ԱՆԱՍՈՒՆ

ԱՆԱՍՈՒՆ
(սնոյ, ոց.) NBH 1-0112 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c գ. κτῆνος, ζῶον jumentum, armentum, animal Կենդանի չորքոտանի՝ ընտանի եւ վայրի. արջառ, ոչխար. գրաստ. դուար. էրէ. անբան կենդանի. ... *Զգազանս, եւ զանասունս: Ամենայն անասնոց, եւ ամենայն թռչնոց երկնից, եւ ամենայն գազանաց վայրի: Մեծատուն յոյժ՝ անասնով եւ արծաթով: Արդարն ողորմի անասնոյ իւրում: Որոց անասնոց մատչէր արիւնն: Իբրեւ զանխօս անասունս. եւ այլն: Կամ *Եղեւ նորա անասուն ոչխարի եւ արջառոյ: Մարդ եւ անասուն, խաշն եւ արջառ եւ այլն: Կամ *Հաւասարեաց անասնոց անբանից. Սղ. ԽԸ. 13: *Բեռնակիր անասնովք. Պիտ.: *Ընտանի անասնոց եւ վայրենեաց. Սարգ.: *Ո՞ ʼի վեր իցէ, մա՞րդն՝ որ անասնոյն տիրէ, թէ անասունն՝ որ մարդոյն ʼի հարկի կայ. Եզնիկ.: *Ի բանականութեանն ընդ անասունս դասակարգեալ. Նար. ԻԳ: *Իբրեւ զանբան անասունս ʼի գերութիւն վարէին: Իբրեւ անբան անասուն՝ ժանեօք մանրեալ ուտէին. Յհ. կթ.: ա. եւ գ. ԱՆԱՍՈՒՆ ա. եւ գ. Անբան. որ չէ ասուն. ոյր չիք բան, այս ինքն բանականութիւն, ասք եւ խօսք. ἅλογος irrationalis, brutus ... *Զխօսունն եւ զանասունն, զծերն եւ զտղայն. Ագաթ.: *Ամենայն եղեալք խօսնոց եւ անասնոց. Փարպ.: *Ունայնացեալ ʼի բոլոր ստացուածոց՝ ասնոց եւ անասնոց. Յհ. կթ.: *Ի տեսիլ նմանութեան անասուն խոտակեր կենդանեաց: Իշխան անասուն կենդանեաց: Անասուն կենդանիքն. Ագաթ.: Սահմ.: Պիտ. եւ այլն: ԱՆԱՍՈՒՆ. իբր անասնական. անբանական. անխօս, անբարբառ. *Ի բանաւորականէն եւ յանասուն մասնէն ʼի մի գոյացեալք: Որպէս խոտդ անասնոյ կերակուր է, այսպէս զգալին՝ անասուն մասին հոգւոյն վիճակ հասեալ է: Կին՝ զոր ոչ յաղագս անասուն ցանկութեան ածես, այլ զօրէն բնութեան լնլով հարկաւոր. Փիլ.: *Գոյ եւ ʼի մեզ անասուն մասն՝ բոլոր հողեղէն բնութեան մարմնոյս. Եղիշ. դտ.: *Անասուն մատամբք ձեռաց ʼի ձեռն հնչման գործւոյն՝ բանին կցորդեսցէ յԱստուած օրհնութիւնսն. Վրդն. սղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԱՆԱՍՈՒՆ" в других словарях:

  • ԱՆԱՍՆԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0111 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 13c ա. ἁλογώτερος irrationabilior Անբանագոյն քան զանասուն, կամ վատթարագոյն. *Քան զգազանսն անասնագոյն ... Ե՛ւս անասնագոյնք քան զանասունս եղեն ... Զիա՞րդ ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՈՒՆ — (ասնոյ, ոց.) NBH 1 0314 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c ա.գ. Տ. ԲԱՆԱԿԱՆ. (որում հակակայի Անասուն, անբան.) *Հոգի եւ մարմին, եւ անասուն եւ ասուն: Անասնոցս, ասնոց, առաքինեացս, վատթարացս: Բաղկացեալ յասնոյ եւ յանասնոյ. Փիլ.: *Զասունս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՐԱՍՏ — (ու, ուց.) NBH 1 0584 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c գ. ὐποζύγιον, ὅνος, κτῆνος jumentum, subjugum, asinus Անասուն, որ կրէ ʼի վերայ իւր զհեծեալն կամ զբեռն. որպէս ձի. ջորի. եւ մանաւանդ Էշ. ... *Տալ կերակուր գրաստու …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՃԱՐ — (ի, աց.) NBH 2 0590 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 14c գ. θρέμμα, κτῆνος alumnus, pecus, jumentum. Նախիր. անգեայ. արջառ. եզն, եւ կով. եւ լայնաբար՝ ամենայն անասուն. պախրէ, պախրիք. սըղըր, էօքիւզ, ինէկ, տավար, հայվան. եբր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑԱՆԿԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0909 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 13c գ. φιληδονία voluptatis amor. Ցանկասէրն գոլ. սէր ցանկութեան. հեշտասիրութիւն. տռփանք. *Գէջ խառնակութիւնն եւ ցանկասիրւթիւն: Անասուն վասն ցանկասիրութեան. Փիլ. ՟ժ. բան.: Նախ. դան.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՃ — (աճք.) NBH 1 0048 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 14c գ. արմատ աճելոյ, որպէս աճումն. (որպէս եւ ʼի յն. լտ. աւգս. աւկ. կամ աւճ. վէճ.) *Վարս անախտական, աճ հրեշտակական, ոչ ցաւ ախտական. Գանձրն.: Առաւել որպէս աճեցեալ մասն, կամ աչք բուսոց եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՍՆԱԿԵՆՑԱՂ — ( ) NBH 1 0111 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. Որ իբր անասուն կենցաղավարի. անասնաբարոյ. *Ստորնասէր անասնակենցաղս: Հողեղէն՝ մարմնասէր՝ անասնակենցաղ. Նար. ՟Ժ՟Ա. եւ Մծբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՍՆԻԿ — ( ) NBH 1 0112 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c գ. Անասուն փոքրիկ կամ տառապեալ՝ ստացուած աղքատի ուրուք. ... *Զիւրեանց անասնիկն առնուին ʼի նոցանէ. Ոսկ. մտթ.: *Զիա՛րդ այնպէս դիւրաւ թոյլ ետուն լուծանել զիւրեանց անասնիկն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0119 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա.գ. Որոյ չիք բան, այս ինքն բանականութիւն, եւ խօսք. անասուն. ... ἅλογος irrationalis, carens ratione etverbo *Կենդանիք՝ ոմանք բանականք, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՕՍ — (ի, ից.) NBH 1 0164 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ա. ἅλογος irrationalis, ratione et loquela carens Ոյր չիք խօսք կամ բարբառ. անբան. անասուն. եւ անշունչ. ոչ խելք՝ ոչ լեզու ունեցօղ. *Իբրեւ զանխօս անասունս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»