ԱՂԽ

ԱՂԽ
(ի, ից.) NBH 1-0041 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c գ. ԱՂԽ կամ ԱԽ. κλεῖθρον, σύγκλεισμα, πτίξις, κάτοχος claustrum, clausura, repagulum, plicatura Փակ. փականք. փակաղակ. կապ. զօդ պնդիչ. ախլակ, ախլանք, կղպաք, կպղաք. ... *Աղխք երկնից սարսեցին ʼի նմանէ: Կոտորեաց զաղխսն մեքենովթացն: Ընդ աղխս պատենից նորա ո՞ մտանիցէ: Որոյ նիգք իւր աղխք յաւիտենից. Յոբ. ՟Ի՟Զ. 13: ՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Զ. 17: Յոբ. ՟Խ՟Ա. 4: Յովն. ՟Բ. 7: *Եւ ոչ զանդունդս աղխիւքն հանդերձ: Երկակի շրթանցս արժանափակ աղխիւ կարգելոյ. Նար. ՟Խ՟Թ. ՟Ժ՟Բ: *Բա՛ց մեզ զդուրս տանդ. եւ ոչ կամելով երիցուն՝ աղխքն բացան. ՃՃ.: Եւ որպէս լծորդ ընդ ռմկ. հալխա, հալգա. այս ինքն օղ. ճարմանդ. օղակ, կոճակ. κρίκος annulus *Արասցե՛ս յիսուն աղխս ոսկիս, եւ խառնեսցես զփեղկսն ընդ միմեանս աղխիւքն: Եւ տացես զաղխս նորա ʼի վերայ մեքենայից վակասին: Յէ՞ր վերայ հաստատեցան աղխք դորա. Ել. ՟Ի՟Զ. 6: ՟Ի՟Ը. 27: Յոբ. ՟Լ՟Ը. 6: ԱՂԽ ՉՈՒՈՅ, կամ ՏԱՆ. Կահ կարասի. ստացուած. կազմած. ինչք. վաճառք. սպաս. պատրաստութիւն. եւս եւ ամբոխ կամ ազգ. ... ἁπαρτία sarcina, ἁποσκευή apparatus, supellex *Չուեցին ամենայն աղխիւք իւրեանց: Զամենայն աղխ առցես քեզ յաւարի: Եւ այլ աղխդ ձեր երթիցեն ընդ ձեզ: Այր հետեւակ. թո՛ղ զայլ աղխ. Զկանայս Մադիամու, եւ զաղխն նոցա, եւ զանասուն նոցա առին յաւարի: Շինեսցուք քաղաքս աղխից մերոց, եւ բնակեսցէ աղխն մեր ʼի քաղաքս: Կոտորեցէ՛ք զամենայն արու յամենայն աղխիդ: Զամենայն աղխ կանանց. եւ այլն: *Չու արարեալ գնայ բոլոր աղխիւ: Ամենայն աղխիւ իւրով առաքէ զնա. Խոր. ՟Ա. 9: ՟Բ. 18: *Ընտանեօք, եւ աղխիւ. Յհ. կթ.: *Զգերին եւ զաղխն յետոյ տանէին. Լաստ. ՟Ի՟Ա: Իսկ Եզեկ. ՟Ի՟Է. 18. *Դամասկոս վաճառական քո ʼի բազում աղխէ (կամ աղխի, եւ կամ բազմաղխի), եւ ʼի բազում զօրութենէ քումմէʼʼ. յն. ʼի բազմութեան գործոց քոց, կամ ʼի բազմութենէ ամենայն զօրութեան քո:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԱՂԽ" в других словарях:

  • ԱԽ — I. (ի, ից.) NBH 1 0014 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 11c, 14c գ. որպէս ԱՂԽ. Կահ կարասի. ինչք. ... *Կանամբք եւ որդւովք եւ ամենայն ախիւ իւրեանց: Գնայ ընտանեօք եւ ախիւ առ կայսր: Չու արարեալ սաստիկ կազմութեամբ, եւ ուժգին ախիւք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒՐ — I. (անրոյ, ոց.) NBH 1 0223 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c գ. κλοιός, κρίκος vinculum, collare Մանեակ կամ օղ ʼի փայտէ եւ յերկաթոյ՝ ʼի նուաճել զպարանոց մարդոյ կամ անասնոյ, որպէս եւ անցուցեալն ընդ քիթս. եւ Գործի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՒՆ — (բնի, կամ բնոյ, իւ կամ աւ, ից, իւք.) NBH 1 511 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. պրս. պիւն. στέλεχος truncus, stipes, καυλός caulis, scapus Հաստարան տնկոց եւ բուսոց՝ ʼի ներքին արմատոյ կամ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՀԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0522 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 14c գ. Գահիկ, կամ գահաւորակ. բարձ պատուոյ. *Չորոքտասան նահապետք ʼի մեծ գահակէ. Ուռհ. ՟Ժ՟Զ: *Լծորդօքս չափեալ զրոյցս, եւ զբառս՝ գրոց փոփոխեալ, Սահակ, պահակ, գահակ. Ոսկիփոր.: ԳԱՀԱԿ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՌՆԱՓԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0641 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. μοχλός vectis, repagulum Աղխ փակելոյ զդուռն. նիգ, փակաղակ, պարզունակ. ... *Քաղաքք ամուրք դրամբք եւ դռնափակօք. Օր. ՟Գ. 5: *Մտեալ ի քաղաք դրանց եւ դռնափակաց. ՟Ա. Թագ. ՟Ի՟Գ. 7:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՂՈՒՄ — (թողի, թո՛ղ, կր. ԹՈՂԱՆԻԼ կամ ԹՈՂՈՒԼ. թողաւ. ղան. եւ այլն.) NBH 1 0817 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 11c, 12c, 13c ἁφίημι , ἁνίημι, ἑάω, καταλείπω relinquo, sino, mitto, permitto, demitto, remitto, omitto… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱՆՐՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 1009 Chronological Sequence: 12c գ. Ծանրութիւն զարդուց եւ սպասուց. կահ կարասի. աղխ. ... *Կալաւ հինգ արս գլխաւորս, եւ էառ զամենայն ծանրոցս նոցա: Թողին զամենայն զծանրոցն իւրեանց. Ուռհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՊ — I. (ոյ, ով, ովք. եւ ի, աւ, ից, իւք, կամ օք.) NBH 1 1053 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ԿԱՊ որ եւ ԿԱՊԱՆՔ. δεσμός ligamen, vinculum πέδη pedica, compes. ինչ մի զուգիչ, զօդիչ, պնդիչ իրի ընդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐԱՍԻ — (սւոյ կամ սոյ, սեաւ կամ սւով, սեաց.) NBH 1 1065 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 13c գ. σκεῦος, σκευή, ἁποσκευή, ἁπαρτία vas, instrumentum, supellex, appararus, sarcina. Կահ. անոթ. աղխ. կազմած. սպաս տան. զարդ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԳՈՅՑ — (ուցի, ից.) NBH 2 0038 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. (ռմկ. հանկուց, հանկուրց. ուստի եւ հանկուցել.) որպէս թէ Համ ա՛գոյց. σύνδεσμος colligamen, vinculum. Ագոյցք ընդ իրեարս. կապ: զօդ. աղխ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»