ԾԱՂԻԿ

ԾԱՂԻԿ
(ղկան, կունք, կանց, եւ ղկի, կաց. եւ կոյ, կոց.) NBH 1-1001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 9c, 12c, 13c, 18c գ. ἅνθος flos. (որպէս թէ ծիծաղիկ. որպէս վարդն յայլ լեզուս է իբր ծաղրիկ.) Ծնունդ բուսոց, որպէս եւ տնկոց՝ նախ քան զպտուղն կամ սերմն, բազում մասամբ անուշահոտ, երփնագեղ, զուարթ, փափուկ. ... *Ծաղիկ վայրի, կամ խոտոյ, կամ գարնանոյ. ձիթենւոյ: Ծաղկեաց ծաղիկ, եւ երեւեցոյց ընկոյզ: Ելիցէ ծաղիկ յարմատոյ անտի: Ի ծաղկէ արմտոյ նորա. եւայլն: Իսկ Ել. ՟Լ. 23: *Ծաղիկ ընտիր զմռնենեացʼʼ. իմա՛, ազնիւ մասն նախգոյն կաթեալ: *Փառք ծերոց ալիք. եւ ոչ երեւեալ ʼի ծաղկի մազոյն, այլ վարուցն փոփոխումն. Համամ առակ.: *Կտաւն ʼի ծաղկի էր. Եփր. ել.: *Յամսեանն կանխոց, որ յայտ առնէ, եթէ ամենայն իրիք ծաղկոց եւ պտղոց ժամանակ էր. Կիւրղ. ել.: *Մինչդեռ յաճել եւ ʼի ծաղկի են. Ոսկ. ես.: *Անդէն ʼի ծաղկի խլեա՛ զարմատ չարին. Կոչ. ՟Բ: Նմանութեամբ ասի, *ծաղիկ հասակի, կամ ծաղիկ հասակʼʼ. այսինքն դեռափթիթ, առոյգ տիք. *Ի ծաղիկ (այլ ձ. ʼի ծաղկի) մանկութեան տիսն: Ի ծաղիկ հասակ մանկութեան. Ճ. ՟Բ.: *ըստ մանկութեան տիոցն ʼի ծաղիկ (յն. ʼի ծաղկի) հասակի: Ի ծաղկի հասակին մանկութեան. Նիւս. ի սքանչ.: *Աճեաց, եւ եղեւ պատանեակ ʼի ծաղիկ հասակի. Աթ. անտ.: *Ծաղիկ դիմացն յոյս տայր շնորհացն աստուծոյ. Ոսկ. գծ.: ԾԱՂԻԿ. Հիւանդութիւն տղայոց, որ կարմրերանգ նիշ ʼի վեր տալ. *Խաշանց՝ մահ, եւ տղայոց՝ ծաղիկ. Շիր.: *Ի հիւանդութեանց, ʼի ծաղկոյ, եւ ʼի տարաժամ մհուանէ. Ճ. ՟Ա.: *Արասցէ ողորմութիւն ամենեցուն, որք ʼի ծաղկէ վտանգին. Հ=Յ. յուլ. ՟Ժ՟Բ.: *Բժշկել զամենեսին յախտէ ծաղկի եւ տատաստի. անդ. դեկտ: ԱՐԱՆՑ ԾԱՂԻԿ. Տ. ԼՕՇ: ԾԱՂԻԿ ԳԻՆՒՈՅ. Քոսն կամ բորբոսն նորա. *Տե՛ս որ բնաւ ծաղիկ չթողուս ʼի կարասն. զի գինոյն ամենայն աւերիչն եւ թթուեցնօղն ծաղիկն է. Վստկ.: ԾԻԾՌԱՆ ԾՈՂԻԿ. ի բառս Գաղիանոսի, ըստ Լեհ. ʼʼխոտ՝ որ ʼի գալն ծիծեռանց բուսանի, եւ ʼի հեռանալն նոցա չորանայ. յն. որ մեկնի, ազգ թզոյ, եւ գոհարի, եւ խոտ ինչ օգտակար աչաց:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ԾԱՂԻԿ" в других словарях:

  • ԱՄՊԱՐ — I. ( ) NBH 1 0074 Chronological Sequence: 12c գ. ԱՄՊԱՐ. որպէս ամբար, համբար. *Յամպարս շտեմարանաց. Լմբ. ամովս.: II. ԱՄՊԱՐ 2 ( ) NBH 1 0074 Chronological Sequence: Unknown date գ. ԱՄՊԱՐ ըստ Բժշկարանաց՝ ՅԱՄՊԱՐ, ՅԱՆՊԱՐ. Բոյս, եւ ծաղիկ նորա անուշահոտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՂԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 1003 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c ն. Տ. ԾԱՂԿԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. *Նշանս տէրունեան ձրի մեզ զկեանքն ծաղկեաց զքրիստոս. Շ. բարձր.: *Տունկս դառնոստեան, որ զգարշութիւն անառակ վարուց ծաղկեցի. Նար. ՟Է: չ. ԾԱՂԿԵՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈԿՈՆ — (ի կամ ոյ, ոց կամ ից.) NBH 1 1110 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c գ. κάλυξ calyx. նորափթիթ ծաղիկ թերաբաց՝ բոլորակ. որպէս բոլորք վարդից. կոճակ. ... *Անուշահոտ ծաղկօք ʼի կոկոնաց եւ ʼի պտկոց՝ իջելոյ ʼի վերայ. Փիլ. լիւս.: *Երկիւք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԻՒՆԱԾԱՂԻԿ — (ղկի.) NBH 2 0158 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c գ. ՁԻՒՆԱԾԱՂԻԿ կամ ՁԻՒՆԾԱՂԻԿ. ռմկ. ձունծաղիկ, ձնծաղիկ, ձնածաղիկ .... որ է Փոքրիկ ծաղիկ վայրի՝ անհոտ՝ սպիտակ՝ դեղին եւ կապոյտ, իսկ եւ իսկ զկնի անցանելոյ ձեան ʼի վեր երեւեալ ʼի սոխոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԻՒՆԾԱՂԻԿ — (ղկի.) NBH 2 0158 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c գ. ՁԻՒՆԱԾԱՂԻԿ կամ ՁԻՒՆԾԱՂԻԿ. ռմկ. ձունծաղիկ, ձնծաղիկ, ձնածաղիկ. որ է Փոքրիկ ծաղիկ վայրի՝ անհոտ՝ սպիտակ՝ դեղին եւ կապոյտ, իսկ եւ իսկ զկնի անցանելոյ ձեան ʼի վեր երեւեալ ʼի սոխոյ իւրմէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱՐԴԷՍ — (դիսի.) NBH 2 0405 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ՆԱՐԴԷՍ ՆԱՐԴԻՒՆ ՆԱՐԴՆԷՍ ՆԱՐԴՈՍ. եբր. նէրտ. յն. լտ. նարտօս, նա՛րտուս . νάρδος nardus, silex, oleum nardeum. իտ. spigo, naro. իտ. Ազնիւ բոյս, եւ ծաղիկ, եւ իւղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱՐԴԻՒՆ — (դենա.) NBH 2 0405 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ՆԱՐԴԷՍ ՆԱՐԴԻՒՆ ՆԱՐԴՆԷՍ ՆԱՐԴՈՍ. եբր. նէրտ. յն. լտ. նարտօս, նա՛րտուս . νάρδος nardus, silex, oleum nardeum. իտ. spigo, naro. իտ. Ազնիւ բոյս, եւ ծաղիկ, եւ իւղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱՐԴՆԷՍ — (դնիսայ.) NBH 2 0405 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ՆԱՐԴԷՍ ՆԱՐԴԻՒՆ ՆԱՐԴՆԷՍ ՆԱՐԴՈՍ. եբր. նէրտ. յն. լտ. նարտօս, նա՛րտուս . νάρδος nardus, silex, oleum nardeum. իտ. spigo, naro. իտ. Ազնիւ բոյս, եւ ծաղիկ, եւ իւղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱՐԴՈՍ — (դնիսայ.) NBH 2 0405 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ՆԱՐԴԷՍ ՆԱՐԴԻՒՆ ՆԱՐԴՆԷՍ ՆԱՐԴՈՍ. եբր. նէրտ. յն. լտ. նարտօս, նա՛րտուս . νάρδος nardus, silex, oleum nardeum. իտ. spigo, naro. իտ. Ազնիւ բոյս, եւ ծաղիկ, եւ իւղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԱՐԴ — (ի կամ ոյ, ից կամ ուց.) NBH 2 0791 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c գ. վր. վա՛րդի. պ. ար. վարտ. վէրտ. յն. ռօ՛տօն. լտ. ռօ՛զա. ῤόδον rosa. Ծաղիկ գեղեցիկ որպէս թագաւոր ծաղկանց՝ կարմրերփեան անուշահոտ. որպէս եւ սպիտակն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»