ԱՌԱՆՁՆԱԲԱՐ

ԱՌԱՆՁՆԱԲԱՐ
(-) NBH 1-0284 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 12c մ. Նոյն ընդ վերնոյն (=ԱՌԱՆՁԻՆ) ըստ ամենայն նշ. որպէս Յատկաբար. որոշակի. մասնաւորապէս. *Երեմիաս զորդւոյ կերպարանս առանձնաբար մեզ առաջի դնէ. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Գ: *Տանի ապաքէն առանձնաբար յամենեցունց բարեբանութիւնս: Ոչ այսպէս առանձնաբար ըստ ամենայնի գեր ʼի վերոյ պատուով. Պիտ.: *Հրեայքն եղեն անմիտք առանձնաբար (նորօրինակ՝ զկնի հեթանոսաց). Համամ առակ.: Եւ իբր Ըստ ինքեան. *Հիւանդութիւնք եւ մահ ոչ են առանձնաբար էութիւնք, այլ՝ յայլումն ներգործեն. Շ. ամենայն չար.: Եւ Զանազանաբար. բաժանաբար. ուրոյն ուրոյն. *Ոչ ամենայն իրօք՝ որք միանգամ միաբանք միաբանաբար ասին՝ նոքին եւ առանձնաբար ասին. քանզի ահա ասեմք, մեռեալ մարդ, եւ առանձնաբար ոչ կարեմք ասել, եթէ մարդ է. Սահմ. ՟Ժ՟Բ: Եւ մանաւանդ՝ Մեկուսի ʼի բազմութենէ. յառանձնութեան. միայնակ. *Երիւքն եղեալ առանձնաբար. Շար.: *Մշտապաշտօն աղօթիւք, հասարակ համաձայնութեամբք, եւ առանձնաբար խօսակցութեամբ ընդ աստուծոյ. Նախերգ. փիլ.: *Առանձնաբար ʼի վերայ նոցա կատարելով արտաքոյ ժողովրդանոցին. Յհ. իմ. ատ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ԱՌԱՆՁՆԱԲԱՐ" в других словарях:

  • ԸՆԴԴԷՄ — (դիմի, մաց.) NBH 1 0767 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. ἑναντίος, τἁναντίος, ἁντίθετος adversus, oppositus, contrarius Հակադրեալ. հակառակ ինչ. ներհակ. ներհական. դիմակաց. եւ Որ ինչ կայ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑՆՈՒՐՈՅՆ — ( ) NBH 1 0250 Chronological Sequence: 10c ա. Իւրաքանչիւր ուրոյն ուրոյն. առանձնական, առանձնաբար. *Տեսցի զկնի եկեցելոցն՝ իւրաքանչիւրոցն անցնուրոյն զրուցաց ստուգութիւն. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՁՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0285 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. ἵδιος proprius Առ անձն իւր վերաբերեալ. ինքեան եւեթ պատշաճեալ. սեպհական. յատուկ. անձնական. մասնաւոր. *Ես ոչինչ առանձնական խօսեցայ ընդ ձեզ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՁՆԱԿԻ — ( ) NBH 1 0285 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c, 13c մ.ա. Նոյն ընդ ԱՌԱՆՁՆԱԲԱՐ, ԱՌԱՆՁԻՆՆ, ըստ ամենայն առման. *Երբեմն առանձնակի, եւ երբեմն խառն ձայնակցութեամբ: Ոմանք զառաջնորդութիւն հասարակաց, եւ ոմանք առանձնակի յիւրաքանչիւր տանց տանին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՆՁՆԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0285 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 15c մ. Նոյն ընդ ԱՌԱՆՁՆԱԲԱՐ ըստ ամենայն նշ. ἱδίως, ἱδικῶς proprie, peculiariter, seorsum Իբր Յատկապէս. որպէս սեպհական եւ իւրուրոյն. մասնաւորաբար. որոշակի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺՈՂՈՎՐԴԱՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0838 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c, 12c գ. συναγωγή synagoga Ժողովարան հրէից. տե՛ս եւ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ըստ վերջին նշ. սինովա. *Զժողովրդանոցն նա շինեաց մեզ: Ուսուցանէր ʼի միում ʼի ժողովրդանոցացն ʼի շաբաթս. Ղկ. ՟Է. 5. ՟Ժ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՍՆԱՒՈՐԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0211 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c մ. μερικῶς particulariter, et ex parte. Մասնաբար. եւ Մանրամասնաբար. ըստ մասին, եւ ըստ իւրաքանչիր մասին. ուրոյն. առանձնաբար. *Յայտնեալ մասնաւորաբար, այլ ոչ կատարելապէս: Ընկալան, այլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱՅՆ — (ոյ, ով, միայնից կամ միայնց.) NBH 2 0268 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c ա. μόνος solus. եւս եւ Միայն անհոլով՝ ունի զզօրութիւն ամենայն հոլովից, մակբայ կարծեցեալ ʼի մեզ. Մի այն եւեթ. մէն. մեկին. միակ. մին. միական.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱՅՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0268 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 13c մ. μοναχῶς, μοναδικῶς unice, singulariter, in unitate, vel solitudine. Միայնակ. առանձնաբար. պարզապէս. եզականապէս. *Ոչ սեռ եւ ոչ տեսակ պարզաբար ասին, այս ինքն ո՛չ միայնաբար, այլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»