ԲԱԶՄԱՄԲՈԽ

ԲԱԶՄԱՄԲՈԽ
(-) NBH 1-411 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. πολύοχλος, πολυπληθής, πλῆθος multus numero, fequens Ուր է ամբոխ բազում. բազմաժողով, խուռն. շատւոր. ... *Զի մեզ զբազմամբոխ ժողովսդ ցուցանես. Ոսկ. մ. ՟Ա. 4: *Հեզութիւն՝ պատկառէ ʼի մէջ բազմամբոխ հրապարակաց. Յճխ. ՟Ժ՟Ա: *Ամենայն հրապարակք բազմամբոխ ժողովրդոց. Ագաթ.: *Բազմամբոխ գնդաւ գայր յարքունիս. Եղիշ. ՟Ե: *Բազմամբոխ զորօք. Արծր. ՟Ա. 15: *Բազմամբոխ ատենի հարցանել. Փարպ.: Կամ Բազմապատիկ. բազում եւ առատ. *Ոչ սպասք բազմամբոխք. Ոսկ. ՟ա. տիմ.: *Զխաղաղասէր շինութիւն մարդաշատութեան, հոծ բազմամբոխ լիութեամբ պարարտութեամբ. Ագաթ.: Կամ Որ ունի ընդ իւրեւ ամբոխ բազում. *Քսերքէս բազմամբոխն ոչ ուրեք գոյ (այժմ). Փիլ. նխ. ՟ա.: Կամ որպէս Բազմավրդով. փոփոխական. *Ըստ դիպելոյ աշխարհիս հայոց բազմամբոխ դարուց, երբեմն խաղաղութեան, եւ երբեմն սաստիկ եւ անբաւ շփոթմանց. Փարպ.: գ. ԲԱԶՄԱՄԲՈԽ ի, ից. գ. πολυοχλία frequens turba, magna multitudo, τὸ λαωδές vulgus Ամբոխ բազում. խառնիճաղանճ. ռամիկ. ... *Ծաղր առնէ զբազմամբոխ քաղաքաց. Յոբ. ՟Լ՟Թ. 7: *Յամօթ առնիցէ զքեզ ʼի բազմամբոխի. Սիր. ՟Խ՟Բ. 11: *Երթայր ընդ նմա բազմամբոխ քաղաքին մինչեւ ցբանդն. Ճ. ՟Ա.: *Թագաւորութեան ձեւ եւ շուք խոստանալով նմա, եւ բազմամբոխս յարի արանց. Խոր. ՟Ա. 20: *Ոչ որ իշխանն է ʼի մեզ, այլ իշխեցեալն եւ բազմամբոխն. Փիլ. այլաբ.: *Ի դէպ էր հպարտացուցանել զնոսա բազմամբոխիցն տսիլ. Ոսկ. մ. ՟Ա. 15: *Յաղթեաց բազմամբոխի. Լմբ. իմ.: *Գայ աղուէսն ʼի մէջ բազմամբոխին. Վրդն. առակ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Смотреть что такое "ԲԱԶՄԱՄԲՈԽ" в других словарях:

  • ԱՆՈՒԱՆԱՒՈՐ — ( ) NBH 1 0219 Chronological Sequence: Unknown date, 13c Տ. ԱՆՈՒԱՆԻ. *Մի՛ բնակեսցիս յանուանաւոր տեղի. Վրք. հց. ՟Բ: *Անուանաւոր տաճարն սողոմոնի. Դամասկ.: ԱՆՈՒԱՆԱՒՈՐ (2 1044) *Ի մեծահռչակ քաղաքն ʼի յանուանաւորն, ʼի մէջ բազմամբոխ արանց, ʼի մեծն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱԺՈՂՈՎ — ( ) NBH 1 0261 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c ա. Ժողովեալ յամենայն աշխարհէ, կամ ʼի տեղեաց տեղեաց. համաշխարհական. տիեզերաժողով. աշխարհագումար. յոգնախումբ. հանդիսական. *Յաշխարհաժողով ատեանն բոլոր տիեզերաց. Յհ. իմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԶԵՂ — ( ) NBH 1 404 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c ա. εὕπορος, περισσός, ἅφθονος abundans, redundans, copiosus Զեղուն յոյժ, եւ առատաբուխ. բազմօք զեղեալ, յորդեալ, յորդառատ. խիստ առատ՝ շատ. ... *Բազմազեղ արտասուս արկեալ. Փարպ.: *Բազմազեղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԹԱԽԱՆՁ — ( ) NBH 1 404 Chronological Sequence: Early classical ա. Որ շատ թախանձէ եւ գերէ զմիտս. տաղտապեցուցիչ. բազմահոդ. բազմամբոխ. ... *Յստակ ʼի խռովութենէ, յաղմկէ, ʼի բազմաթախանձ զբօսանաց. Ոսկ. ՟ա. տիմ. յն. մի բառ. բազմամբոխութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԺՈՂՈՎ — ( ) NBH 1 405 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 13c ա. πολύοχλος frequens, hominum multitudine abundans Ուր իցէ ժողով կամ ժողովուրդ բազում. մարդաշատ. բազմամարդ. բազմամբոխ. մարդիկը շատ. ... *Զիա՜րդ զատաւ նստաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԼԻՑ — ( ) NBH 1 405 Chronological Sequence: Unknown date ա. Բազմամբոխ. բազմամարդ. բազմաժողով. *Զբազմալից եւ զխառնիճաղանջ (կամ զխառնաղանջ) զնինուէացւոց մեծ քաղաքն. Ոսկ. ապաշխ. ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԿՈՅՏ — (կուտի, ից.) NBH 1 408 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c ա. Բազմութեամբ իրաց կամ՝ անձանց կուտեալ. որպէս Բազմադէզ. շատ դիզած. ... *Իբրեւ զդիակունս բազմակոյտս ʼի հրապարակս անկեալք. Յհ. կթ.: *Ջահիւք եւ մոմեղինօք, եւ բազմակոյտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՏՈՀՄ — ( ) NBH 1 417 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Իբր Բազում տոհմականօք լի. բազմազեղ. առատ. πολύχοος, πολύχους late se refundens, copiosus *Հաց ʼի քաղցեալն անկեալ՝ բազմատոհմ զօգուտն զկինսս տայ. Բրս. ապաշխ.: *Ազգի ազգի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԻՒՐԱԿԱՃԱՌ — ( ) NBH 1 490 Chronological Sequence: 10c ա. Բազմաժողով. բազմամբոխ. *Ի նմին աշխարհախումբ՝ երկրագումար՝ եւ բիւրակաճառն ատենի (դրանն արքունի). Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՏ — ( ) NBH 1 0717 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c ա.մ.նխ. ἑξαίρετος separatus, exemptus, selectus χωρίς seorsum, separatim Արմատ Զատանելոյ. իբր Զատեալ. որոշեալ. ընտրեալ. եւ Որիշ. առանձին. մեկուսի. ուրոյն. ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»