ԱՌԱՆՁԻՆ

ԱՌԱՆՁԻՆ
(-) NBH 1-0284 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c ա.մ. ԱՌԱՆՁԻՆ կամ ԱՌԱՆՁԻՆՆ ἵδιος proprius, ἱδίως proprie Որպէս թէ Առ անձին եւեթ. ինքեան միայնոյ. Անձին իւրում սեպհական. յատուկ. իւրական. մասնաւոր. ... *Յաւէտ աստուծոյ առանձին է այս, զհանդերձեալսն ասել: Ոչինչ օտար, եւ ոչ առանձին իմ ինչ, այլ առ ʼի քէն. զի առանձինն իբր յօտարութեան դնէ զյոլովսն. Ոսկ. ՟Բ. 32. 35: *Որ է յատուկ եւ առանձինն նմանամասնեայց. Սահմ. ՟Ժ՟Թ: *Էդ՝ առանձին է արդարեւ աստուծոյ. Առ որս. ՟Ե: *Կանանց առանձինն է (այս ինչ): Իմաստասիրական կրթութիւն՝ առանձինն բանականին գոյակաց: Մանաւանդ ինձ առանձինն. Պիտ.: *Բերան համարձակ առանձինն մարգարէիցն էր: Առանձինն է նմա. Սեբեր. ՟Գ: *Դարձեալ եւ այս առանձին բառ է հեբրայեցւոց, եւ խորին. Կիւրղ. թագ. եւ Կիւրղ. ծն. ստէպ: *Այսոքիկ վասն հասարակացս. իսկ անձին առանձին այս ինչ է. Յհ. կթ.: *Ոչինչ իւր առանձին ուրուք պարտ լինել, այլ հասարակաց. Խոր. ՟Ա. 31: ԱՌԱՆՁԻՆ. Ըստ ինքեան. ինքնին. իւրովի. *Առանձինն բնութեամբ՝ չարն չար ոչ է. Յճխ. ՟Ե: *Չարն յանձնիշխան կամաց մտեալ՝ կործանի իւրաքանչիւր ոք առանձին. Աաթ: *Ոչ է նա առանձին սուրբ յստակ լուսով, այլ ʼի ձեռն օդոյ. Եղիշ. ՟Ը: *Իքեամբ առանձինն սկսող կատարելագունիցն եղեալ. Պիտ.: *Ամենայն այր առանձին գրեթէ ըստ դաւթայ զինքն զինեալ ʼի նահատակութիւն. Յհ. կթ.: ԱՌԱՆՁԻՆ. Պարզ. անխառն. *Զամենայն ընտրութիւնս նշանագրոյն, զառանձինն եւ զկրկնաւորն միանգամայն յօրինեալ. Կորիւն.: ԱՌԱՆՁԻՆ. Որոշեալ. զանազանեալ. որիշ. *Սաղմոս առանձինն է յօրհնութենէ. այսպէս եւ օրհնութիւն որոշի ʼի գովութենէ. Լմբ. պտրգ.: *Զհոտ անգամ իւրաքանչիւր ոք ʼի նոցանէ առանձին՝ արձակէ. Ագաթ.: մ. ԱՌԱՆՁԻՆ. ԱՌԱՆՁԻՆՆ. մ. καθ’ ἐαυτόν, -την, καθ’ ἱδίαν, καταμόνας solus, solum, seorsum, privatim, distincte, singulatim Զատաբար. ուրոյն. մեկուսի. միայնակ. միայն ընդ միայն. զատ, զատ զատ, մինակուկ, ինքնիրեն. ... *Զատանէ իւր հօտ առանձինն, եւ ոչ խառնէր զնոսա ʼի խաշինս լաբանու: Արկին (հաց) իւրաքանչիւր առանձինն: Կոծեսցի երկիր ըստ ազգս ազգաց առանձինն. ազգ տանն դաւթի առանձինն, եւ կանայք նոցա առանձինն: Մեք առանձինն էաք: Իբրեւ եղեւ առանձինն: Խուսեաց ʼի տեղի անապատ առանձինն եւ այլն: Որպէս զգինի ոք առանձինն ըմպիցէ, եւ դարձեալ զջուր առանձինն. եւ այլն: *Թացեալ (զպատառն՝) նշանակէր զգողն մատնիչ. յայս խորհուրդ ոմանք ʼի քրիստոնէից ոչ մկրտեն զնշխարն ʼի բաժակն, այլ առանձին առանձին ճաշակեն. Երզն. մտթ.: *Հանդարտի առանձին յանապատի. Վրք. հց. ՟Գ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ԱՌԱՆՁԻՆ" в других словарях:

  • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐՔ — (րուց, րուք.) NBH 1 469 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c գ. որ եւ ԲԱՐՈՅՔ. (լծ. վարք. եւ բերումն. եւ բար, այսինքն պէս.) Բնաւորութիւն. բնութիւն. կամ խառնուած եւ յատկութիւն բնութեան. որ եւ ասի Բոյս բարուց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱՅՆ — (ոյ, ով, միայնից կամ միայնց.) NBH 2 0268 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c ա. μόνος solus. եւս եւ Միայն անհոլով՝ ունի զզօրութիւն ամենայն հոլովից, մակբայ կարծեցեալ ʼի մեզ. Մի այն եւեթ. մէն. մեկին. միակ. մին. միական.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՋՈԿ — (ոյ, ոց, կամ ի, ից.) NBH 2 0675 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. συνουσία coetus χορός chorus ἁγέλη grex ἑσμός examen, copia, multitudo φατρία, φρατρία curia, sodalitas, conventus,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՐԱՒԱՆԴԻՄ — (դեալ.) NBH 2 0700 Chronological Sequence: Unknown date, 11c ձ. Բարձրանալ իբրեւ սարաւանդ, կամ բազմիլ իբրեւ ʼի վերայ սարաւանդակի. եւ Գերամբարձեալ. վերանստեալ. բարձրածայրեալ. եւ Ծագեալ ʼի բարձանց կամ ʼի բնոյ անտի ազգին. *Այն՝ որ բնակեալ է ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԵՊՀԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0707 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c գ. περιουσία, ἱδίωμα peculium, opes, res familiaris, proprietas ἱδίωσις appropriatio. յատկութիւն. եւ Սեպհական ինչ. բնիկ ժառանգութիւն. պայազատութիւն. ազատութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱՊԵՏ — (ի, աց.) NBH 1 0008 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c գ. γεναρχής, ἑθνάρχης , gentis auctor, princeps Պետ եւ նախածնօղ ազգի մարդկան, եւ առանձին ազգի. նախահայր. նախահաւ. նահապետ. *Գործակից լինէր ազգապետի մարդկան ամենայն ինչ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԳԱՏՈՀՄ — (ի, իւ, կամ աւ, աց, ից, օք կամ ովք.) NBH 1 0008 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 12c գ. φυλή , tribus, συγγένεια , cognatio Առանձին տոհմ ազգի. զարմ, ցեղ. սօյ, սինսիլէ *Զազգատո՞հմն իմ խնդրես, թէ վարձուոր: Եղեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶՆ — (զին, զինք, զանց.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. γένος, γενεά , genus, gens, ἕθνος , populus եբր. զան, զէնիմ. Ազգ զանազանեալ եւ ազատ. սերունդ. զարմ. ժողովուրդ առանձին. միլլէթ *Երկիր պագցեն նմա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՍԷՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 1042 Chronological Sequence: 6c գ. ԱՅԼԱՍԷՐՈՒԹԻՒՆ. սէր այլոյ՝ յետ սիրոյ անձին. (լաւ եւս է գրել ԱՅԼԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ, որպէս սերունդ զաւակի. ) *Այլասէրութիւն առ լաւն (բնաւորեալ էր յադամ). որպէս ոչ առանձին եւ կնոջն՝ այլ ʼի կողմէ նախ եղելոյն՝ առ նա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»