ՀԱՐԹ

ՀԱՐԹ
(ի, ից.) NBH 2-0060 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. λεῖος planus ὀμαλός aequalis. Արդակ. յարդարուն. դիւր. ողորկ. տափարակ. դաշտաձեւ. ուղիղ. հաւասար, անստգիւտ. պարզ. դուրան, կոկ, շիտակ. ... *Եղիցին առապարքն ʼի հարթ ճանապարհս. Ղկ. ՟Գ. 5: *Հարթ ճանապարհ եղեն դիւրագնալի. Շ. մտթ.: *Թէպէտեւ բազմամանուածոյ (ճանապարհն), սակայն հարթ եւ հորդ. Ոսկ. գծ.: *Ճանապարհակից լինէր, առաջի նորա հարթ առնէր. Ճ. ՟Գ.: *Եղջերու ʼի հարթոջ ոչ կարէ հարկանել. Մխ. առակ. ՟Ճ՟Թ: *Հարթ յարմարութիւն սիրոյ. Յհ. կթ.: *Ի մարդկայնոցս ոչինչ հաստատուն եւ ոչ հարթ: Ունելով հարթ իմն յաստուծոյ (կամ առ աստուծոյ) ամենեւին, որ թուի մեզ անհարթ. Ածաբ. աղք.: *Հարթ եւ հաւասար: Հարթ եւ կազմ. Շ. բարձր.: Սարգ. ՟ա. պետր. ՟Ա: *Հարթ եւ ուղիղ հասակաւ, վայելուչ եւ պայծառ երեսօք. Արծր. ՟Ե. 11: *Գոդեալ գմբեթաձեւ են երկինք, եւ ոչ իբր զհարթ ինչ ձեղուն. Ոսկ. ես.: *Խոնարհութիւն սրտի, եւ առողջութիւն հաւատոց, եւ ʼի սգաւորութիւն հարթ Բրս. ճգն.: *Սեղան շնորհաւոր ... հարթից եւ ինքնապատրաստից կերակրոց. Բրս. պհ.: *Որդին միածին, որդի հարթ, որդի անօրինակ. Թէոփիլ. ծն.: *Ձայն հարթ եւ ծանօթ. Պրպմ.: *Լինի հարթ եւ բութ ձայն. (իբր վայրիջեալ, կամ թաւ). Երզն. քեր.: նխ. ՀԱՐԹ. նխ. ἵσος ὀμαλός aequalis Հաւասար. նման. զերթ. *Իջին հարթ եղեն գետնոյʼʼ. յն. նստան ʼի գետին. Ողբ. ՟Բ. 10: *Ընդ ռնգունսն հոսեալ, հնչէր հարթ երկրի: Որ եւ մկան հարթ եւ ճագարի եւ այլն. Մագ. ՟Կ՟Թ. ՟Հ՟Բ: ՀԱՐԹ. մ. Հաւասարապէս. միօրինակ. ուղղապէս. ուղի՛ղ. *Հարթ հաւասար ամենեցուն ծագէ զնշոյլս իւրոյ ճառագայթիցն. Նանայ.: *Ոչ երբէք հարթ ընթանայ երիվար: Ի հարթ տարածման գետնի: Դիմադրութիւնն ʼի հակառակացն հարթ պահեալ. Նար. ՟Ծ՟Դ. ՟Ձ՟Ե. ՟Ձ՟Զ: *Հարթ եւ արդար պահել զիրաւացին. Մխ. դտ.: *Միայն թէ ընդ նմա յուխտ խաղաղութեան միաբան հարթ հաւասար դարձցի. Յհ. կթ.: *Անձնասիրութիւնն լինի արգել հարթ իմանալոյ զիրաւունս. Ոսկ. մ. ՟Բ. 11: Տ. ՀԱՐԹՀԱՒԱՍԱՐՈՒԹԻՒՆ

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ՀԱՐԹ" в других словарях:

  • ՀԱՐԹՀԱՒԱՍԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0061 Chronological Sequence: 10c ՀԱՐԹ ՀԱՒԱՍԱՐՈՒԹԻՒՆ. (Երկու բառ՝ քան բարդ.) Ամենայնիւ հաւասարութիւն, կամ զիջումն. միաձայնութիւն. միաբանութիւն. *Զհարթ հաւասարութիւն եւ զհնազանդութիւն ցուցանէին: Այր համեստ եւ հարթ հաւասարութեամբ ʼի բոլոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԴԱՐ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0346 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c ա. δίκαιος justus, aequus (ʼի բառէս արդ. արդակ. հարթ. եւ այլն. իբր արարօղ կամ արարեալ հարթ եւ յարդարուն օրինակաւ.) Զանձանց ասի որպէս իրաւարար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՇՏԱՁԵՒ — ( ) NBH 1 0595 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c ա.մ. Ունօղ զձեւ դաշտի. հարթ. եւ Հարթայատակ. դաշտի նման. ... *Հովիտ դաշտաձեւ. Խոր. ՟Ա. 15: Արծր. ՟Բ. 5: *Ամենայն երկիր հարթ հաւասար դաշտաձեւ յատակեցաւ. Ագաթ.: *Դաշտաձեւս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՐ — (ի, ից, ի դիւրի, րոջ.) NBH 1 0629 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա.գ. εὑθύς, εὑθύ planus, planum գրի եւ ԴՈՅՐ. (ռմկ. դո՛ւր, դո՛ւրան ). Հարթ. եւ Հարթավայրք. ... *Տայցեմք ընդ նոսա պատերազմ ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Զ — I. ( ) NBH 1 0708 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Տառ բաղաձայն, եւ այն կիսաձայն ըստ բզզանաց մեղուաց՝ մանաւանդ յառաջ քան զբաղաձայնս. զորօրինակ՝ զմարդ, զնա. որ գրի եւ զընա, իբր ըզընա. զի միշտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈԿ — ( ) NBH 1 1110 Chronological Sequence: 13c ա. Հարթ եւ ողորկ. *թէպէտ բազմամանուածոյ, սակայն հարթ եւ հորդ, եւ միանգամայն կուռ եւ կոկ էր ճանապարհս. Ոսկ. գծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԴԱՐՏ — (ի, ից.) NBH 2 0039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἠσύχιος, γαληνός, ἑπεικής, πραΰς quietus, tranquillus, lenis, mitis, placidus. Համայն դարեալ դադարեալ ʼի տեղւոջն կամ սրտիւ. անդորր. անդրդուելի. խաղաղ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐԹԱՅԱՏԱԿ — ( ) NBH 2 0061 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 13c, 14c ա.մ. ՀԱՐԹԱՅԱՏԱԿ որ եւ ՀԱՐԹՅԱՏԱԿ. ἱσόπεδος solo aequalis. Հարթ յատակի, այսինքն հաւասար գետնոյ. դիւր եւ տափարակ որպէս զյատակ. հարթարդակ. հարթ հաւասար. գետնի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐԹԱՐԴԱԿ — ( ) NBH 2 0061 Chronological Sequence: 6c ա. Հարթ եւ արդակ. հարթ եւ հաւասար. հարթայատակ. *Ի հարթարդակ դաշտսն: Յախճապակեայ հարթարդակն յատակացն: Ջուր համատարած՝ հարթարդակ բնակութեամբ. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՅԾ — ( ) NBH 2 0119 Chronological Sequence: Unknown date, 11c ա. Իբր Հոծ, այսինքն խիտ. միանգամայն եւ ողորկ, հարթ. որ եւ Գայտ, այսինքն խիտ եւ դիւրագայթ. (ուստի Անհոյծ, եւ Անգայտ.) *Հոյծ խնկովք, եւ անուշահոտ ծաղկօք. Ճ. ՟Գ.: *Հոյծ հարթութեամբ: Հարթ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»