ՈՒՐՈՅՆ

ՈՒՐՈՅՆ
(-) NBH 2-0560 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c մ. χωρίς, καταμόνας separatim, seorsum, singulatim. (ի բառէս ՈՒՐ, կամ իւր. գրի եւ ՈՐՈՅՆ.) Որիշ. ուրիշ. զատ. մեկուսի. առանձինն. մեկ դի, զատ. ... *Ոչ ընդ այլ կտաւսն կայր, այլ ուրոյն՝ ծալեալ ի մի կողմն: Զորոջսն ուրոյն զատանէր: Կացուսցես զնոսա ուրոյն ... առանձինն. Յհ. ՟Ի. 9: Ծն. լ. 40: Դտ. ՟Է. 5: *Ուրոյն նովին կապանօք պահէին. Եղիշ. ՟Է: ՈՒՐՈՅՆ ՈՒՐՈՅՆ. Զատ զատ. որիշ որիշ. ... *Զմի մի ի նոցանէ ուրոյն ուրոյն ի վեց տապանս ժողովեալ էր. Եղիշ. ՟Ը: *Զհիւպատսն ուրոյն ուրոյն զատցուք: Զժամանակսն յանցնիւր ուրոյն ուրոյն բաժինս բաժանեցից. Եւս. քր. ՟Ա: նխ. ՈՒՐՈՅՆ. նխ. χωρίς seorsum, praeter, sine, absque. Զատ. մեկուսի. ի բաց. եւ Բաց ի. առանց. ... *Սովոր էր ուրոյն ի նոցանէ կալ յաղօթս. Ոսկ. մտթ.: *Ի վերայ սեղանոյն՝ ուրոյն յառաւօտին ողջակիզէն. Ղեւտ. ՟Թ. 17: *Փոխեալ անդր զամենայն ինչ յարմաւիրայ՝ ուրոյն ի կռոցն. Խոր. ՟Բ. 37: ա. ՈՒՐՈՅՆ. ա. χωριστός separatus. Զատուցեալ. եւ Անմասն. *Եւ այլքն ի նմանէ ուրոյնք. Ագաթ.: *(Աւաղք ծովու) ուրոյնք եւ առանձնականք ի ծննդոց աճելութենէ. Նար. ՟Զ: ՈՒՐՈՅՆ. ἵδιος proprius. Իւրական. իւր. յատուկ. սեպհական. առանձնական. զանազանեալ. մախսուս. *Ուրո՛յն է այրելն հրոյն, եւ ձեան ցրտացուցանելն. Փիլ. այլաբ.: *Մինդ յիսկութենէ՝ տեսակ առանձին, ոգի տիրական, ուրոյն կերպարան՝ կատարելութեան». այսինքն յատուկ եւ զանազանեալ դիմաւ կամ անձամբ. Նար. գանձ հոգ.: Զոմն մարդն ծանօթագո՛յն բացատրեսցէ՝ մարդ բացատրելով, քան թէ կենդանի. քանզի սա առաւե՛լ ուրոյն ուրումն մարդոյ, իսկ նա հասարակագոյն: Ոչ է այս ուրոյն գոյացութեանն, այլեւ այլոցն: Քանոյն մանաւանդ եղիցի ուրոյն յատուկ՝ զոյգ եւ անզոյգ ասիլ: Ուրոյն յատուկ լիցի որակութեան՝ նմանն եւ աննման ասիլ ըստ ինքեան. Արիստ. ստորոգ.: (2-0561) Տ. ՈՒՐ: ՈՒՐ ՈՒՐՈՅՆ.

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ՈՒՐՈՅՆ" в других словарях:

  • ՈՒՐ — ( ) NBH 2 0557 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c մ. Ո՞ՒՐ. ποῦ; ubi? quo?. (ի մեզ արմատն է ո՞, ո՞յր, յո՞ր, իբր ներգոյական) Յորում տեղւոջ. ո՞ւր, ո՞ւր տեղ. ... *Ո՞ւր է որ ծնաւ արքայն հրէից: Ո՞ւր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑՆԻՒՐ — (իւր, իւրոց կամ իւրց կամ իւր.) NBH 1 0250 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c ա. ԱՆՑՆԻՒՐ ἔκαστος, η, ον· ἔκαστος ἐαυτοῦ quisque, etc. singuli (գտանի գրեալ եւ ԱՆՁՆԻՒՐ). Իւրաքանչիւր. ամենայն ոք կամ ինչ՝ մի առ մի. եւ Ուրոյն ուորյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԱՏ — ( ) NBH 1 0717 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c ա.մ.նխ. ἑξαίρετος separatus, exemptus, selectus χωρίς seorsum, separatim Արմատ Զատանելոյ. իբր Զատեալ. որոշեալ. ընտրեալ. եւ Որիշ. առանձին. մեկուսի. ուրոյն. ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑՆՈՒՐՈՅՆ — ( ) NBH 1 0250 Chronological Sequence: 10c ա. Իւրաքանչիւր ուրոյն ուրոյն. առանձնական, առանձնաբար. *Տեսցի զկնի եկեցելոցն՝ իւրաքանչիւրոցն անցնուրոյն զրուցաց ստուգութիւն. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱԺՈՅԺ — (ժուժի, ժաւ.) NBH 1 0268 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Անժուժալի. անտանելի. մանաւանդ եթէ իցէ արիւնաշաղախ, արեամբ թաթաւեալ. καταρρεώμενος τῶ αἴματι, ἠμάγμενος sanguine perfusus, cruentatus …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՁՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0284 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 12c մ. Նոյն ընդ վերնոյն (=ԱՌԱՆՁԻՆ) ըստ ամենայն նշ. որպէս Յատկաբար. որոշակի. մասնաւորապէս. *Երեմիաս զորդւոյ կերպարանս առանձնաբար մեզ առաջի դնէ. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Գ: *Տանի ապաքէն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱԿԱՐԳԵՄ — (եցի.) NBH 1 0377 Chronological Sequence: 9c ն. Ուրոյն ուրոյն կարգել. զատուցանել. որոշել. *Արտակարգեսցէ զօդիսն յայծեացն. Զքր. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԺԱՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 421 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c մ. μεριστῶς dividendo, ex parte, separatim Բաժանմամբ, մասն մասն. մասնաբար. եւ Անջատմամբ. ուրոյն ուրոյն. բաժնըւելով, բաժին բաժին, զատ զատ. *Ոչ բաժանաբար կամ հոսմամբ ծնաւ Աստուած… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԳԱՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0725 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. (իբր վերացեալ) αἵσθησις, αἵσθημα sensio, sensus, cognitio, intelligentia. Զգացումն, ըմբռնումն, ճանաչումն, տեղեկութիւն. *Տեսութիւնն միայն ունի զերկիւղն, այլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Է — I. (էի. մանաւանդ էն կամ էնն, էին, զէն, յէէն.) NBH 1 0758 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ὥν ens, qui est, deus Որ էն. Աստուած. ինքնագոյակ անեղ. Էակ ըստ ինքեան՝ առաջին եւ հարկաւոր, որոյ ելն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»