ԱՆՈՒՐ

ԱՆՈՒՐ
I. (անրոյ, ոց.) NBH 1-0223 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c գ. κλοιός, κρίκος vinculum, collare Մանեակ կամ օղ ʼի փայտէ եւ յերկաթոյ՝ ʼի նուաճել զպարանոց մարդոյ կամ անասնոյ, որպէս եւ անցուցեալն ընդ քիթս. եւ Գործի տանջանաց. աղխ. եւ Ճարմանդ: Իսկ նմանութեամբ՝ Լուծ ծառայութեան, ծանրութիւն, եւ այլն. ... *Անուրս փայտեղէնս խորտակեցեր, եւ արարից ընդ այնր անուրս երկաթիս: Դիցէ զանուր երկաթի ʼի պարանոցի քում: Լուծ անրոյ նորա յաջողեսցի. Երեմ. ՟Ծ՟Ե. 13: Օր. ՟Ի՟Ը. 48: Դան. ՟Ը. 25: *Կորացուսցես իբրեւ զանուր զպարանոց քո. Ես. ՟Ժ՟Ե. 5: *Կապիցե՞ս անուր ʼի քիթս նորա. Յով. խ. 21: *Նմա որպէս կովու անուր եւեթ պիտի արկանել. Փարպ.: *Կամեցաւ ծիծաղել վասն անրոյն (կամ անուրոյն) զոր ունէր. Ճ. ՟Ա.: *Մի՛ անուր յաւելուր կարկամեալ թիկանցս. Նար. ՟Ժ՟Է: *Անուր՝ ծանրօղ վզին, որ ոչ կարէ ʼի վեր հայել. Լծ. նար.: *Թողացուցանէ զանուր հարկաց: Զանուր լծոյ ծառայութեան. Յհ. կթ.: *Օղամանեակք գահաւորակին (են) անուրքն եւ ականջքն. Սիւն. ժմ.: II. ԱՆՈՒՐ 2 (ի.) NBH 1-0223 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 12c ա. Իբր ὀ οὑδαμοῦ qui nullibi continetur Անուրեք. անուստեք. *Զի է անպարագիր անկէտ եւ անսահման, աներբ՝ անուր եւ անվախճան. Շ. խոստ.: *Անկէտ՝ անսահման, աներբ, անուր, անբովանդակելի. Գր. հր.: *(Աստուած յաստուծոյ), անուր յանուրէ: Անուրն գայ ʼի բեթղահէմ. Զքր. կթ.: *Ո՛չ չափ անչափին, տեղի անուրին, կամ երբ անբաւին. Գանձ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ԱՆՈՒՐ" в других словарях:

  • ԱՆՏԵՂԻ — (ղւոյ, ղեաց.) NBH 1 0244 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. որ եւ ԱՆՏԵՂ.( ἅτοπος q.d. loco carens ) Անկարօտ տեղւոյ. անուր. անուրեք. ոչ պարագրեալ տեղեաւ. անսահման. անչափ. *Որ անարարն է,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՌԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0924 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. նոյն ընդ Կառան. որ եւ ԿԱՐ. այսինքն Պարան. չուան. տոռն. կապանք պարանոցի. գուցէ նաեւ Անուր. ... *Արկանելխառան ʼի պարանոց նորա, եւ ածել ունել զնա առ դուրս սենեկին. * Ագաթ. (յն. թարգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԹՈՒԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0152 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ԱՆԹՈՒԱԿԱՆ ԱՆԹՈՒԵԼԻ Տ. ԱՆԹԻՒ. *Յաչս մարդկան են յոքնակի՝ եւ անթուական. Շ. իմ. եղ.: *Զանթուական լուսեղինացն դասս նշանակէ. Վրդն. դան.: Իսկ Գանձ. *Անհուն անթուական, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0181 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. τὸ ἁκατάληπτον, τὸ ἅληπτον capi non posse Անհաս կամ անհասանելի գոլն ʼի մտաց. անպարագրութիւն. անքննելի եւ անըմբռնելի լինելն. *Զանփոփոխութիւն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒՍՏԵՔ — ( ) NBH 1 0223 Chronological Sequence: Early classical, 11c ա. Ոյր չիք ուստն, կամ ուրն. ոչ փակեալ ընդ սահմանաւ կամ ընդ տեղեաւ. անուրեք. անուր. *Աստուած է, եւ արարիչ, ամենազօր, անուստեք. Ագաթ.: մ. ԱՆՈՒՍՏԵՔ. մ. Յանյայտ վայրէ. անգիտելի օրինակաւ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒՐԵՔ — ( ) NBH 1 0223 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c ա. որ եւ ԱՆՈՒՐ, ԱՆՈՒՍՏԵՔ. Անկարօտ տեղւոյ. եւ ոչ բովանդակեալ ուրեք. *Անուրեք վայրից. Նար. ՟Ի՟Գ: ԱՆՈՒՐԵՔ. Չունօղ զտեղի. անյարկ. անտուն. *Այր մի անծանօթ յամենեցունց, անոք, անուրեք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0247 Chronological Sequence: Early classical գ. որ եւ ԱՆԴՐԱԿ. զոր տեսցես. κλείς սեռ. κλείδος clavis (կամ junctura, jugulus ) (լծ. թ. փիլիտ, փիլատէ) ռմկ. ախլագ, կղպակ. որպէս թէ Անուր փոքրիկ. այսինքն Ոսկերք պարանոցին ʼի ձեւ անրոյ կամ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0321 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 8c, 13c ն. θεολογέω de deo loquor, de rebus divinus dissero Խօսել զԱտուածոյ եւ զաստուածայնոց՝ վարդապետօրէն, կամ մարգարէական հոգւով, կամ օրհնաբանութեամբ, դաւանութեամբ, եւ ո՛ր եւ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԵԿԱՆԵՄ — (բեկի, բե՛կ.) NBH 1 479 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ն. κλάω frango Կոտորել կամ կտրել. մասնատել զամբողջ ինչ ʼի մասունս, եւ բրդել. մաս մաս՝ կտորբրդուճ ընել, կտրել. ... *Առեալ զհինգ նկանակն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿԱԹԻ — (թւոյ կամ թոյ, թեաւ, թեաց, կամ թոց, թեօք կամ թիւք.) NBH 1 0686 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. որ եւ ԵՐԿԱԹԵՂԷՆ. Որոյ նիւթն է երկաթ. յերկաթոյ կազմեալ. երկըթէ շինած. ... *Անուր երկաթի: Կառք երկաթիք: Գրչաւ երկաթեաւ: Գաւազանաւ երկաթեաւ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»