ԽՕՇԻՒՆ

ԽՕՇԻՒՆ
(-) NBH 1-0996 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c գ. ԽՕՇԻՒՆ որ գրի ԽԱՒՇԻՒՆ, եւ ԽՈՇԻՒՆ (զոր տեսցես). ἱαχή, θρόος strepitus, fremitus, murmur, susurrus, vociferatio, clamor. (որպէս թէ խը՛շ խը՛շ ձայն). Ձայն տերեւոց. շրշիւն. սոսափիւն. խարշափիւն. եւ ամենայն ձայն աննշան. ոտնաձայն. հնչիւն. շշիւն. շաչիւն. որպէս եւ ʼի Հին բռ. դնին որպէս փաղանուն. *Սօսիւն, սօսափիւն, սաւառնաձայն, թեւաձայնել, խոշիւն, դանգիւնʼʼ. խշրտոց, շխըրտոց, ձան. *զնեստոր ոչ խմբեաց խօշիւն, թէպէտեւ յումպ էր. Թրակ. քեր. (տե՛ս եւ ʼի բառն ԽԱՇՈՒ:) *զի՞նչ է ձայն՝ զոր լուաւ. արդեօք խօսի՞ցն, եւ կամ ոտի՞ցն խօշիւն: Զխօշիւն ինչ դարձեալ անյայտ հնչման ʼի հեռաստանէ՝ յորժամ գայցէ յաւանջս. եւայլն. Փիլ. լին. ՟Ա. 42: եւ Փիլ. ՟ժ. բան.: *Խաւարամած շտեմարանացն խօշիւնք դնդչմունք. Անան. եկեղ.: *Իբր խօշիւն ամբոխի լսէր պատերազմի. Երզն. քեր.: *Սողնոցն զխօշիւն միայն զմարդոյն առեալ, է որ ʼի ծակս. է՛ որ ʼի սորսʼʼ. եւայլն. այսինքն ոտնաձայն, կամ բարբառ աննշան. Եզնիկ.: որպէս թէ լծորդ իցէ ընդ խօսիւն. որպէս ռմկ. ասի խօսիլ գետնոյ, լերանց եւայլն, իբր թնդիւն, գանգիւն: Մերթ՝ Անբարբառ մնալն. անձայնութիւն յերեսաց տրտմութեան. *Տրտմութեան տեսակք են չորք. խօչիւն, տագնապ, նախանձ, ողորմ: Եւ է խօշիւն՝ տրտմութիւն, անբարբառութեան արարող Նիւս. բն. ՟Ժ՟Ը:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԽՕՇԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱՅՆՔԱՆ — (ոյ) NBH 1 0092 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ԱՅՆՔԱՆ կամ ԱՅՆՔԱՆԻ. Ունօղ զայն՝ զնոյն քանակ. նոյնքան. այնչափ. այնպէս մեծ կամ փոքր. անքան, անչափ. ... *Այնքան բարեացն: Զարծուսցէ յայնքան վնասուց. Յճխ. ՟Գ. ԺԹ: *Յայնքան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՐԲԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0120 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c գ. ἁφθεγξία, ἁφωνία insonantia, defectus vocis Անբարբառն գոլ. անձայնութիւն. լռութիւն. *Աստուածայնոյն խաղաղութեան եւ լռութեան, զոր սրբազանն Յուստոս անբարբառութիւն կոչէ: Անբարբառութիւն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԴՉՈՒՄՆ — (չման.) NBH 1 0637 Chronological Sequence: 5c, 10c, 14c գ. ԴՆԴՉՈՒՄՆ որ եւ ԴԴՉՈՒՄՆ, ԴՆԴՆՉՈՒՄՆ. Հնչիւն. խօշիւն. շշնջիւն. շչիւն. *Զեկատեայ զարհաւիրսն, եւ զխաւարային դնդչմունսն (կամ դդնչմունսն). Ածաբ. յայտն.: *Խաւարամած շտեմարանացն խօշիւնքն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՆԴՆՉՈՒՄՆ — (չման.) NBH 1 0637 Chronological Sequence: 5c, 10c, 14c գ. ԴՆԴՉՈՒՄՆ որ եւ ԴԴՉՈՒՄՆ, ԴՆԴՆՉՈՒՄՆ. Հնչիւն. խօշիւն. շշնջիւն. շչիւն. *Զեկատեայ զարհաւիրսն, եւ զխաւարային դնդչմունսն (կամ դդնչմունսն). Ածաբ. յայտն.: *Խաւարամած շտեմարանացն խօշիւնքն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՆԴՉՈՒՄՆ — (չման.) NBH 1 0637 Chronological Sequence: 5c, 10c, 14c գ. ԴՆԴՉՈՒՄՆ որ եւ ԴԴՉՈՒՄՆ, ԴՆԴՆՉՈՒՄՆ. Հնչիւն. խօշիւն. շշնջիւն. շչիւն. *Զեկատեայ զարհաւիրսն, եւ զխաւարային դնդչմունսն (կամ դդնչմունսն). Ածաբ. յայտն.: *Խաւարամած շտեմարանացն խօշիւնքն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՇՈՅ — (ի.) NBH 1 0922 Chronological Sequence: 12c, 14c գ. ԽԱՇՈՅ ԽԱՇՈՒ. Առաւել ռմկ. որ ըստ գրոց ասի Արգանակ. այն է Պարարտ ջուր մսոյ խաշելոյ. մսի ջուր. ... *Տու՛ր կերակուր՝ խաշելոյ, որ յուլոյ մսէ: Կերակուր՝ խաշուի ջուր տալ ʼի թեթեւ մսէ. Մխ. բժիշկ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՇՈՒ — (ուոյ.) NBH 1 0922 Chronological Sequence: 12c, 14c գ. ԽԱՇՈՅ ԽԱՇՈՒ. Առաւել ռմկ. որ ըստ գրոց ասի Արգանակ. այն է Պարարտ ջուր մսոյ խաշելոյ. մսի ջուր. ... *Տու՛ր կերակուր՝ խաշելոյ, որ յուլոյ մսէ: Կերակուր՝ խաշուի ջուր տալ ʼի թեթեւ մսէ. Մխ. բժիշկ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՐՇԱՓ — ( ) NBH 1 0932 Chronological Sequence: Unknown date գ. ԽԱՐՇԱՓ ψόφος strepitus, sonitus. որ եւ ասի ԽԱՐԽԱՓ. Երարումն՝ տատանումն, եւ ձայն տերեւոց շարժելոց ʼի հողմոյ. խօշիւն. շրշիւն. խշրտոց. *Խարշափ տերեւոյ զարհուրեցուցանէ զամբարտաւանն. Վրք. հց. ՟Ժ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՒՇԻՒՆ — ( ) NBH 1 0935 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԽՕՇԻՒՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՇԻՒՆ — ( ) NBH 1 0964 Chronological Sequence: 11c ԽՈՇԻՒՆ Տ. ԽՕՇԻՒՆ. Խշռտոց, դփռտոց, շըթ փըթ, ձան մը. *Ամենեքին զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ հանէին խոշիւն առ՝ զնոցա գալոյն՝ մտեալ ʼի մեծ ամուրն ամրաանայ. Լաստ. ՟Ժ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»