ՀԱՆԴԵՐՁ

ՀԱՆԴԵՐՁ
I. (ի, ից.) NBH 2-0041 Chronological Sequence: Early classical գ. (ʼի համ՝ դարձ, շուրջ պատօղ զմարմինն.) ἰμάτιον, περίβλημα , ἕνδυμα, ἑσθής, χιτών vestis, vestimentum, amictus եւն. Զգեստ. պատմուճան. ագանելի. արկանելի. ծածկոյթ. եւ Ձորձ, եւ կապերտ. հագուստ, լաթ, եւ քուրջ, շոր. ... *Տացէ ինձ հաց ուտելոյ, եւ հանդերձ զգենլոյ: Առ զհոտ հանդերձից նորա: Ննջեսցէ հանդերձիւն իւրով: Անկեալ ʼի փառացն հանդերձէ: Ի հանդերձս ոսկեհուռս: Ծածկէին զնա հանդերձիւք, եւ ոչ ջեռնոյր: Զսեղանն ոսկի ծածկեսցեն հանդերձիւ կապուտակաւ: Իբրեւ զհանդերձս ապարահից. եւ այլն: ՀԱՆԴԵՐՁ (համայն տարազ.) παραπομπή, παράστασις, παράθεσις apparatus, ambitio magna. Հանդերձանք. սպաս. զարդ. ... *Մեծաւ չուով, անչափ հանդերձիւ: Զկահ եւ զհանդերձս: Զհանդերձս պատրաստութեան զօրաց բազմաց: Ի հանդերձ մեքենայից նետիցն: Արրձակեաց մեծաւ հանդերձաւ (իբր հանդերձանաւ): Առատապէս հանդերձս առնել ʼի պէտս ճանապարհին: Որ ինչ պիտի յուրախութեան հանդերձ. ՟Ա. Մակ. ՟Թ. 37: ՟Ժ՟Ե. 32: ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 27: ՟Ժ՟Դ. 12: ՟Գ. Մակ. ՟Ե. 12: ՟Ի. 21: II. ՀԱՆԴԵՐՁ 2 (-) NBH 2-0041 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c նխ. գծ. խնդ. (իբր համայն դարձիւ, կաց եւ փոխանակաւ.) ὀμοῦ, ἄμα, σύν simul, una, cum. Ի միասին: զոյգ ընդ. ընդ. մէկ տեղ, հետը. ... *Նստարո՛ւք դուք այդր հանդերձ իշովդ: Զիսրայէլ քեւ հանդերձ: Հանդերձ մարեմաւ մարբն իւրով, եւ այլն: Կամ *Եղբարբքն հանդերձ: Անհամար զօրօք հանդերձ: Եդովմայեցւովքն հանդերձ: Աշակերտօքն հանդերձ. եւե այլն: *Հանդերձ այսու ամենայնիւ. Իգն.: *Հանդերձ որք (այսինքն նոքօք՝ որք) բոլորովին են անշունչք եւ անշարժք. Խոր. վրդվռ.: Երբեմն գտանի եւ խնդ. սեռ. կամ տր. *Հանդերձ այսոցիկ՝ եւ այլոց զկնի եկց ... բայց ես հանդերձ ձեօք տագնապեցայց ասել. Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Բ: *Հանդերձ առանձինն մտից եւ ռոճկաց: Հանդերձ ամենայն ստացուածոց վնասուց: Հանդերձ տասնեակ թուոյ առաքելական գնդին. Խոր. ՟Բ. 21: Պիտ.: Սարգ.: *Ցնծայ ադամ հանդերձ եւայի, քանզի բարձան անէծքն որ յերկրի. Գանձ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ՀԱՆԴԵՐՁ" в других словарях:

  • ԱՄՂԱՆ — (ի.) NBH 1 0071 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 18c գ. Զգեստ. հանդերձ. պատմուճան. վերարկու. եբր. ատտէրէթ. στολή stola կամ toga *Տեսի յաւարին ամղան մի նկարէն. Յես. ՟Է. 21. ուր Եղիշ. բացատրէ՝ ասրեղէն հանդերձ: ( Ստեփ. լեհ. ընթեռնու՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՄՈՒԿ — (կաւ, աց) NBH 1 0369 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 14c գ. ԱՐՄՈՒԿ կամ ԱՐՄՈՒԿՆ, ἁγκών cubitus, flexus brachii գրի եւ իբր ռմկ. ԱՐՄՈՒՆԿ. Յօգուած բազկի. եւ որ ինչ նման է նմին. ... (իսկ ա՛րմօս, ըստ յն. է յոդուած,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՄՈՒԿՆ — (մկան, կամբ մկունք, կանց) NBH 1 0369 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 14c գ. ԱՐՄՈՒԿ կամ ԱՐՄՈՒԿՆ, գրի եւ իբր ռմկ. ԱՐՄՈՒՆԿ. Յօգուած բազկի. եւ որ ինչ նման է նմին. *Բազուկ իմ յարմկանէ իմմէ խորտակեսցի: Ի ներքոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱՅԱՐ — (ի, ից կամ աց, օք.) NBH 2 0268 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 10c, 13c ա.մ. Ի մի յարեալ. շարայարեալ. շարակցեալ. շարունակեալ. միաբան, եւ անընդմէջ. *Լերինք բարձունք, որ մօտեալ լինի ʼի միմեանս խորաձօք, ʼի հեռաստանէ միայարք երեւին. Շիր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՒ — (նուոյ, ով կամ աւ, նուք, նուոց, կամ նուանք, աց.) NBH 2 0447 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c գ. (լծ. յն. լտ. նիյօս, նուռուս ). νύος, ἑννύος nurus νύμφη sponsa, filii uxor. Հարսն տան. կին որդւոյ տանուտեառն. զի հարսն նու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ἑλεύθερος , liber, εὑγενής , nobilis, generosus. Նոյն եւ պրսկ. տճկ. ազատ, էզատ, ազատէ Անկախ զայլմէ, որպէս որ չէ ընդ այլով իբրեւ ծառայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԲՆ — (բին, բամբ.) NBH 1 0006 Chronological Sequence: Early classical, 12c գ. δίασμα , licium Ծոպ՝ որ լինի սկիզբն կտաւոյ ոստայնանկաց. մասն կտաւոյն կից ընդ ծոպս. ռմկ. եւս ազբ, ասպ. սաչագ: Ասի ռմկ. եւ ըստ ոմանց՝ նաեւ զսանտրաձեւ հիւսից՝ ընդ որ անցանեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱՏՈՀՄ — (ի, իւ, կամ աւ, աց, ից, օք կամ ովք.) NBH 1 0008 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 12c գ. φυλή , tribus, συγγένεια , cognatio Առանձին տոհմ ազգի. զարմ, ցեղ. սօյ, սինսիլէ *Զազգատո՞հմն իմ խնդրես, թէ վարձուոր: Եղեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԾԵՆԱԿԱՃ — ( ) NBH 1 0090 Chronological Sequence: 6c գ. Հանդերձ յայծենւոյ կամ այծեայ կամ թաղեայ. Տե՛ս ԿԱՅՃ, եւ ԿԱՃ. *Այսպիսի ինչ կամ այնպիսի հանդերձ կայճն, եւ այծենակաճն. Անյաղթ պորփ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»