ԽԵՂԴ

ԽԵՂԴ
(ի, ից.) NBH 1-0939 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c գ. βρόχος, ἁγχόνη laqueus. որ եւ ԽԵՂԴԱՆ. Պարան խեղդելոյ. եւ Խեղդումն. ... *Խեղդիւք շրթանց իւրոց վարանեաց զնա: Առնուցուս խեղդ ընդ անձն քո: ո եթէ խեղդ ինչ արկանեմ ձեզ. Առակ. ՟Է. 21. ՟Ի՟Բ. 25: ՟Ա. Կոր. 35: *Որք զինքեանս խեղդիւ սպանանեն: Զբազումս առ խեղդս եւ հեղձմունս ածել: Ածին ʼի խեղդն կախաղանի. Ոսկ. գաղ. եւ յհ. ՟Բ. 42: եւ մ. ՟Ա. 15: Սարգ. յկ. ՟Գ: *Խեղդ զպարանոցաւ արկեալ. Արծր. ՟Դ. 12: *Խեղդիւք եւ հեղձութեամբ քերքեաց զանթիւս ʼի կենցաղոյս. Պիտ.: *Խեղդ մահու հեծութեան ցաւոյ: Վերացո՛ յինէն զխեղդ վտանկիս. Նար. ՟Ի՟Է: *Նոյնպէս եւ յուդայ ʼի խեղդ եկն. ԼՄԲ. Իմաստ.: *անկաւ չունն խեղդի նորա. Եփր. համաբ.: *Խեղդ ընդ անձն հոգւոց մարդոյն դեւն լինիցի. Եզնիկ.: *Ոչ ստիպեմ որպէս խեղդիւք բռնաւորութեան. Ոսկ. ՟ա. կոր.: ԽԵՂԴ ԱՐԿԱՆԵԼ կամ ԱՌՆԵԼ ԱՆՁԻՆ. ἅγχω, ἁπάγχω stangulo, suffoco. Խեղդել զնքն. խեղդիւ սպանանել զանձն. *Խեղդ արկ, եւ մեռաւ. ՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Է. 23: Ոսկ. մ. ՟Գ. 32: *Զխեղդ արկեալսն ʼի կախաղանաց իջուցանէ. Ոսկ. մ. ՟Ա. 23: *Խեղդ անձինն առնել՝ առանց թողութեան չար դիւի գործ. Ոսկ. մ. ՟Գ. 21: ԽԵՂԴ ԸՆԴ ԱՆՁՆ ԱՐԿԱՆԵԼ. տոռամբ ձգել զոք ʼի մահ եւ իբրու խեղդել. կամ Խեղդիւ սպանանել. *Խեղդ ընդ անձն արկեալ ձգեն զնա. Եզնիկ.: *Մինչեւ դիւի խեղդ ընդ անձն արկանել նմա. Եւս. քր. ՟Ա: Ի ԽԵՂԴ ՄՏԱԲԵՐԵԼ. Անձամբ զանձն խեղդել. ինքը զինքը խղդել. ... *Բազումք իսկ առ չժուժալ աղետիցն՝ եւ ʼի խեղդ մտաբերեն (յն. ʼի խեղդ եկին). Ոսկ. մ. ՟Ա. 15: *Ոչ կարացեալ տանել խղճի մտացն՝ ʼիխեղդ մտաբերէին. Սարգ. յկ. ՟Ժ: *Ի սաստիկ երկիւղէն աստուծոյ ʼի խեղդ մտաբելեցն. Լմբ. սղ.: *Ի նեղասրտութիւնս արկանէ, մինչ զի ʼի խեղդմտաբերիցէ, եւ անձին եւս առնիցէ. Ի գիրս խոսր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ԽԵՂԴ" в других словарях:

  • ԼԱՐԱԽԵՂԴ — ( ) NBH 1 0880 Chronological Sequence: Unknown date ԼԱՐԱԽԵՂԴ ԼԻՆԵԼ. լարիւ խեղդ արկանեալ մեռանիլ. ... *Պարանօք պնդեալ, լարախեղդ եղեալ. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԵՂԴԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0939 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 12c, 14c գ. Գործի խեղդելոյ. խեղդ. պարան կախման. եւ Կախաղան. *Իբր զխեղդանէկախեալ. Փիլ. նխ. ՟բ.: *Երդումն խեղդան է անձին. Մանդ. ՟Բ: *Զխզելն ձեռօք եւ խեղդանաւ. Սարկ. հանգ.: *Առասանօք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԵՂԴՈՒՄՆ — (դման.) NBH 1 0939 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c գ. Խեղդիլն, ելն. խեղդ. (իրօք կամ նմանութեամբ.) ... *Ահա լարս այս խեղդման ընդ իս. եւ հանեալ եցոյց նմա զչուանն խեղդման. Վրք. հց. ՟Ծ՟Թ: *Դաւիթ զթագաւորն ʼի խեղդմանէն (դիւի)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԻՂԲ — ( ) NBH 1 0944 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c գ. ԽԻՂԲ ἔλιξ volumen, involucrum, clavicula, capreolus որ եւ ԽԵՂԲ (զոր տեսնես). Ծայրք եւ ոլորք բուսոյ. ընձիւղ ոլորեալ կամ ճանկաւոր՝ առ ʼի պատատիլ զիւիք յարմարութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԻՂԴ — ( ) NBH 1 0944 Chronological Sequence: Early classical Տ. ԽԵՂԴ. *Արկ խիղդ անձին իւրում, հեղձաւ. Եփր. համաբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՆՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1009 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c գ. βάρος gravitas δυσχέρεια difficultas, molestia. Չափ առաւելութեան ʼի կշիռս. ծանր գոլն. ծանրանալն ըստ ամենայն առման. ծանտրութիւն. ... *որ զծանրութիւն աւուրն բարձաք եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱԽԱՂԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1034 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c գ. ξύλον, σταυρός, ἰππάριον lignum, crux, patibulus, equulus, equuleus (իբրու Կախարան. գրի եւ ԿԱԽԱՆ.) Տանջանարան կախման. տեղի կամ գործի կախելոյ. որպէս ծառ, փայտ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱԽԵՄ — (եցի.) NBH 1 1034 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ն. ԿԱԽԵՄ ԿԱԽԻՄ, կամ ԿԱԽԵԱԼ ԿԱՄ. ձ.չ. κρεμάω, ἑκκρεμάω, ομαι , κρεμαννύω, υμι suspendo, pendeo, dependeo եւն. Կապեալ թողուլ կամ մնալ ʼի բարձր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՂԲՔ — (բից.) NBH 2 0009 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. ՀԱՂԲՔ βρόχος laqueus. գրի եւ ԽԱՂԲՔ. (լծ. խիղբ.) Լար. թակարդ. որոգայթ. խեղդ. ... *Ապրեսցիս որպէս զայծեամն ʼի հաղբից. Առակ. ՟Զ. 5: *Այծեամն անըմբռնելի է ʼի հաղբից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՂՁԱՄՂՁՈՒԿ — ( ) NBH 2 0083 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c ա.մ. Հեղձեալ եւ մղձկեալ. ʼի տագնապ մահու անկեալ իբր հեղձմամբ. շնչասպառ. խեղդեալ. խեղդղդած, խըղդըւած, շունչը գոցուած, աքախան եղած, սիրտը ճաթելով.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»