ՀԵՏԵՒԱԿ

ՀԵՏԵՒԱԿ
(ի, աց.) NBH 2-0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c, 14c ա.գ. πεζός, πεζόν, πεζικόν pedes, peditus, peditatus. Որ հետի գնայ, կամ ʼի հետիոտս ընթանայ. ոտանաւոր. ոտքով քաշօղ կամ գացօղ. ... *Վեցհարիւր հազար այր հետեւակ: Քսան հազար արանց հետեւակաց: Զօրս բազումս հեծեալս եւ հետեւակս: Զհետեւակն եւ զհեծելազօրն: Ամենայն զօրականի հետեւակաց իմոց: Ել արքայ, եւ ամենայն ծառայք նորա հետեւակք, եւ այլն: *Հետեւակ զօրօք: Մարտիկ հետեւակօք: Ընդ հեծեալ եւ ընդ հետեւակ. Փիլ.: Պիտ.: Եղիշ.: ՀԵՏԵՒԱԿ. որպէս Չորքոտանի կամ ցամաքային կենդանի. *Հետեւակն եւ գազանատեսակն եղեւ յայնցանէ, որ ոչ եւ միով վարին իմաստասիրութեամբ. Պղատ. տիմ.: *Կենդանւոյն տարբերութիւնքն, հետեւակն, եւ երկոտանին, եւ թռչունն, եւ լուղակն: Զծովային կենդանեաց, եւ զհետեւակաց, եւ զօդայնոց բնութիւնսն բաժանեաց. Արիստ. ստորոգ. եւ Արիստ. աշխ.: *Ամենայն սողուն եւ հետեւակ. Շիր.: մ. եւ ա. ՀԵՏԵՒԱԿ. մ. եւ ա. πεζός, πεζικός pedestris. որպէս Հետի. հետիոտս. եւ իբր Հետեւական. Տե՛ս զկնի եւ Ի ՀԵՏԵՒԱԿՈՒՑ. ոտքով, քալելով. *Գետնագնաց հետեւակ ճանապարհորդէր. Մանդ. ՟Դ: *Հետեւակ փախուստ, կամ քայլափոխութիւն. Խոր. ՟Ա. 17: Պիտ.: *Ասեմք զհետեւակ մարտն՝ որ եղեւ ʼի մառաթոն եւ ʼի պլատէքն. Պղատ. օրին. ՟Դ: *Հետեւակ որսորդութիւնքն առ ցամաքաւս ոչ միայն էրէոցն, այլ եւ մարդկան. անդ. ՟Է: *Հետեւակ ձաղումնʼʼ. այսինքն հանդէս յաղթանակի հետեւակ զօրօք. Եւս. քր. ՟Բ: ա. ՀԵՏԵՒԱԿ. ա. πεζός pedestris, solutus καταλογάδον prosa oratione. Արձակ. ոչ ոտանաւոր բան. որ ʼի հեծեալն օրինակի. *Զքերթողաց իսկ ե՛ւ զքերդուածս պատմելով, եւ զգրեալ հետեւակ բանիւ. Պղատ. օրին. ՟Է: *Բան է հետեւակ եւ ներչափական բառի շարագրութիւն. Թր. քեր.: *Հետեւակ ասաց զոչն ներչափական. Նչ. անդ: *Համեմատ իմն շարագրացն, զորս ʼի մանրամասն գործոյն իւրեանց ասացին հետեւակս. իսկ զքերթողսն հեծեալս. որ եւ հետեւակ ասաց զոչ ներչափականն. Երզն. քեր.: ՀԵՏԵՒԱԿ. περιπέζιος, ὐποπέζιος terrae propinquus, humilis, dejectus, vilis. Գետնաքարշ. ստորին. ցած. ընկեցիկ. նուաստ. անշուք. *Յամենայն հետեւակ նուաստութենէ անխառնաբար համբառնալ, կամ ազատ համբարձումն: Գեր ʼի վերոյ, եւ ոչ միոյ հետեւակի նուաստութեան ներող. Դիոն. երկն.: մ. Կամ իբր մ. εὑτελῶς viliter. Նուաստաբար, անշքաբար. *Հետեւակ ինչ եւ տկարս ինչ խօսեալ իցէ. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ե. 39: ՀԵՏԵՒԱԿ. իբր Հետեւորդ. հետագայ. (ծ. թ. էտէք, ետեւէն եկօղ ). *Որպէս եւ հետեւակ բանս ցուցանէ. Խոսր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ՀԵՏԵՒԱԿ" в других словарях:

  • ՀԵՏԵՒԱԿԱԳՈՒՆԴ — (գնդի, ից.) NBH 2 0091 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c գ.ա. ՀԵՏԵՒԱԿԱԳՈՒՆԴ ՀԵՏԵՒԱԿԱԶՕՐ. Գունդ հետեւակ զօրաց. հետեւակ զօր. եւ Հետեւակ. ... *Հետեւակագունդն հայցո: Ի հետեւակագնդէն ըռուզաց. Ասող. ՟Գ. 25. 42: *Գունդ կազմեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՏԵՒԱԿԱԶՕՐ — (րու, րաց, րօք.) NBH 2 0091 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c գ.ա. ՀԵՏԵՒԱԿԱԳՈՒՆԴ ՀԵՏԵՒԱԿԱԶՕՐ. Գունդ հետեւակ զօրաց. հետեւակ զօր. եւ Հետեւակ. ... *Հետեւակագունդն հայցո: Ի հետեւակագնդէն ըռուզաց. Ասող. ՟Գ. 25. 42: *Գունդ կազմեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՏԵՒԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0091 Chronological Sequence: 8c, 13c գ. περιπεζία humiliatio in terram. Հետեւակ գոլն, որպէս գետնաքարշութիւն. նուսատութիւն. խոնարհութիւն. *(Շրջանք անուոց նշականեն) զհետեւակութեանցն համբարձումն, եւ բարձրագունիցն լուսափայլութեանց ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՏԻ 2 — (տւոյ, տեաց.) NBH 2 0092 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c Տ. ՀԵՏԵՒԱԿ. πεζός pedes. *Հրաման հանէր ամենայն զօրաց իւրոց հետեաց եւ հեծելոց. ՟Գ. Մակ. ՟Գ. 1. (ոմանք ընթեռնունն, հետեւակաց:) Տե՛ս եւ զկնի ՀԵՏԻՈՏՔ, կամ ՀԵՏԻՈՏՍ: մ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԵՏԻՈՏ — (ոտք, ոտաց.) NBH 2 0092 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Հետեւակ. ոտիւք քալօղ. *Առաքեաց ʼի ձեռն հետիոտաց ոմանց. Ժող. հռոմկլ.: մ. ՀԵՏԻՈՏ. մանաւանդ՝ ՀԵՏԻՈՏՍ. Ի ՀԵՏԻՈՏՍ. ՀԵՏԻՈՏԻՒՔ ՀԵՏԻՈՏԻՑ. մ. πεζῆ pedibus. Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐՉԱՓԱԿԱՆ — ( ) NBH 2 0421 Chronological Sequence: 11c, 13c ա. Տաղաչափական. ոտանաւոր. ուստի՝ Ոչ ներչափական, է արձակ, հետեւակ (բան). *Հետեւակ ասաց զոչ ներչափականն. Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԽ — (ի, ից.) NBH 1 0041 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c գ. ԱՂԽ կամ ԱԽ. κλεῖθρον, σύγκλεισμα, πτίξις, κάτοχος claustrum, clausura, repagulum, plicatura Փակ. փականք. փակաղակ. կապ. զօդ պնդիչ. ախլակ, ախլանք, կղպաք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲՈԽ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0056 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c գ. ὅχλος, δῆμος turba, populus Համօրէն խումբ ռամկին. Ժողով խառնիճաղանջից. բազմութիւն մարդկան կամ զօրաց. ժողովուրդ. ... *Ամբոխն սաստեաց նոցա: Ել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԳՐԱՍՏ — ( ) NBH 1 0129 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որ չունի զգրաստ. հետեւակ. ձի չունեցօղ. *Եւ մեք եւս անգրաստ եմք, զի՞նչ արասցուք քեզ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՇԽԱՐՀԱԲՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0260 Chronological Sequence: Early classical, 8c ա.գ. Բնակիչ աշխարհին, գաւառին. երկրցի, տեղացի. ... *Ժողովեսցսն բազմութիւն մանկտւոյ զճիւաղաբարոյ զաշխարհաբնակն: Անասնաբարոյ աշխարհաբնակքն. Ագաթ.: *Աշխարհաբնակք մարդկան, որ ժողովեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»