ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ
(ի, ից.) NBH 2-0019 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. καθολικός, οἱκουμενικός universus, universalis, generalis. Որ ինչ հայի առ աշխարհ համօրէն. հասարակաց. ընդհանրական. տիեզերական. *Համաշխարհական ջրհեղեղ, կամ նաւաբերկութիւն, կորուստ, բարկութիւն, նեղութիւն, տագնապ. Շ. մտթ.: Ոսկ. ի պետր. եւ Ոսկ. յեղիա.: Յճխ. ՟Ը: Ագաթ.: Իգն.: *Ի համաշխարհական աւուրն յարութեան. Կաղանկտ.: *Ի համաշխարհական յարութեան: Ի սկզբան լինելութեան ʼի համաշխարհական գոյացութեան: Համաշխարհական եւ տիեզերական հաւատք: Համաշխարհական ուրախութիւնն եկեղեցւոյ (առ քրիստոսիւ): Համաշխարհական կոչմամբ. Խոսր.: Սեբեր. ՟Է: Յհ. իմ. եկեղ.: *Կղոդիոս ... առ սովաւ եղեւ սովն համաշխարհական. Շիր. քրոն.: *Տե՛ս եւ զնորա զհամաշխարհական շրջագայութիւնն. Պրոկղ. ի ղկ.: *Համաշխարհական հնչէ փողն. Ոսկիփոր.: *Ոչ զմասնաւոր ինչ, այլ զհամաշխարհականն եւ զյայտնին ամենեցուն: Համաշխարհական ընթացից է քննօղ, եւ ոչ մասնաւոր ճանապարհի կուսանաց. Սարգ. յկ. ՟Ժ՟Ա: Լմբ. ժղ. ՟Դ. 10: *Ընդ համաշխարհականս հնչեցեալ բնակիչս աշխարհի. Պիտ.: *Դարձեալ ʼի համաշխարհականաց բարբառի ʼի բուն գլխաւոր արարածոցն: Յաւելի զերկիր, զերկին, զաստեղս, այլ նոքա թերեւս համաշխարհականք. տեսցուք զսեպհականսն: Զի եթէ զերկիրս ես արարի, յայտ է եթէ ʼի համաշխարհական աստուած եմ. Ոսկ. ես.: ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ. χωρικός regions πάνδημος publicus, vulgaris եւն. Գաւառական. ազգային. քաղաքական. հանդիսական. աշխարհաժողով՝ իբր բազմաժողով. եւ Ռամկական կամ հասարակ. *Առաւել հոգ ʼի մտի արկանէր զհամաշխարհականս սփոփելով. Կորիւն.: *Զհամաշխարհականդ խորտակումն (ʼի շարժման դըւնայ) գիտացի. Վրք. հց. ՟Զ: *Համաշխարհական եկեղեցւոյն անտիոքացւոց, կամ որ ʼի նիկոմիդիա. Ճ. ՟Ա.: *Բանն համաշխարհական՝ որ կայ ʼի լեզուս շինակեաց արանց (իբրեւ առած). Տօնակ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ" в других словарях:

  • ԱՇԽԱՐՀԱԳԻՐ — (գրի, րաւ.) NBH 1 0260 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c գ. ἁπογραφή descriptio, λαογραφία vulgi descriptio կամ բայիւ ἁπογράφω, ομαι describo, or Գրութիւն եւ Գրուած համաշխարհական ʼի դիւան արքունի. քննութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱԳՈՒՄԱՐ — ( ) NBH 1 0261 Chronological Sequence: 6c, 10c, 13c Գումարեալ ʼի լրութենէ աշխարհի կամ գաւառի. համաշխարհական. *Ի մէջ տիեզերական աշխարհագումար քում հրապարակին. Մարաթ.: *Աշխարհագումար տօն, կամ ամբոխ, կամ ժողովք. Պիտ.: Մեսր. երէց.: Հ. կիլիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱԺՈՂՈՎ — ( ) NBH 1 0261 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c ա. Ժողովեալ յամենայն աշխարհէ, կամ ʼի տեղեաց տեղեաց. համաշխարհական. տիեզերաժողով. աշխարհագումար. յոգնախումբ. հանդիսական. *Յաշխարհաժողով ատեանն բոլոր տիեզերաց. Յհ. իմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱԺՈՂՈՎՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0261 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 13c ԱՇԽԱՐՀԱԺՈՂՈՎՈՒԹԻՒՆ ԱՇԽԱՐՀԱԺՈՂՈՎՈՒՐԴ. Ժողով համաշխարհական. բազմութիւն աշխարհին. *Այլեւ ʼի յաշխարհաժողովութենէն անդր եթէ ոք հասանիցէ. Երզն. քեր.: (որ առ Մագիստր. գրի, ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱԺՈՂՈՎՈՒՐԴՔ — ( ) NBH 1 0261 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 13c ԱՇԽԱՐՀԱԺՈՂՈՎՈՒԹԻՒՆ ԱՇԽԱՐՀԱԺՈՂՈՎՈՒՐԴՔ. Ժողով համաշխարհական. բազմութիւն աշխարհին. *Այլեւ ʼի յաշխարհաժողովութենէն անդր եթէ ոք հասանիցէ. Երզն. քեր.: (որ առ Մագիստր. գրի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱԽՈՐՀ — ( ) NBH 1 0261 Chronological Sequence: Early classical ա. Եղեալն համաշխարհական խորհրդով. *Ամենեցուն միաբանութեամբ եպիսկոպոսացն եւ թագաւորին եւ աշխարհախորհ ձուլիւք հաւանութեամբ ʼի միասին արձակեցան եւ գնացին. Բուզ. ՟Դ. 4 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0262 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. οἱκουμενικός totius mundi, orbis Տիեզերական. եւ համաշխարհական. որ ինչ հայի առ համօրէն աշխարհ. որպէս եւ առ աշխարհ կամ ազգ մի ողջոյն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱՏԵՍ — ( ) NBH 1 0264 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 9c, 10c, 14c ա. δημοσιακός publicus եւ բայիւ δημοσιεύω publico Տեսուչ եւ դարմանիչ աշխարհի. *Աշխարհատես խնամակալութիւն. Բուզ. ՟Դ. 2: ա. ԱՇԽԱՐՀԱՏԵՍ. ա. Տեսանելի առաջի ամենայն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀՕՐԷՆ — ( ) NBH 1 0264 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c մ.ա. βιτικῶς ad vitae rationem եւ ad normam populi, vulgariter Ըստ կարգի աշխարհիս, կենցաղոյս, աշխարհականաց. կենցաղական եւ քաղաքական. ... *Ի զգեստս մի՛ աշխարհօրէն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՐԾԱՆՈՒՄՆ — (նման.) NBH 1 1120 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c գ. καταστροφή subversio, eversio πτῶμα, πτῶσις casus, ruina. Կործանիլն. անկումն. գլորումն. տապալումն. քակտումն. եղծումն. կորուստ. *Եհան ʼի միջոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»