ԱՆԱՐԺԱՆ

ԱՆԱՐԺԱՆ
(ի, ից, եւ աց.) NBH 1-0115 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἁνάξιος indignus Որ ոչն է համարեալ արժանի իմիք բարւոյ. ... *Երանի՛ որ ոչ ծառայեաց անարժանի իւրում. Սիր. ԻԵ. 21: *Անարժանօքն գործէին զօրութիւն՝ շնորհքն. Ոսկ. եբր.: *Արժանիքն իցեն նորա որդիք, եւ ոչ անարժանքն. Ագաթ.: *Յորոց եւ իմ անարժանիս եղեալ ʼի կարգ եպիսկոպոսութեան. Կորիւն.: *Անարժանիւ ոմամբ սուտանուն քահանայիւ. Խոր.: *Անարժանս կարծեցեալ զանձինս գիւտի երկնաւոր գանձուցն. Փարպ.: *Անարժան նորա բարերարութեանն լինելով. Պիտ.: *Անարժանիս իմոյ անձին: Ո՛վ անարժանդ ʼի փրկութեանց: Զանարժանս կենաց. Նար.: *Յարժանաւորս եւ յանարժանս տարածանի. Լմբ.: *Զի եւ անարժանաց տայցեմք: Լինիցին ʼի հեռ եւ ʼի նախանձ յանարժանացն. ՃՃ.: ԱՆԱՐԺԱՆ. Որ չէր արժան. անարդար. անիրաւ. անօրէն. ... իբր ἁπάξιος indignus, ἅδικος injustus, iniquus եւն. *Ապրել յանօրէն յանարժան ձեռացն Նիկանովրայ. ՟Բ. Մակ. ՟Ը. 14: *Անարժան վարկանիմ. Առ որս. ՟Ա: *Լի ամենայն անարժան յանդգնութեամբ. Պիտ.: *Մի՛ անարժան հարկօք նեղել քան զչափն. Բուզ. ՟Դ. 4: *Տենչայր ապրիլ յանարժանիցն. Խոր. հռիփս: Կամ անվայել. անպատեհ. անտեղի. անպատշաճ. անշնորհք. ... μὶ καθήκον non conveniens, ἅτοπος absurdus *Գործել զանարժանս: Տեսեալ զանարժանս ոչ առնէ անտես. Հռ. ՟Ա. 28: Յոբ. ՟Ժ՟Ա. 11: *Անարժան ողջակիզի. Պիտ.: *Անարժան իւր դնէ զընդ նոսա կործանիլն. Լմբ. սղ.: *Անարժան է այնքան երանութեանն՝ յանարգսն եւ ʼի փոքունս իջանել. Նիւս. բն.: *Այնպիսւոյ առն որդի էր, որ կարի իսկ անարժան էր նմա. Ոսկ. մտթ.: *Ըստ անարժան անմտութեան եւ ո՛չ պատասխանի առնելոյ արժանի են. Եզնիկ.: *Անարժան ուսմունք, կամ հարուածք. Եղիշ. ՟Բ: *Անարժան գործք, կարգ, բանք: Ոչ զոք հարցանէր ʼի մարդկանէ զարժանն եւ զանարժանն. Փարպ.: *Անարժանս իմն համարեալ բանի պատմութեան. Յհ. կթ.: Կամ անսուրբ. պիղծ. չար. վատթար. չարաչար. ἁνόσιος impurus, nefarius ... *Թարգմանի սոդոմ՝ կուրութիւն կամ ամլութիւն. քանզի կոյր է եւ ամուլ յառաքինութենէ ամենայն անարժան. Փիլ. լին.: *Յանարժան պղծութենէն. Ագաթ.: *Զանարժան խառնիցն: Անարժան լուրս (զշնութենէն). Պիտ.: *Վասն անարժան պատարագաց. Մանդ. ՟Ա: *Մեռանի յիւրոցն ընկերաց անարժան մահուամբ. Փարպ.: ԱՆԱՐԺԱՆ. Անպարտ. անպարտական. *Անարժանն անիծից՝ վասն մեր զանիծից մահ մեռաւ. Լմբ. սղ.: մ. ԱՆԱՐԺԱՆ. մ. իբր անարժանաբար. ըստ ոչ արժանեաց. ոչ իրաւամբք. ... *Անարժան գոռոզացեալ (այս ինքն իշխօղ). Փարպ.: *Անարժան մեծարեալ. Լմբ. սղ.: *Որք անարժան հաղորդին: Ոչ միայն անարժանս չվայելեցին յայնս, այլ եւ կարի իսկ յիրաւի. Ոսկ. յհ. եւ Մտթ.: Կամ իբրեւ զանարժա՛ն եւ զանօրէն. անարգանօք. *Անարժան կորակոր յանձանց ʼի բաց մերժէին. ՟Բ. Մակ. ՟Թ. 1:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՆԱՐԺԱՆ" в других словарях:

  • ԱՆԱՐԺԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0116 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 14c գ. ἁνάξιον, ἁπαξία indignitas Անարժան գտանիլն. անարժանաւորութիւն. ոչն արժանի լինել կամ երեւիլ. եւ յետնութիւն. ցածութիւն. նուաստութիւն. ... *Որ զանց արարեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉԱՆԱՐԴԱԳՈՒՐԴ — (դւոյ կամ դոյ.) NBH 2 0562 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 13c ա. ՉԱՆԱՐԴԱԳՈՒՐԴ եւ ՉԱՆԱՐԴԻ, կամ ՉԱՆՈՐԴԻ. Բառ անյայտ. որպէս Վատթար. անյագ ի չարիս. կամ Սինլքոր. չնչին. անարժան, եւ այլն. ... *Չանարդագուրդ նանրալեզու հայհոյիչք առն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉԵՊԻՍԿՈՊՈՍ — ( ) NBH 2 0575 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. Անարժան կամ սուտ եպիսկոպոս. *Յամենայն քաղաքս արիանոսս չեպիսկոպոսս յղէր: Որ անուանեալք էին չեպիսկոպոսունս աղանդոյն արիանոսաց. Բուզ. ՟Դ. 5. 8: *Անընդունելի սինհոգոսին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱՊՂԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0008 Chronological Sequence: Early classical, 14c գ. Անարժան խառնակութիւն ընդ ազգականի: *Ազգապղծութիւնն՝ հանապազ պոռնկութիւն է, եւ ոչ ամուսնութիւն. Կիր. ՟ը. խորհ.: Կանոնք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0019 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c ա. Ախտացեալ մարմնով կամ հոգւով. ... *Եւ ընդ միւսոյ ախտաւորին, ʼի քղանցս տեառնըդ հպողին. Յիսուս որդի.: *Ախտաւորն ʼի տրտմութենէ յանդիմանեալ. Նեղոս.: Եւ ախտական. ախտային. կրական. ուր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԾԱՊՂԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0041 Chronological Sequence: 6c, 10c գ. Գարշ պղծութիւն. գործ աղտեղի եւ անարժան. *Աղտեղագոյն աղէտք աղծապղծութեան: Համօրէն իսկ աղծապղծութեամբ տարրացեալ ... Պարտական սպանութեան, եւ ամենայն աղծապղծութեան. Յհ. կթ.: Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՏԵՂԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0044 Chronological Sequence: 5c գ. Խօսք աղտեղի. թշնամանք. եւ բամբասանք. բան վասն անարժան գործոց. ... *Կուտեալ իշխանացն հայոց բազում աղտեղաբանութիւնս ʼի վերայ թագաւորին իւրեանց. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՏԵՂԻ — (ղւոյ, ղեաց.) NBH 1 0045 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 9c, 10c, 12c ա. ῤυπαρός sordidus Շաղախեալ կամ ներկեալ աղտովք. անմաքուր. աղտոտ, կեղտոտ. ... *Զգեցեալ էր հանդերձս աղտեղիս: Մտանիցէ անդր եւ աղքատ ոք ʼի հանդերձս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0072 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c գ. γάμος nuptiae matrimonium, conjugium Պսակ. օրինաւոր լծակցութիւն ընդ այր եւ ընդ կին ʼի մի մարմին՝ անմեկնելի մինչ ʼի մահ. կարգուիլը. ... *Վասն ամուսնութեան, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՕԹԱԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0078 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա.գ. αἱσχρός, τό αἱσχρόν turpis, deformis, inhonestus, probrosus Որ ինչ բերէ զամօթ. ամաչելի. արժանի ամաչելոյ, անվայել. անարժան. յոռի. զազիր. տգեղ. անպարկեշտ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»