ԶԱՏ

ԶԱՏ
(-) NBH 1-0717 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c ա.մ.նխ. ἑξαίρετος separatus, exemptus, selectus χωρίς seorsum, separatim Արմատ Զատանելոյ. իբր Զատեալ. որոշեալ. ընտրեալ. եւ Որիշ. առանձին. մեկուսի. ուրոյն. ʼի բացեայ. հեռի. զատ. զատած. ... *Եղիցի զատ եւ ընտրեալ յամենայն ազգաց. Մծբ. ՟Ժ՟Ա: *Որոշեալ եւ զատուցեալ է բազմականքն, առանձինն եւ զատ՝ արանցն յաջ կողմն, եւ մեկուսի եւ զատ՝ կանանցն յահեակ կողմն: Մարդկային միտքս պատիւ առեալ ʼի բնութենէն մեծ իմն՝ զատ եւ որիշ յայլոցն: Յատուկ եւ զատ անուն եդեալ նմա. Փիլ. տեսական. եւ Փիլ. լիւս. եւ Փիլ. բագն.: *Զատ եւ յատուկ է նա ʼի ձենջ ամենեցուն. Եփր. ՟բ. կոր.: *Կենդանիք եւ բոյսք՝ զատք եւ որիշք ʼի տեսակս եւ յորակս. Լծ. ածաբ.: *Վարուքն զատ են՛ի միմեանց, այլ ʼի քէշին մի են երկոքեան: Որպէս ստուեր իրիք ոչ հեռանայ յիմեքէն, նոյնպէս եւ ոչ աշխարհս երբէք զատ յԱստուծոյ (լինի՝ ասեն). Եզնիկ.: *Շարել զատ եւ որիշ. Խոր. ՟Ա. 31: *Խնդրեաց իւր տեղի մի զատ յամենայն բազմամբոխ ժողովրդոց. Եղիշ. ՟Ը: *Եւ զփուտն ʼի զատ հատանէ. Սեբեր.: *Յախտից մեղաց հասակդ ʼի զատ. Գանձ.: *Ի յանխրատիցըն կալ ʼի զատ. Շ. այբուբ.: Ռամկական ոճով, իբր՝ Բաց ʼի. ʼի զատ. ... *Չկայր ինչ բարի առ նա՝ զատ յանմահութենէն: Զատ ʼի յորդւոցն Ղեւեայ. Վրդն. սղ. եւ Վրդն. թուոց.: մ.ա. ԶԱՏ ʼԻ ԶԱՏ. մ.ա. (1-0717) Որիշ որիշ. առանձինն. ուրոյն ուրոյն. *Տարորոշ քանակ ասէ զթիւս, զի ըստ ինքեան թիւքն զատ ʼի զատ անձինք են ... որիշ որիշ անձինք են կատարեալ. Լծ. սահմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԶԱՏ" в других словарях:

  • ՈՐԻՇ — ( ) NBH 2 0531 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 13c, 14c ա.մ.նխ. χωρίς seorsim ἱδίως proprie ἵδιος proprius διάφορος diversus παρηλλαγμένος distinctus, alienus. որ եւ ՈՐՈՇ. եւ իբր ռմկ. ուրիշ. (Արմատ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՐՈՅՆ — ( ) NBH 2 0560 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c մ. χωρίς, καταμόνας separatim, seorsum, singulatim. (ի բառէս ՈՒՐ, կամ իւր. գրի եւ ՈՐՈՅՆ.) Որիշ. ուրիշ. զատ. մեկուսի. առանձինն. մեկ դի, զատ. ... *Ոչ ընդ այլ կտաւսն կայր, այլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՁԻՆ — ( ) NBH 1 0284 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c ա.մ. ԱՌԱՆՁԻՆ կամ ԱՌԱՆՁԻՆՆ ἵδιος proprius, ἱδίως proprie Որպէս թէ Առ անձին եւեթ. ինքեան միայնոյ. Անձին իւրում սեպհական. յատուկ. իւրական. մասնաւոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԺԱՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 421 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c մ. μεριστῶς dividendo, ex parte, separatim Բաժանմամբ, մասն մասն. մասնաբար. եւ Անջատմամբ. ուրոյն ուրոյն. բաժնըւելով, բաժին բաժին, զատ զատ. *Ոչ բաժանաբար կամ հոսմամբ ծնաւ Աստուած… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑ — I. (բացաւ, բացօք, ʼի բաց.) NBH 1 469 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c ա. Որպէս Բացեալ. անփակ. անծածկելի. ἁνεώγμενος, ἁποκεκαλύμμενος, ἁκατακάλυπτος apertus, revelatus բաց ... *Դուռն իմ բա՛ց էր ամենայն եկելոց: Եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻ 2 — ( ) NBH 2 0261 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c մ. ՄԻ՛. Նշանակ արգելման եւ զգուշութեան. որ ըստ թրակացւոյն կոչի մակբայ ապասութեան. սանս. մա. եւ յն. μή . նոյն ընդ հյ. մի՛. եւ οὑ, οὑκ, οὑχ . նոյն ընդ հյ. ոչ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՏՈՒԿ — (տկի, կաց.) NBH 2 0339 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 17c ա. ἵδιος proprius եւ privatus, peculiaris, specialis. իբր Յատեալ՝ զատուցեալ՝ իրօք կամ մտօք. Սեպհական. իւրական. բնիկ, առանձնական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐՈՇԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0534 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c մ. ὀρισμένως definite διακεκριμένως distincte. որ եւ Որոշակի. Որոշմամբ, սահմանաբար. մեկին եւ զատաբար. ուրոյն ուրոյն. ընտրողութեամբ. զատուցեալ ընտրութեամբ. որոշակի, պարզ, եւ զատ զատ. *Որոշաբար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ἑλεύθερος , liber, εὑγενής , nobilis, generosus. Նոյն եւ պրսկ. տճկ. ազատ, էզատ, ազատէ Անկախ զայլմէ, որպէս որ չէ ընդ այլով իբրեւ ծառայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՐԵԿԱՆ — ( ) NBH 1 0171 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Որ չունի զկարիս կրից. անկիր. անկրական. անախտ. անախտական. ἁπαθής passionis expers *Ի սկզբանէ էր ասէ՝ Բանն, զի զանկարեկանն ուսանիցիս ... Զանկարեկան ծննդեանն մեկնէ: Ասաս. ծնա՞ւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»