ԱՆԱՐԳԵԼ

ԱՆԱՐԳԵԼ
(ի, ից.) NBH 1-0114 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c ա. Չունօղ արգելս. զոր չէ մարթ արգելուլ. անխափան. ազատ. համարձակ. արձակ. ἁκώλυτος, ἅσχετος impedimenti expers, expeditus ... *Անվրէպ, բարեսէր, երագ, անարգել, բարերար: Անարգել տէրութիւն, եւ հաստատուն իրաւունք. Իմ. ՟Է. 23: ՟Գ. Մակ. ՟Զ. 19: *Ետ (գետոց) զընթացսն անարգելս. Առ որս. ՟Է: *Անարգել եւ անխափան. Ոսկ. յհ.: *Արդ է հրաժարումն՝ առ բազմագին ստացուածն անարգել պատճառ: Ծաղր արձակ եւ անարգել ունել՝ պղծութեան է նշանակ. Բրս. հց.: *Բազում բերս անարգել բազմութեամբ յորդեալ: Անարգել յարձակումն: Յորժամ խրատու անբաժ է, բերեալ լինի զօրէն իմն յորձանաց անարգելից. Փիլ.: *Անարգել լեզուաւ խօսեսցիս: Անարգել դիտմանն: Անարգել ճայթմամբ իմն. Նար.: *Չի՛ք ինչ յերկրաւորացս՝ որ ձերում անարգել տէրութեանդ ընդդէմ դառնայցէ. Եղիշ.: *Անարգել հրաման, կամ յօժարութիւն, կամ սիրտ. Անան.: Պիտ.: Նար.: Կամ ἁκόλαστος անժուժկալ. անսանձ. անզուսպ .... որ ասի ըստ յն. եւ ԱՆԽԱՌՆ. ἁκρατής intemperans *Զհիւանդագործ նիւթն, զոր չար կերակրովք յինքեանս անարգելք մթերեցին. Բրս. սղ.: *Անարգել վաւաշոտ: Անարգելն եւ ճակաճանն: Գէջք եւ անարգել պիղծք: Իբր անյագ պաճարի եւ անարգել մոլւոյ եւ պղծի: Անարգել ցանկութիւն. Փիլ.: *Քան զանասունս անարգել են յախտս: Ո՜վ չարեացն եւ անարգել ախտին. Յճխ. ՟Ը: *Անարգել տարփաւոր. Խոր. ՟Բ. 60: *Անարգել մեղկութիւն. Պիտ.: *Անարգել բարք, կամ մոլորութիւն, կամ պղծութիւնք. Յհ. կթ.: *Նահանջման անարգել ձեռացն, որ ձգտեցաւ ʼի փայտին պտուղ. Նար. խչ.: մ. ԱՆԱՐԳԵԼ. մ. Տ. ԱՆԱՐԳԵԼԱԲԱՐ

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԱՆԱՐԳԵԼ" в других словарях:

  • ԱՆԱՐԳԵԼԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0114 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 12c, 13c մ. ԱՆԱՐԳԵԼ ԱՆԱՐԳԵԼԱԲԱՐ. ἁκωλύτως expedite, libere Առանց արգելման կամ խափանաց. *Անարգել շնորհքն Աստուծոյ յամենեսեան տարածեցան. ՃՃ.: *Որչափ խնդրէ ոք յանուն քո,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԳԵՄ — (եցի.) NBH 1 0114 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c ն. Չյարգել. անպատուել. արհամարհել. յոչինչ համարել. խոտել. մերժել. ապախտ առնել. ἁτιμάζω, ἁτιμόω, ἁθετέω, ἑξουδενέω, ἁποδοκιμάζω, φαυλίζω ignomina afficio, dehonesto, despicio …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳՈՍՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0128 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ն. ԱՆԳՈՍՆԵՄ գրի եւ ԱՆԿՈՍՆԵԼ, ԱՆԳՈՒՇՆԵԼ, ԱՆԿՈՒՇԵԼ. μυστηρίζω , ἑκμυκτηρίζω, ἑξουδενέω, ἁθετέω, φαυλίζω, περιφρονέω contemno, vilipendo, praevaricor Անարգել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՈՒԶ — (ի, ից.) NBH 1 0163 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c, 13c, 14c ա. որ եւ ԱՆԽՈՅԶ. Երբեմն որպէս անխուզելի. անհետազօտելի. անբաւ. ἁνήνυτος infinitus *Ընկէց ʼի ծով՝ յապականութիւն գործոցն, եւ յանխուզ խորս անդնդոց. Փիլ. այլաբ.: Կամ որ խոյզ եւ խնդիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՁԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0365 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἁνείμενος, ἁνεώγμενος, ἅφετως , ἁπόλυτος, μαλακός եւն. solutus, dimissus, absolutus, liber, mollis եւն. (ʼի Առ Ձիգ. առձգեալ.) Լոյծ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԷՋ — (գիջոյ, ոց, կամ ջի, ջաց.) NBH 1 0550 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c ԳԷՋ որ եւ ԳԷՃ. ὐγρός humidus, humectus Խոնաւ. նա՛յ. թօնուտ. թաց, եէշ, եաշ, նէմ, լի, նէմնագ. *Ի գէջ յամպ: Զառ ʼի գիջոյն բերեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՇԿԱՀԵՄ — (եցի.) NBH 2 0437 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c ն. ἁθετέω rejicio, sperno, despcio, praevaricor, rebellor. եւս եւ ὐπερφονέω insolesco ἁτιμάζω dedignor ἑπιβουλέω insidias struo եւ այլն. Շկահել իբր շառաչմամբ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՆԱՐԳԵԼ — ( ) NBH 2 0884 Chronological Sequence: Unknown date Որ ʼի տան արգելեալ կայ. տունը կեցած՝ նստած. *Արանց եւ կանանց, եւ ամենայն չափու հասակի. մինչեւ նոցունց իսկ անարգել աղջկանց. Կիւրղ. թղթ. առ կոստանդ.: *Սահմանեալ հարկապահանջութիւն ʼի մեծամեծաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏԱԲԱՐՈՅ — (ի, ից.) NBH 1 0005 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c ա. εὑγενής , generosus, nobilis Ազատ բարոյիւք կամ բարուք. բարեբարոյ. բարեսէր. ազնուատոհմ. բանիբուն. բնութիւնը աղէկ, խօսք հասկըցօղ. *Փութայր գողանալ զազատաբարոյ միտս նորա. Շ. մտթ.: *Որ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՐՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c ն. Ընդ վայր հարկանել (որպէս զանպիտան արտ աղի). յոչինչ կամ պիղծ եւ անհարազատ համարել. առ ոտն հարկանել. թշնամանել. բամբասել. անարգել. անգոսնել. ἑξουδενέω …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»