ԱՆԳԻՒՏ

ԱՆԳԻՒՏ
(-) NBH 1-0127 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c ա. Որ ոչն գտանի, կամ չէ գտեալ, եւ անգտանելի. անդարմանելի. անհնարին. ... *Զթագաւորազին զմեծութիւն հաւատոցն անգիւտ յԻսրայէլի ասէ. Կորիւն.: *Զձեր անձինսդ անգիւտ արարեալ էիք ʼի կորստեանն. Բուզ. ՟Գ. 14: *Յանգիւտ կորուստն յուղարկի. Եղիշ. ՟Բ: *Կորնչել զանգիւտ կորուստն. Փարպ.: ԱՆԳԻՒՏ. Դժուարագիւտ. մեծագին. անգին. ազնիւ յոյժ յոյժ. աննման. ... *Մարգարիտ անգիւտ. Զէնոբ: *Անգիւտ բարի, կամ բարիք. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Է: Շ. եդես.: *Ոչ հասին յամս ժամանակաց մերոց ʼի բարի եւ յանգիւտ. ՃՃ.: Եւ ուր ոչ գտանի օգուտ ինչ. անպիտան. փուճ. *Անգիւտ աշխատութիւն՝ սուտ վարդապետութիւն. Ագաթ.: ՅԱՆԳԻՒՏ. իբր ʼի վայր անգտանելի, կամ ʼի կորուստ անգիւտ. *Զի մի՛ յանգիւտ մոլորեսցին. Յիսուս որդի.: ՅԱՆԳԻՒՏՍ. իբր յոչ գտանիլն. առ ʼի չգոյէ. *Պասքեալ ʼի ծարաւոյ յանգիւտս ջրոյ՝ կայր յաղօթս (Սամփսոն). Ոսկ. հերոդ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԱՆԳԻՒՏ" в других словарях:

  • ԱՂԱՒԱՂԵՄ — (եցի.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. Այլայլել, աղարտել, եւ աւերել, տկարացուցանել. անպիտան կամ խոտան կացուցանել. ապականել. եղծանել. խանգարել. անշքացուցանել. աւրել, փճացնել. ... *Եկն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0129 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ԱՆԳՏԱԿԱՆ ԱՆԳՏԱՆԵԼԻ. Տ. ԱՆԳԻՒՏ. *Ոսկի շարս անգտական. Նար. ԻԲ: *Անգտանելի հետք: Արուեստք անգտանելիք. Նար. ՟Գ. ԺԶ: *Թէպէտեւ դժուարագիւտ է, այլ ոչ ամենեւին անգտանելի. քանզի անգտանելոյն ազգակից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳՏԱՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց) NBH 1 0129 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ԱՆԳՏԱԿԱՆ ԱՆԳՏԱՆԵԼԻ. Տ. ԱՆԳԻՒՏ. *Ոսկի շարս անգտական. Նար. ԻԲ: *Անգտանելի հետք: Արուեստք անգտանելիք. Նար. ՟Գ. ԺԶ: *Թէպէտեւ դժուարագիւտ է, այլ ոչ ամենեւին անգտանելի. քանզի անգտանելոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՂԱԿԱՆ — (ի.) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 12c Տ. ԱՆԵՂ՝ ըստ ա նշ. *Բանն անեղական. Շար.: *Յանեղականէն լուսոյ լուսաւորեալք: Առ անեղական բնութիւնն Աստուծոյ. Շ. հրեշտ. եւ Շ. ամենայն չար.: Իբր ոչ ծնեալ ըստ հասարակ կերպի, կամ աննման եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԵՏԱԶՕՏԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0185 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ἁνεξιχνίαστος, ἁνεπίβατος ipervestigabilis, impervius, inaccessus Այն՝ զորոյ զհետս ոչ լինի խնդրել եւ գտանյլ. անզնին. անքնին. *Անհետազօտելի իմաստութիւն Արարչին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅԱՅՏՆԵԼԻ — ( ) NBH 1 0206 Chronological Sequence: 10c ա. Որ ոչ գայ ʼի յայտ. անգիւտ. *Անյայտնելի կորուստ. Նար. ՟Ի՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՔՈՅԹ — (քութի, ից.) NBH 1 0255 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ա. εὕδιος, ἁκύμαντος, γαλήνιος tranquillus, fluctibus non agitatus, sedatus (լծ. հյ. հանգիստ. անգայթ. անսայթաք. անխութ յն. ագի՛մադօս. եւ պրս. ասուտէ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏՈՒՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0382 Chronological Sequence: 6c, 13c գ. ԱՐՏՈՒՆՈՒԹԻՒՆ որ եւ գրի ԱՐՏՕՆՈՒԹԻՒՆ. Նիւթական թարգմանութիւն յն. ձանյնիս ἑξοχή կամ ὐπεροχή որ եւ ԳԵՐՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ. eminentia, excellentia. Նախապատուութիւն. յառաջամասնութիւն. առաւելութիւն. վսեմութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾՈՒԼԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 1027 Chronological Sequence: Unknown date Տ. Ծուլապէս. *Սպանօղն անյայտ իցէ, եւ ոչ ծուլաբարն խնդրելով՝ անգիւտ լինիցի. Պղատ. օրին. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՐՆՉԻՄ — (րեայ, րի՛ր. րուսեալ.) NBH 1 1120 Chronological Sequence: Unknown date, 7c ձ. ἁπόλλυμαι pereo, intereo. Պակասիլ յանկարծ ʼի միջոյ. ʼի բաց գնալ. անհետ լինել. անյայտ եւ անգիւտ մնալ. ջնջիլ. ապականիլ. սատակիլ. եղծանիլ. աւերիլ. կորսըւիլ, փճանալ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»