ԾԻՐԱՆԻ

ԾԻՐԱՆԻ
(նւոյ, նիք, նեաց.) NBH 1-1017 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c գ. Իբրու գոյն պտղոյ, կարմրերփեան՝ ոսկեփաձլ՝ դեղին կանաչախառն. (լծ. եւ թ. զէր, զէրտալի, եւ սարը ). կամ որպէս գոյն ծիրանի (ծիրանի գօտւոյ), յորում է ամենայն ազգ փայլուն գունոց. քանզի եւ ծիրանի ասի ո՛չ միայն վարդագոյնն, եւ ոսկեգոյնն, այլեւ փայլուն մանուշակագոյնն, կանաչն, եւ կապուտակն, ծովագոյն, երկնագոյն. (յն. բօրֆի՛րա. լտ. բու՛ռբուռա լծ. հյ. փրփուր). եբր. էրկիւվան, արկէվան, արկասման. թ. պ. քըրմըզ, իւկէրլէթ, փարանղուն, ֆիրֆիր, պիրֆիր: գ. ԾԻՐԱՆԻ. իբր գ. որ եւ ԾՈՎՈՒ ԾԻՐԱՆԻ. Ներկ խեցեմորթի ծովուն կամ ʼի կոկորդի կոնքեղի գտելոյ ʼի ծովն տիւրոսի կամ ծուրայ, եւ նիւթ կամ հանդերձ արքունի նովիմբ ներկեալ. *Գտեալ կոնքեղ՝ եկեր, որով այժմ ներկեալ լինի ծիրանին: Քաղելով առ ծովեզերբն զկոնքեղն, եւ նովաւ կազմէին զծիրանին. Նոննոս.: *Կապուտակ. եւ ծիրանի, եւ կարմիր կրկին: Ի բեհեզոյ մանելոյ, եւ ʼի կապուտակէ, եւ ʼի ծիրանւոյ, եւ ʼի կարմրոյ մանելոյ: Կապուտակաւն եւ ծիրանեաւն, եւ կարմրովն: Զկապուտակ, զծովու ծիրանիս: Բեհեզս եւ ծիրանիս: Վարսք գլխոյ քոյ իբրեւ զծիրանի (ոսկեգոյն): ծիրանիս զգեցցի: Զգեցուցին նմա ծիրանիս. եւայլն: Իսկ Մրկ. ՟Ժ՟Ե. 17. եւ 20: *Քղամիդ կարմիր եւ ծիրանիսʼʼ. յն. լոկ, ծիրանի: ա. ԾԻՐԱՆԻ. իբր ա. πορφύρεος, -ους, ἁλουργός, -οῦν marinae purpurae colore tinctus, purpureus, -um, violaceus. ծիրանական. ծիրանեգոյն. կարմրերանգ, բոցագոյն, վարդագոյն. եւ Մանուշակագոյն. եւ Ծովագոյն. եւ երփն երփն. ... *կարմիր ընդ սեւի եւ ընդ սպիտակի խառնեալ՝ ծիրանի (լինի). Պղատ. տիմ.: *Հանդերձ ծիրանի: Հանդերձս ծիրանիս: Ծածկեսցեն զնա հանդերձիւ համակ ծիրանեաւ. Յհ. ՟Ժ՟Թ. 2. եւ 5: Եզեկ. ՟Ի՟Գ. 12: Թուոց. ՟Դ. 13: *Եւ զձեղուն նորա ծիրանի. Երգ. ՟Գ. 10: *Կազմեալս զլարեօքծիրանեօք. Եսթ. ՟Ա. 6: *Բոց ծիրանի ʼի դուրս ելանէր. Լաստ. ՟Ժ՟Զ: *երկնէր եւ ծիրանի ծով. Խոր. ՟Ա. 30: *Ծով ... ընդ ծիծաղեալ ջուրց նորա ... ազգի ազգի գոյնս ցուցանեն զերփն երփն նարօտոց, մերթ ծիրանւոյ, մերթ կապուտակի, մերթ սեւաներկ երանգաց. Վեցօր. ՟Դ: Միագոյն եւ նոյն անձրեւ մատուցեալ ʼի վարդ կարմիր երփն հարկանէ, եւ ծիրանի զմանուշակն երեւեցուցանէ. Կոչ. ՟Ժ՟Գ: *Ծով ծիրանի ալեօք զուարճացեալ. Գանձ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԾԻՐԱՆԻ" в других словарях:

  • ԾԻՐԱՆԷԶԱՐԴ — ( ) NBH 1 1017 Chronological Sequence: Early classical ա. Ծիրանազարդ. ծիրանազարդեալ: իսկ գ. πορφύρα purpurea vestis. ծիրանի՛ զարդ. հանդերձ ծիրանի. ծիրանի. *Որ զծիրանէզարդն նաղութեանց ʼի պատերազմի անդ զգեցան. Եւագր. ՟Ժ. (կամ Նեղոս՝ ըստ յն:) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՈՎ — (ու, ուց.) NBH 1 1023 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c, 14c գ. θάλασσα, ττα mare. վր. զզվա. Ժողով աղի ջուրց, մեծ կամ փոքր, ճեմարան լողակաց. ովկիանոս, եւ այլ եւ այլ մասունք նորա պէսպէս կոչմամբ. լայնաբար եւ լիճք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՂԿԱՆԵՐԿ — (ի,) NBH 1 1002 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա.գ. ἁνθοβάφος tinctor. Ներկարար կամ նկարիչ ʼի պէսպէս գոյնս ծաղկանց. *Ժողովել զծաղկաներկս եւ զոսկեգործս. Բրս. ընչեղ.: ա. ԾԱՂԿԱՆԵՐԿ ա. ἁνθοβαφής pulchre coloratus. ծաղկօք ներկեալ. ծաղկերանգ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԻՐԱՆ — (նոյ, նով, կամ նի, նաւ.) NBH 1 1016 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. Պարկուկ. Պտուղ դեղին կարմրորակ, անոյշ թթուաշ. ... քեյսի , որոյ միջուկն է անոյշ. եւ զէրտալի, լեղի կորիզով: Յն. լտ. եւ իտ. խնձոր հայոց ասեն. (Malum) Armeniacum,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՊՈՒՏԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 1056 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c ա. ὐακίνθινος hyacinthinus κυανός caeruleus. Կապոյտ. եւ Բա՛ց կապոյտ. երկնագոյն. ծովագոյն. եւ Ի գոյն կապոյտ յանկթագոյն շուշանի. կապուտ, կապուտկեկ. ... *Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԱՆՁԱԽԱՐԻԹ — ( ) NBH 2 0147 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 11c, 13c գ.ա. Ըստ սուրբ գրոց՝ թուի բառ խառն յեբրայականէս սանի կամ զանի . իբր Կրկին ներկեալ, կրկնաթաթախ. եւ ի քաղդ. եւ յասոր. զախօրիթ, ծահարիթա. որ է ներկ կարմիր. վասն որոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱԿԻՆԹ — (կնթի, թաւ.) NBH 2 0314 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 13c գ. ՅԱԿԻՆԹ ՅԱԿԻՆԹՈՍ. ὐάκινθος hyacinthus եւ χρυσόλιθος chrysolithus. գրի եւ ՅԱԿՈՒՆԹ, ՅԱԿԻՆԴ, ՅԱԿՈՒՆԴ. (յն. իա՛գինթօս. լտ. հիա՛չինթուս. թ. եագուտ.) Ակն պատուական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Дживани — У этого термина существуют и другие значения, см. Дживани (значения). Дживани (Ջիվանի) Дживани играет на …   Википедия

  • Ваагн — Ваагн, убивающий дракона. Ваагн, в русской транскрипции также Вахагн (арм. Վահագն), ( пер.  Вертрагн)  в древнеармянской мифологии, мифологический персонаж, впервы …   Википедия

  • ԱՂԵՂՆ — (եղան, ղունք, ղանց.) NBH 1 0037 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c գ. τόξευμα, τόξον arcus Գործի նետաձգութեան, որ է փայտ կամ ոսկր կիսակամար՝ լարիւ աղեաց միացեալ ʼի ստորէ առ ʼի ձգտել եւ թողուլ երթալ զնետն ʼի նպատակն. աղեղ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»