ՀԵԶՈՒԹԻՒՆ

ՀԵԶՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 2-0080 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c գ. πρᾳότης, πραΰτης, ἑπιείκια mansuetudo, lenitas, modestia. *Հեզ գոլն. անբարկացողութիւն. հանդարտութիւն. մեղմութիւն. քաղցրութիւն. համբերութիւն. զիջումն. եւ Պարկեշտութիւն. ... Տե՛ս եւ Սղ. ՟Խ՟Դ. 5: ՟Ձ՟Թ. 10: ՟Ճ՟Լ՟Ա. 1: ՟Ա. Կոր. ՟Դ. 21: ՟Բ. Կոր. ՟Ժ. 1. եւ այլն: *Հեզութիւն է առաքինութիւն ցամնատեսակին, ըստ որում ոչ դիւրաշարժ լինին ʼի ձեռն բարկութեան. Արիստ. առաք.: *Բարկութեանն հեզութիւն (ընդդէմ դիցի). Յճխ. ՟Ի՟Գ: *Ախտ բարկութեան հեզութեամբն առողջանայ. Խոսր.: *Բժշկել հեզութեամբն զտարապարտ բարկութիւն. Շ. մտթ.: *Քան զամենայն բռնութիւն բռնաւոր է հեզութիւն. Ոսկ. մ. ՟Բ. 4: Իսկ *Հեզութեամբ առ զձեզ տէր իւր զժողովուրդ. ՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Բ. 22. յն. հեզաբար: Եւ Յոբ. ՟Ե. 22. *Խօսիցի՞ ընդ քեզ հեզութեամբʼʼ. յն. ողոքանօք, կամ զիջմամբ: *Ձեռք զհիւանդացեալն՝ հեզութեամբ իւրեանց մերձաւորութեամբն ամփոփեն. (այսինքն մեղմով շօշափեն.) Բրս. յուդիտ.: Իսկ Եւս. պտմ. ՟Բ. 17. *Տուն հեզութեան եւ միանձնութեան: Զխորհուրդս գնացից հեզութեան պաշտեն ʼի նմաʼʼ. յն. պարկեշտութիւն: Այլ Ոսկ. յհ. ՟Բ. 15. *Ո՛վ կին, դու իբր ʼի դպրանոց տան հեզութեամբ ʼի տան քում բնակես. եւ կարօղ ես դու կալ հեզութեամբʼʼ. յն. իմաստասիրութիւն (այսինքն առաքինի քաղաքավարութիւն):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

См. также в других словарях:

  • ԱՆԲԱՐԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0121 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c, 14c գ. ԱՆԲԱՐԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆ ԱՆԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ. ἁόργητον ira carere, moderatio Անբարկացօղն լինել. չբարկանալն. հեզութիւն. հանդարտութիւն. *Անհպարտութիւն եւ անբարկացողութիւն. Նիւս. սքանչ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0121 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c, 14c գ. ԱՆԲԱՐԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆ ԱՆԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ. ἁόργητον ira carere, moderatio Անբարկացօղն լինել. չբարկանալն. հեզութիւն. հանդարտութիւն. *Անհպարտութիւն եւ անբարկացողութիւն. Նիւս. սքանչ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԳՕՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0729 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 14c գ. ἠπιότης lenitas, mansuetudo Հանդարտութիւն, հեզութիւն, մեղմութիւն. ուշիմութիւն. խելօքութիւն. ... *Զգօնութիւնն հանդարտութիւնն է. Լմբ. առակ.: *Ի հեզութիւն եւ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱՅԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0144 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 13c Տ. ԱՆԶԳԱՅԱԲԱՐ. *Միայն անզգայապէս եւ անշնչաբար ունի շարժութիւն, որպէս տունկք ամենայն եւ բոյսք. Մաքս. ի դիոն.: *Համբերեա՛ ժուժելով՝ ո՛չ անզգայապէս. քանզի ո՞ր վարձք անզգայութեանն. Բրս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍՐՏՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0238 Chronological Sequence: 12c գ. Չսրտնիլն. անբարկացողութիւն. հեզութիւն. չսրդողիլը. ... *Սկիզբն առնէ ողորմածութեան, կամ անսրտնութեան: Ո՞ւր է քո անսրտնութիւն. Լմբ. սղ.: *Անսրտնութեամբ եւ աննախանձ բարոյիւք. Մխ. դտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑԱՍՄՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0249 Chronological Sequence: 11c գ. ԱՆՑԱՍՄՆՈՒԹԻՒՆ (որ հնչի՝ ԱՆՑԱՍԸՄՆՈՒԹԻՒՆ) Անցասումն գոլ. անբարկացողութիւն. հեզութիւն. *Տե՛ս զանցասըմնութիւն աւետարանչին. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 39 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑՈՓՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0251 Chronological Sequence: 11c գ. Հեռի լինելն ʼի ցոփութենէ. պարկեշտութիւն. ժուժկալութիւն. զգաստութիւն. *Հեզութիւն եւ անցոփութիւն հոգեւոր. Սիսան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՄԱՏ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0368 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. ῤίζα radix որ եւ ԱՐՄ. Ստորոտ բուսոց եւ անկոց՝ յերեսաց երկրէ մինչեւ ցխորս հողոյ հանդերձ մանր թելիւք. կոճղ կամ ստորին բունն, եւ մազմզուկքն կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՄԲՈԽ — ( ) NBH 1 411 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. πολύοχλος, πολυπληθής, πλῆθος multus numero, fequens Ուր է ամբոխ բազում. բազմաժողով, խուռն. շատւոր. ... *Զի մեզ զբազմամբոխ ժողովսդ ցուցանես. Ոսկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՄՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 453 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c գ. εὑγνωμοσύνη, εὕνοια bona mens, aequitas animi, benevolentia, εὑθυμία hilaritas Ունելն զբարի միտս եւ զսիրտ. ողջամտութիւն. անկեղծութիւն. միամտութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»