ԽՐԱՏԱԿԱՆ

ԽՐԱՏԱԿԱՆ
(ի, աց.) NBH 1-0993 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ա. Կարգեալ առ ի խրատ. եւ Խրատօղ. *Ի բանից խրատականաց եւ հրամանաց աստուծոյ. Սարկ. քհ.: *Սակաւ բանիցըս խրատական, լե՛ր ամրագոյն դու պահապան. Շ. առ ապիրատ.: *Բանիւ վարդապետութեան խրատական հանճարով. Ի գիրս խոսր.: *Զխրատականսն առաջի դնէ: Ընկալարու՛ք եւ զխրատականսն. եւ զի՞նչ են խրատականքն. Սարգ. յկ. ՟Դ: եւ Սարգ. ՟բ. պ. ՟Զ: *Խրատական է աստուածային բանն, եւ ոգւոյ տկարութեան քաջ բժիշկ. Փիլ. լին.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԽՐԱՏԱԿԱՆ" в других словарях:

  • ԱՄՐԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 11c, 12c ա. Առաւել կամ կարի ամուր. աւելի անքոյթ. յապահովագոյն. եւ ամրաբերձ. անկործան. *Որպէս զի ամրագոյն լինել իշխանութիւն նորա. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 30: *Ամրագունիւք պարսպօք. Խոր. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՑԻՉ — (ցչի, չաց.) NBH 1 0728 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 13c ա. Որ ոք կամ որ ինչ զգուշացուցանէ. խրատիչ, խրատական. *Պատմեսցեն հարք որդւոց, իբրեւ պատուիրանք զգուշացուցիչք լինիցին. Ագաթ.: *Յարդարէր եւս զգուշացուցիչս դիտաւորական կենցաղոյս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒՐ — I. (լրոյ, ոց. եւ լրի. (ʼի հր. բայիս Լսել, լուր.)) NBH 1 0903 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ἁκοή auditus, auditio. որ եւ ԼՈՒ ասի. Լսելն. լսելիութիւն, լսողութիւն. ունկնդրութիւն. կարդողութիւն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈԺՈՌԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0957 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c ձ. λυπόμαι, θυμιόμαι, στυγνάζω incitor, indignor, contristor, rutilo triste. Խոժոռ դէմս ցուցանել. դժկամակիլ. թաղծիլ. տխրիլ. պղտորիլ. ժանիք ընել. երեսը կախել ... *Խոժոռեցան նմա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՐԱՏԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0992 Chronological Sequence: 6c գ. Բան խրատու. խրատ. առատ խրատական. իմաստ. *Մեծն ʼի նոսա դիոգինէս հռչակի՝ փայլեալ իւրովքն միշտ խրատաբանութեամբք: Քան զամենայն խրատաբանութիւնս նորա այս վայելչագոյն ասաւ բան: Զյոքնագոյն նորա ասացեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՐԱՏԱԳԻՐ — ( ) NBH 1 0993 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա. Գրեալ առ ʼի խրատ. խրատական. *Բազում թուղթս խրատագիրս եւ զգաստացուցիչս առաքէր. Կորիւն.: *գրել զթուղթսն խրատագիրս եւ զգուշաւորս. Սարգ. յկ. ՟Ա. եւ Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ժ՟Բ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՐԱՏԱՐԱՐ — ( ) NBH 1 0993 Chronological Sequence: 6c ա. Խրատական. (եթէ չիցէ գրելի Խրատաբար.) *Հրամայեն բերել զթուղթս կիւրղի երանելոյ, զոր առ նա խրատատար եւ եղբայրաբար առաքեալ էր. Աբր. մամիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0131 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 11c, 12c, 13c ա. προστακτικός imperativus δογματικός decretalis, dogmaticus եւն. Նշանակ հրամայելոյ, կամ հրամանաց. պատուիրողական. վճռական. վարդապետական. եւ քերականաց՝ մի յեղանակաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՐԱՄԱՅՈՂԱԿԱՆ — ( ) NBH 2 0132 Chronological Sequence: 12c Տ. ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ. *Ո՛չ խրատական էր, այլ հրամայողական. Գր. տղ. թղթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՒՉԱՊԵՏԱԿԱՆ — ( ) NBH 2 1001 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՔԱՀԱՆԱՅԱՊԵՏԱԿԱՆ. ἰερατικός sacerdotalis եւն. *Զոր որպէս քաւչապետին յաթոռոյն քաւչապետականէ նշանակէ զիջումն. Մաքս. եկեղ.: *Քահանայական՝ քաւչապետական՝ քարոզ խրատական, յոյսմ քաւարան. եւ այլն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»