ԱՆԳԻՏԵԼԻ

ԱՆԳԻՏԵԼԻ
(լւոյ, լեաց.) NBH 1-0126 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c, 14c ա. ἅγνωστος, ἁγνοούμενος ignotus, quod ignoramis Որ չէ գիտելի. անծանօթ. ոչ ծանուցեալ. անյայտ. անիմանալի. անհաս. չգիտցուած, խելք չհասնելու. ... *Յաստուածայինս ասի, *Աստուածայինն անգիտելի է ըստ ինքեան. Սահմ. ՟Ա: *Անգիտելի է Աստուած, ո՛չ վասն զանազան մտածութեանց անգիտացեալ մեզ, այլ միեղէն իմն անըմբռնելւոյ գիտութեան. Մաքս. ʼի Դիոն.: *Անգիտելիք են ʼի մարդկանէ, կամ մարդկան մտաց. Շ. բարձր.: *Միշտ ʼի գիտութիւն նորա վայելէ, եւ հանապազ անգիտելի զնա հաւատայ. Լմբ. սղ.: *Բազում ինչ յառ ʼի մէնջ անգիտելեացն՝ ունին պատճառս աստուածավայելուչս. Դիոն. եկեղ.: Եւ յայլ իրս. *Զի թէ հրեշտակք անգիտելի են մեզ, ո՛րչափ եւս առաւել Աստուած. Մաքս. ʼի Դիոն.: *Անյայտ է օրն, եւ անգիտելի ժամն. Սարգ. յկ. ՟Ժ: *Յանգիտելի տեղւոյ գայցէ. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 4: *Կամեցաւ եւ այլոց յայտնել զհաւատսն Աբրահամու, զի ʼի մարդկանէ անգիտելի էր. ՃՃ.: *Անգիտելի էր մեզ գիրն, եւ գրողն. Շ. թղթ.: մ. մ. Առանց գիտելոյ (մեր). *Որպէս եւ կապեցաւ անգիտելի ʼի մէնջ. Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Բ: ԱՆԳԻՏԵԼԻ. Որ ինչ չանկանի ընդ գիտութեամբ. զորմէ չիք գիտութիւն. *Թէպէտեւ տամք զէն ʼի հոմանուանցն գոլ, այլ ոչ եթէ այսուիկ ինչ անգիտելի է: Եթէ ընդ սահմանաւ եւ ընդ ստորագրութեամբ արկանեմք, յայտ է թէ ո՛չ է էն անգիտելի. Սահմ. ՟Ա: ԱՆԳԻՏԵԼԻ. Ոչ գիտելի առն. կոյս անփորձ յառնէ. *Որպէս զսեղան յանգործ քարանց, եւ զմայրն՝ նոր եւ անգիտելի առն ընտրեաց. Բրսղ. մրկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԱՆԳԻՏԵԼԻ" в других словарях:

  • ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԵԼԻ — (լւոյ.) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ա. որ գրի եւ ԱՆԲԱՒԱՆԴԱԿԵԼԻ. ἅπειρος, ἅπλετος infinitus, immensus Զոր ոչ լինի բովանդակել՝ պարագրել կամ լնուլ. անբաւ. անեզրական. անչափ. անսահման. անհուն, եւ անհաս. անճառ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԻՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0126 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c մ. Առանց գիտելոյ իւր կամ այլոց. յանգէտս. ... *Անգիտաբար եւ ակամայ մեղուցելոց. Փիլ. լին.: *Ի մէջ պատերազմի մարտկացն անգիտաբար մեռեալ: Անգիտաբար իմն թաղեալ ʼի հովուաց. Յհ. կթ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳԻՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0126 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 12c, 13c գ. ἅγνοια, ἁγνόημα ignorantia Պակասութիւն գիտութեան. չգիտելն. անգիտանալն. անհմտութիւն. տգիտութիւն. եւ մեղք տգիտութեան. ... *Ածէիր ʼի վերայ մեր անգիտութիւն: Քաւեսցէ վասն անգիտութեանն՝ զոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԻՄԱՆԱԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0154 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c, 12c ա. ἁνόητος qui intelligi non potest, intelligibilis, ἁπερινόητος qui mente comprehendi nequit, incomprehensibilis ԶԱստուծոյ ասի որպէս անպարիմանալի, անբովանդակելի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼՐՈՒԹԻՒՆ — I. ( ) NBH 1 0158 Chronological Sequence: 5c, 6c գ. Անլիր գոլն. անյագութիւն. լցուիլ կշտանալ չգիտնալն. ... ἁπληστία *Զանյագութեան եւ զանլրութեան զհետ երթան հիւանդութիւնք. Փիլ. լիւս.: *Յաղագս իշխանասիրութեան զամենեսեան կլանել (Կռոնոսի) անլրութեամբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0165 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 11c ա. Իբր անճանաչելի. անծանօթ. անյայտ. անգիտելի. անիմանալի. ... *Անծան է օրն եւ ժամն դատողական. Զքր. կթ. Մտթ.: *Զանծան՝ իմանալեացն, եւ զանգիտելին բոլոր սեռի բանականաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾԱՆՕԹ — (ի, ից.) NBH 1 0165 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἁγνοῶν ignorans Ոչ ճանաչօղ. չեւեւս ծանօթ. անգէտ. անտեղեակ. չճանչցօղ: Ուստի ԱՆԾԱՆՕԹ ԼԻՆԵԼ, անգիտանալ. ἁγνοέω ignoro *Սամուէլ նախ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԾԱՆՕԹԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0166 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 12c, 13c, 14c չ. Անծանօթ մնալ կամ ձեւանալ. անգիտելի լինել, եւ օտարանալ. ... *Անծանօթանալոյն եւ դժուարալուր լուտանացն բան. Պիտ.: *Անծանօթացան ʼի բարեկամաց. Ոսկիփոր.: *Միթէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՄՏԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0186 Chronological Sequence: 12c, 14c չ. Անհմուտ գտանիլ. յետնիլ ʼի հմտութենէ. ... *Յամենայնէ անհմտանալ ոչ է պարտ. բայց սակայն զպիտանիսն ժողովել յինքեան. Ոսկիփոր.: Եւ անգիտելի մնալ. ծածկիլ իբրեւ ʼի խորհրդեան. *Ի հրեշտակաց անհմտացեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄՈԼԱՐ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0204 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. որ եւ ԱՆՄՈԼՈՐ. ἁπλανής non erraticus, inerrans Որ չէ մոլար. ոչ մոլորեալ. անսխալ. անխոտոր. ուղիղ. ողջամիտ. ... *Հօտ անմոլար. Շար.: *Վերատեսուչք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»