կամ անխօսական. ուր չիք հնչիւն ձայնի. Անմռունչ ձայնիւ զայս խոստովանել. Նար. ՟Կ՟Զ: *Ի հեծութիւնս անմռունչս. Հռ. ՟Ը. 26. իմա՛ ըստ ոմանց՝ անձայն, ըստ այլոց՝ անճառ. յն. անխօսական: մ. ԱՆՄՌՈՒՆՉ. մ. Առանց մռնչելոյ. լռիկ մնջիկ. առանց ձան հանելու, սուսիկ փուսիկ. *Անմռունչ աղօթէին ... Բացեալ զդուռն վանիցն անմռունչ: Բերան քո սաղմոսեսցէ անմռունչս. Վրք. հց. ՟Թ. եւ ՟Դ: ԱՆՄՌՈՒՆՉ (2-1044) *Թողլով զաստուած՝ անմռնչոց մատուցանե պաշտօն. Կաղանկտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԱՆՄՌՈՒՆՉ" в других словарях:

  • ԱՆԱԿՆԱԾԵԼԻ — ( ) NBH 1 0103 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 9c մ. Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԱԿՆԱԾԱՊԷՍ) *Յամենայն ʼի ցանկութիւնս վայելեմք անհոգաբար, եւ հանգչիմք անակնածելի: Զծերս եւ զտղայս առ հասարակ սատակել անողո՛րմ եւ անակնածելի: Անակնածելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԿՆԱԾՈՂ — ( ) NBH 1 0103 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 9c ա. ԱՆԱԿՆԱԾԵԼԻ ԱՆԱԿՆԱԾՈՂ. Որ ոչն ակնածէ յումեքէ. անխիղճ. աներկիւղ. անպատկառ. յանդուգն. չի նկատօղ, չորս դին չինայօղ. ... *Անկասկած ʼի բռնաւորաց, եւ անակնածելի յամենայն զրպարտողաց. Մանդ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՌԱՉ — ( ) NBH 1 0120 Chronological Sequence: Early classical ա. Որ ոչ բառաչէ. անմռունչ. ձան չի հանօղ, մունջ կեցած. *Անբառաչ գառամբն, որ զվրէժ անձին իւրոյ ոչ կարէր խնդրել. Եփր. ել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՐԲԱՌ — ( ) NBH 1 0120 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἅφθογγος, ἅφθεγκτος voe carens, mutus Որոյ, կամ ուր չիք բարբառ կամ ձայն յօդական, ʼի բնէ կամ իւիք օրինակաւ. լեզու չունեցօղ, մունջ. ... *Անմռունչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՕՍ — (ի, ից.) NBH 1 0164 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ա. ἅλογος irrationalis, ratione et loquela carens Ոյր չիք խօսք կամ բարբառ. անբան. անասուն. եւ անշունչ. ոչ խելք՝ ոչ լեզու ունեցօղ. *Իբրեւ զանխօս անասունս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁԱՅՆ — (ի, ից.) NBH 1 0189 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c ա. ἅφωνος voce destitutus, mutus Պակասեալ ʼի ձայնէ. անշշունչ. անմռունչ. անբարբառ. ձան չունեցօղ՝ չհանօղ. ... *Այնչափ ազգ ձայնից են յաշխարհի, եւ ոչինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄՌՆՉԵԼԻ — ( ) NBH 1 0205 Chronological Sequence: 10c Տ. ԱՆՄՌՈՒՆՉ. *Լո՛ւր անմռնչելի հառաչանս. Նար. ՟Կ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՌԵՄ — (եցի.) NBH 1 1127 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ն. τύπτω, λατομέω caedo, incido, tundo եւն. Կռանաւ կու՛ռ առնել. կռանալ. կոփել. կոկել. բախել. տաշել. ծեծել. շինել. եւ Պնդել. *Կռել կոփել, ուռն հարկանել. Ես. ՟Խ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՏՐԻՉ — (րչի, չաց.) NBH 1 1132 Chronological Sequence: Early classical, 12c ա.գ. κείρων tondens. կտրօղ, այսինքն խուզօղ խաշանց. ... *Իբրեւ որոջ առաջի կտրչի անմռունչ կայ. Ես. ՟Ժ՟Գ. 7: Եւ գործի կարելոյ. յօտոց. կտրոց. դանակ. *Կտրելն սու՛ր կտրչով արա. Վստկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈՎՍԵՍԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0297 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ՄՈՎՍԵՍԱԲԱՐ ՄՈՎՍԷՍԱՊԷՍ. Տ. ՄՈՎՍԻՍԱԲԱՐ. *Աջդ՝ որ մովսեսաբար տարածմամբ պարտէր զկողմն թշնամեացն. Ճ. ՟Ը.: *Մովսէսապէս անմռունչ գոզմամբ աղաղակէ. Լմբ. պտրգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»